ספר פרוטוקולים - ינואר 1953

צילום 1

שיחה כללית. 3.1.1953

דו"ח של המזכירות.

1.  קורס לאקונומיה. הוחלט לשלוח את מרים שטיינר.

2.  מצב האוטומובילים. חיים אדן. נקבע כמרכז המכוניות של הקבוצה. נקבעו נהגים קבועים לכל כלי רכב.

3.  עבודת הגזברים. כל יום נוסף ליום ו. שגזבר יהיה בבית עליו לעבוד במשק.

4.  דמי כלכלה בעיר. הוטל על לודי כהן ויוסף בר אשר לעבד הצעה חדשה לנוסעים העירה.

5.  מצב כספי. נקבעו סדרים להוצאות בימי החורף. צמצום פועלים שכירים וכו.

6.  קורס לציור. לאור המצב הכספי הוחלט לא לקבל את בקשתה של מירה רינגל להשתתף.

7.  מצב הלול. לפי מספר הביצים ניתנת האספקה. ביצה אחת ליום. מכירת עופות עומדת לדיון.

8.  מיכאל הוטר יישאר חבר המזכירות השנה.

 

צילום 2

דו"ח של הגזבר.

1. משקי הביסוס "שוחררו" מכל עזרה (החלטת המרכז).

2. השקעות. רק הקמת המועדון, נגרות הכיתה החדשה.

3.  קליטת הגרעין. לודי כהן ירכז את הקליטה.

 

שיחה כללית. 11.1.1953

דו"ח המזכירות.

1. מפעל הבנייה של האיחוד מוכן להקים מטבח וכיתה, אולם אין עלינו להעסיק כוחות שכירים. הגרעין יבוא בסוף מרס לחוליות. גם מזכירות האיחוד נתנה את הגושפנקא לכך.

2. פיטורין נוספים של פועלים שכירים. הממשלה תשתתף בחצי הסכום הדרוש ל 3 חודשים.

3. צמצום עבודות התיקונים בבתי הילדים, פרט לסיוד בגן הגדול והטיפול.

 

צילום 3

4. יעול עבודה. התנועה החליטה להתחיל בבדיקת מטבחים. מיכאל הוטר יהיה המקשר עם מפעל הייעול.

5. צר. לודי יחליף את אריה גל ל 4 חודשים בשל העדרו של אריה.

6. בית מוטור. חיים רינגל. יהיה אחראי.

7. מפעל הבניאס. שמואל (בן אריה) ימשיך את עבודתו עד סוף השנה.

8. הנהלת חשבונות מפעל הבניאס. הוחלט להעבירה אלינו.

 

שיחת חברים. 17.1.1953

1. פניה של חיים צוררו (צוצו) להתקבל מחדש למשק עם תמיכה להוריו. הפניה נדחתה.

2. משפחת מינץ. אלישבע תחזור להולנד. גיורא מבקש להישאר עם הילד עד ספטמבר. הוחלט לא לקבל את הילד במקום, אך לאפשר לו להישאר פה לבד עד בוא הילדה מחו"ל.

 

צילום 4

שיחה כללית   24.1.1953

1.   השתתפות אריה גל בקורס לקצינים, והחלפתו בחצר. הוחלט לשאול את מיכאל לעבוד בבניין, וכך לשחרר את לודי.

2.   קורס למספוא. הוחלט לאפשר לראובן רוזן להשתתף בהחלפה מתאימה.

3.   המקרר ברפת. הוא ישן ואינו עומד במקומו. המקרר החדש עולה 2700 ל"י. אפשר להשיג למטרה זו הלוואה מתנובה בסך 1000 ל"י.

4.   אזכרה לזכר חברים אשר נפלו במלחמה בהולנד בגל עד.

5.   תקציב חינוך. גבוה מידי. וועדה לבירור. אהרון ד., מרדכי לוונו ושני נציגי חינוך.

6.   דמי החזקה של ילדי חוץ. יש לקבוע מחיר לפי האינדקס.

7.   אישור המאזן המסתיים בסכום של 14000 ל"י רווח.

8.   הנה"ח של מפעל הבניאס.

צילום 5

שיחת חברים. 24.1.1953.

1. קבלת משפ. מינץ. בקשת גיורא לאפשר לו להישאר עם הילד עד בוא הבת ארצה (ספטמבר).

2. בוא הגרעין. יש לפנות 4 וחצי צריף בדרום. לפי שעה יש רק 3 צריפים. יש למצוא את החסר ע"י התקנת הבית ה 8 והארגזים, ריהוט למקלחת וכו.

3.  ועדת נעליים. חנן הרצפלד. ומרגלית אדן.

4. התפטרות מרצ'ק מוועדת חברה.

תאריך מאמר מקורי
10/11/2015
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!