ספר פרוטוקולים - פברואר 1953

צילום 6

שיחה כללית. 14.2.1953.

1.דו"ח של הגזבר.

א. תאור המצב הכספי הכללי והמיוחד שלנו. לודי יכניס את בלהה כהן שבועיים.

ב. קשרינו עם הגרעין. תוספת בודדים נדחתה. סמינר תנועתי לפני כניסתם למשק יתנהל בחוליות.

ג.  מתנה של גב. סנדרס. בעד סכום זה (1500 דולר). הוצע לרכוש PCU. (חיבור טרקטור- סקרייפר).

ד. מכון נייד להשקאה לשדות המזרח.

ה. ערוגות מפולסות בצפון.

ו. פניית הסוכנות לגידול גרעינים בהשקאה. (כלים וציוד בהשאלה).

ז. כלים חדשים.(קומביין לירק, מכבש, מרסס, דודג).

2.דו"ח של ישיבת המזכירות.

א.  סידורים לקראת בוא הגרעין. (ארונות סכום  כולל 4000 ל"י).

ב.  המצב בנוער ג. יש לדבר עם מספר הורים.

צילום 7

ג. שובו של טינו בועז הביתה. דעת המזכירות שעליו לסיים את עבודתו בראשית תשי"ד.

ד. קורס למטפלות בגיל הרך. ההצעה רות סביר.

ה. משפחת הרצברון.

3.הקמת מוסד המשק.

4.דו"ח של ישיבת המועצה.

5.השתתפות הילדים בחגיגת פורים.20.2.1953.

בא כח ? דין וחשבון.

מועד חגיגת פורים נדחה לשבוע לרגל עליית תל חי.דו"ח ישיבת המזכירות.

1.  ? בריכוז.

2. סידורים במתפרה לקראת בוא הגרעין.

3. הרחבת שטחי השקאה לרגל בצורת בנגב.

4. החזרתו של בועז למשק.

צילום 8

5. ביטול ביח"ר לפלסטיק כחברה.

6. מוסד חינוכי משותף.

 

דו"ח וועדת חברים.

1.  קבלת גרעין – ובחינת קליטתם לעבודה.

2. דיון על קבלת יחידים. ההצעות נדחו.

3. תקציב נסיעות - הוצע לבטלו.

 

דיון.

החזרתו של בועז. הוחלט לא לקבוע סופית באספה זו. לטפל במזכירות עם וועדת חברים לטפל מחדש בבעיה.

תאריך מאמר מקורי
10/11/2015
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!