ספר פרוטוקולים - אפריל מאי 1953

צילום 13

שיחה כללית. 6.4.1953.

דו"ח מזכירות.

1. משבר בגזברות.

2. פועלים שכירים
לחודש אפריל 4287 ל"י, למשכורת לאין (?) הממשלה מוסיפה לשלם.

סוכם לפטר פועל אחד במדגה, ואת הפועל במסגרייה.

3. ביוב
יש למסור תיכנון רשת הביוב, עם הבור הנוכחי. הוחלט למסור לבועז את התכנון.

4. שלחין
התכנית המוצעת בסך 80000 ל"י. שטח "קטייה" עם תקציב הפיתוח (60% לשנתיים וחצי). השטח המזרחי. לא יהיה באפשרותנו אנו לפתח. הוצע ל"ייצור ופתוח" למסור להם גם את השטח המזרחי לשנה אחת.

5. חצר

דוד מ. יהיה חצרן זמני עד שובו של לודי הביתה. מוטקה יחליף את דוד במטע.

6. סניטר. נתמנה גוטרה.

7. גרעין. התאריך אשר נקבע- 21 במאי.

צילום 14

שיחה כללית. 26.4.1953.

1. רכישת צריפים. נרכש צריף. עוד יוחלט לאיזו מטרה ישמש הצריף (כיתה ג.-כיתה א.). הוצעה לנו שכונת צריפים.

2. תכנית ביוב. ההכנות הקודמות הושלמו לתכנית כוללת, פרט לבתים 1 ו 2.

3. תכנית ייצור ופתוח. אפשר להתחיל. 410 דונם במזרח. יוקם מכון מים נפרד. עלינו להוציא ממכון החשמל את ה-UD9. השטחים במערב. נשיג משאבה למוטור בעזרת "ייצור ופתוח".

4. הגרעין. יש לצפות לבואו ב 21 במאי.

5. yגזבר מפעל הבניאס. נבחר יהודה דישון.

6. הגדלת "הון קרן האיחוד". עלינו להוסיף 3300 ל"י במשך 17 חודש.

7. שליחות הבונים של יצחק פימנטל. המזכירות מציעה להביא את השאלה לדיון בוועדת חינוך.

צילום 15

8. אירגון עולי הולנד מבקש לקבל שתי עולות חדשות מהולנד. על אחת הוחלט בשלילה. על השנייה יפתחו דיון.

9. הרחבת וועדת עבודה. עפרה (פימנטל), צילי (רינגל).

10. וועדת קבלת הגרעין. חנן הרצפלד, זאבקו, יוסף ליפמן ואריה גל.

11. השתלמות חובשות לחנה בקרס. בהתייעצות עם וועדת עבודה.

12. החלפת לילו כהן. מציעים את וילמה פוגל

13. אספקה למטבח. התייעצות עם בילהה על רכישת מצרכים בשוק החופשי.

14. השקעות למטע. הרחבת סככת האריזה, הוספת שולחן אריזה, רכישת מאזניים אוטומטיים.

15. אחראי למכוניות- יוסף ליפמן.

צילום 16

שיחה כללית. 9.5.1953.

דו"ח הגזבר על חודש אפריל.

א. דו"ח כספי.

ב. דו"ח על מצב מפעל ההשקאה בשטחי המערב והמזרח. פחון, משאבה, מוטור וצינורות כבר מוכנים.

ג. קליטת נוער עולה חדש. (3 או 4 שנתי).

ד. קניית חלקי חילוף חיוניים למוטורים.

ה. הוחלט לחפש מכונאי סוג א. לעזרה במוסך.

ו. הכשרת הכפרים. הקק"ל הציעה לנו 10 דונם. הוחלט לערער.

ז. התחילו לחפש אחר אגרגאט  חדש.

ח. וועדת אספקה. נתקבלו הצעות.

1.            לכל ילד כל יום כוס חלב.

2.            לול חופשי ע"י רפת א.

3.            לקנות חזירה הרה.

ט. ילדי חוץ. יש לחייב קבלת 5 ילדי חוץ בתשלום מלא.

י.   וועדת חברה של האיחוד. הוגש שאלון למילוי.

צילום 17

יא. מציעים למכור כמות של חציר.

יב. קבלת מחנה עבודה. הוחלט בחיוב ולדון על שיכון.

יג. הקמת כיתה חדשה. הוחלט לא לשלוח ילדים עולים מן המקום. לנסות לקבל ילדי חוץ התשלום מלא, ולהטיל על הגזבר למען החשת התחלת בניית הכיתה.

יד. קבלת חברת נוער חדשה. התנהל דיון ממושך על מהות קבוצת נוער עולה בתוך הקבוצה, ועל היחס לגבי הנערים מצד החברים.

תאריך מאמר מקורי
10/11/2015
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!