ספר פרוטוקולים - יוני 1953

צילום 18

שיחה כללית. 13.6.1953.

1. דו"ח של הגזבר ושל מרכז הפנים.
שיווק הדגים נתקל בקשיים רציניים ע"י העדר קונים. אין סיכויים לשיפור המצב. המשקל המותר יוגדל ויהיו פחות משלוחים.

2. הקמת המטבח.
סכום של 20000 ל"י לשנתיים- שנתיים וחצי. המזכירות מציעה לקבל את התנאי. זהוה כ-60% של הוצאות ההקמה.

3. המוטור הגרמני.
נמצא בנמל חיפה. יש לשלם עליו 1600 ל"י מייד.

4. רהיטי חדר אוכל.

5. ביוב.
אושרה הלוואה בסך 4500 ל"י, אולם ימי העבודה מרובים. התוכנית דורשת 13000 ל"י.

6. ייצור ופיתוח.
יגיעו מוטור ומשאבה עוד השבוע. כל מפעל ההשקאה במטע עלה 23500 ל"י

צילום 19

7. שכונת נוער. 3 צריפים מציעים לקבל.

8. קיטור.
התקשרנו עם חבר מומחה מנאות מרדכי.

9. השתלמות לגננות. לאה רפפורט, ואסתר מנצ'ר. תצאנה בחודש הבא.

10. קליטת עלייה נוספת. יש אמהות

11. הקמת כיתה חדשה.
המזכירות מציעה להטיל על שלמה קוגל עם פועלים מקצועיים את בניית הכיתה.

אבי אוסטרר. אין לנו אמון בשלמה. הוא התחיל לבנות, אך הפסיק בגלל תכנית האיחוד. חיכו עד לתקופה שאין כבר אפשרות להשקיע כספים. התכנית השתהתה יותר ויותר, עד אשר הופיעה התכנית החדשה.

עובדי ביה"ס מתנגדים:

א. שלמה בונה " מפני שאין לו משהו אחר לעשות. ומה כשיהיה מה לעשות?

ב. אין לו פועלים בעלי מקצוע.

ג. בנייה כזאת תיקח עוד פעם שנה נוספת.

ד. לאיחוד יש אמצעים ומחסנים לרשותו.

צילום 20

הצעת המזכירות לודי כהן

1. שלמה מתפנה עתה

2.  הוזלת הבנייה. גם כשיבנה האיחוד, יצטרך שלמה לעבוד שם.

3. כשאין כסף, אין משלמים גם לאיחוד.

שלמה.

1. בנאים מקצועיים אפשר לקבל בכל עת ובכל שעה. יש אבטלה.

2. אם יש כסף אפשר לקבל מייד בעלי מקצוע.

3. אם יש כסף, גם האיחוד יבנה. אם אין כסף גם האיחוד לא יבנה.

4. אם יש כסף, אני אביא את הפועלים מהר מאוד.

5. יצחק סלייפר מסביר את דחיפות בניית הסכרים. הוא בעד מסירת הבניה לאיחוד, מפני ששלמה אינו פנוי.

אברי צור. החלטנו לא לבנות סכרים לעונה אחת. אין צורך לחדש את הדיון במזכירות

6. יוסף בר אשר.

1. אין התעניינות במפעל הבניה

2. אין הדבר חשוב להם וברגע שאין תשלום, אין פועלים.

צילום 21

הם היו עובדים באותם הפועלים המקצועיים ועם שלמה, בדיוק יכול כך שלמה לבנות, מבלי למסור את דמי התיווך לאיחוד.

3. שלמה כן פנוי עתה.

4. אם מפעל הבניה יבנה מטבח כאן אזי אפשר לקבל ממנו עזרה בעת הצורך.

חדוה פלד.

1. התשובה של המזכירות אינה כנה. "לעת עתה" שלמה פנוי. אין כל ערובה.

2. "או ייבנו את הכל או לא כלום", כך עמדת המזכירות.

אבי.

1. מציאות היא דבר גמיש.

2. למה הבטחתם "אפריל", כאשר ידעתם שאין כסף?

3. מפעל הבניה אינו מוסד פילנתרופי. זה ידעתם גם אז.

4.  והוא הדין לגבי הרג'י של האיחוד. גם זה ידעתם קודם.

הצעה. להוסיף להצעת מנחם, שלא יוציאו את שלמה.

לודי. אנו נבצע.

תאריך מאמר מקורי
10/11/2015
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!