ספר פרוטוקולים 1960
מוזכרים בשמותיהם

אבי אוסטרר, אברהם זהבי, אהרון בן דרור, אורי ג. (גורן), אורי הוימן, אלי שברק, אריה גל - מרכז משק, בינה רוזנברג, בלהה כהן, גרדה בחרך, גרשון פרילינג (שחר), וילמה פוגל, זאב ברגר (זאבקו), זאב שהם, חדוה פלד, חיים אדן, חיים רינגל, חנן הרצפלד (פלד), יהודה גוטפרוינד (גוטרה), יהודה קידר, יהודית א (אוסטרר), יהושוע פוגל, יונה גורן, יוסף יעקובוביץ, יעקוב למקוב, יצחק פימנטל, יצחק שלח, ירמיהו סביר (ירי), לילו איטלינדר (טל), מנחם מנצ'ר - גזבר, משה ארד, משה רוזנברג, ניסים עסיס, עפרה פימנטל, צבי גלטר, צבי נעם, צבי רינגל, ראובן קליפא, ראובן רוזן,  קפסי (רות גוטפרוינד), רות סויקה (סביר), רות קגל (רותקו), רפי וינמן, רפי לוי, שושנה בן דוד (גולדברג), שלמה קוגל  - מרכז משק, שלמה רוזנברג, שלמה שלזינגר, שמואל בן אריה


שיחה כללית. 24.9.1960.

 1. דו"ח של יוסף י (יעקובוביץ) - מזכיר. "עלה" ו"פרי גל". אין התקדמות בהשגת רישיון להרחבת "עלה". יש צורך לקבוע איש שידאג למכירת התפוחים בשוק. הצעות שמיות בשיחה. זאבקו (ברגר), חיים רינגל, זהבי (אברהם), משה ר (רוזנברג) וגוטרה (יהודה גוטפרוינד).
 2. הוחלט לשלוח את קפסי (רות גוטפרוינד) לקורס למרכזות שירותים לתקופה של 2 וחצי חודשים.
 3. נמסר דו"ח ישיבת המזכירות ע"י מנחם (מנצ'ר) - גזבר. קניית אוטו, חלקנו בשותפות ביה"ס המשותף. החלטת המזכירות על תמיכת עזרת קרובים עד לסכום תקרה של 50 ל"י.
 4. ויכוח על בעיות בענף האספסת. ראובן ר (רוזן - רוזנשטוק) רוצה להתפטר. נקבעה ועדה אשר תטפל במשך השבוע בבעיה זו. חברי הועדה. אהרון ד. (בן דרור), חיים אדן, חיים רינגל, ואורי ג. (גורן).
 5. גמר השיחה שעה 12.00.

 

שיחה כללית. 1.10.1960. נוכחים 63 חברים.

 1. דו"ח יוסף י (יעקובוביץ)  - מזכיר. אין התקדמות בעניין רכישת רישיון למכון "עלה". ויכוחים סוערים עם שותפינו בבית הקירור "פריגל", בגלל קביעת אורך החזקת הפרי. הבירור עדיין לא נגמר.
 2. דו"ח אריה גל - מרכז משק. 1/2 1 שגרתי. צבי רינגל. שואל למה לא תכננו עדיין הגדלת המטע ע"י תוספת 50-100 דונם עצים? שאלה זו עוברת לדיון על תכנית המשק.
 3. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - גזבר. מודיע על התחלת טיפול בית הקברות. כמו כן מודיע על פניית ה"איחוד" לשליחת אחת המשפחות הצעירות שלנו למשק האון או עין גדי. לתקופה של שנה. השיחה מקבלת עמדת המזכירות, אשר קבעה שאין ביכולתנו לבצע את זה.
 4. קליטת ילדים לכיתות נמוכות, וסידור בני חברת "גור אריה" במשפחות. יש צורך לקלוט לפחות 3-4 ילדים בכיתה א, ובעיית סידורם במשפחות היא מכשילה את קבלת התוספת. בסוף הוחלט בהצבעה של 24 איש (היתר נמנעים) על בצוע שני הדברים. מועצת חינוך תבוא במגע עם המשפחות.
 5. קורס לגזירה לשלושה חודשים. הוחלט ברוב גדול (1 התנגד) לשלוח את יונה גורן לקורס זה.
 6. קורס מכונאות ל 11 חודשים. בהתנגדות של 2 בלבד הוחלט לשלוח את רפי לוי לקורס זה, אשר מאוגן ע"י משרד העבודה עבור חיילים משוחררים.

 

שיחה שנתית. 11.10.1960.

 1. הוחלט על ועדת חג העשרים. ירמיהו סביר, אריה גל, יצחק פימנטל. יוסיפו עוד 2 חברים.
 2. לועדת העבודה נבחרו. גרדה בחרך, שושנה גולדברג. יש עוד להוסיף סדרן וסדרנית.
 3. הוחלט על הרכב מועצת חינוך. מנחם מנצר, יצחק שלח, רות קגל, חדוה פלד, גרשון פרילינג (שחר) רות סויקה, אבי (אוסטרר), עופרה פימנטל, בינה רוזנברג, לילו טל (איטלינדר).
 4. בשיחה השנתית הבאה ידונו על רשימת  הועדות, תפקידי הועדות וסמכויותיהן.
 5. כל חבר נבחר לועדה לתקופה של שנתיים. רק השיחה רשאית לאשר התפטרות.

שיחה כללית. 15.10.1960. נוכחים 57 חברים.

 1. שאילתה של צבי גלטר. מצב בלתי סביר בעניין האופניים. מציע לרכוש לכל משפחה זוג אופניים.
 2. שאילתת יהודית א (אוסטרר). למה לא הרשו לילדים להשתתף בחגיגת האסיף. מציעה שבכל חגי ישראל, על הילדים להשתתף.
 3. שאילתת שמואל בן אריה. א. האם קבלנו מענק לבנות הכבישים מאת משרד העבודה, ומה נעשה עם זה? אריה גל משיב שלא קבלנו, ואנו נמצאים בתור. ב. למה אין אנו שומרים על החלטת השיחה בעניין הבאת איש לבירור אשר עובר על תקנון הטרקטורים.
 4. דו"ח יוסף י (יעקובוביץ) - מזכיר. אפשרות של הגדלת "פריגל" בשתי קומות. מחירי הפרי. צורך באיש בחוץ למכירת הפרי.
 5. דו"ח אריה גל - מרכז משק. אנו עוסקים בתכנית השקעות. התפתחות חדשה ב"עלה" ביחס למצוי קר   של האספסת.  ניזוקה לנו כמות מסוימת בכותנה עקב חדירת  פיח במנפטה. עוד לא השגנו את השתילים החסרים.
 6. מקלט ייבנה 1.80 מטר מתחת לאדמה,ו-1.50  מטר מעליה. הוחלט שהמא"ז עם מספר אנשים יפנו בעניין העברת המקלט למקום אחר, למפקד הגוש ומשרד הבטחון.
 7. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - גזבר. לא מצאנו בן אדם לסמינר הרעיוני. רוצים לנסוע במספר יותר גדול לישיבת המרכז החגיגית בדגניה. המזכירות החליטה לא להוציא את זהבי מנהגות בית.
 8. קליטת משפחה מגרמניה. יהודית א (אוסטרר) מציעה לקלוט משפחה קרובה שלה משם. בת 40 עם בן 16, ובת 12. הוחלט בחיוב. 22 בעד 1 נגד.
 9. שיחה שנתית. הוחלט לקבוע את שלמה (קוגל) למרכז המשק.(33 בעד ללא התנגדות). אורי הוימן רוצה להפסיק את עבודתו בתור נשק. הוחלט להעביר את זה לועדת הביטחון והעבודה. דיון על הרכב ועדת חברה. המשך בשיחה הבאה.

שיחה כללית. 29.10.1960. נוכחים 82 איש.(61 חברים),

 1. קבלת פנים ע"י מנחם (מנצ'ר) לבני כיתה י"א (קבוצת חוחית), וחברי חברת " גור אריה", אשר משתתפים בפעם הראשונה בשיחה.
 2. מכירת הפרדה "זריזה". דברי הספד של מרדכי אחרי זריזה אשר שרדה אצלנו כעשרים שנה.
 3. בעיית אופניים. הוחלט 20 נגד 2 קולות להרכיב ועדת סקר אשר תחקור את המצב. חברי הועדה הם. יצחק פימנטל וזהבי (אברהם).
 4. השתתפות ילדי בית ספר החל מכיתה ג בחגיגות ישראל. הוחלט בחיוב. 27 – 6 קולות.
 5. שאילתת שמואל בן אריה. בירור אי סדרים בחדר האוכל.
 6. דו"ח יוסף (הגזבר). סכויי מה לקבלת הלוואות לשיכון (5000 ל"י ליחידה). מחירי הפרי בשוק ירדו במקצת, באופן מקביל לשנים קודמות. ישנה הצעה להגדלת "פריגל".
 7. דו"ח אריה גל (מרכז משק). "עלה". נדון על כך עם חזרתו של שלמה רוזנברג. אי מזל בכותנה. שריפה שניה של עגלה מלאה וגם הקטנת היבול. הוקצב לנו במסגרת של 7300 ל"י, סכום של 3650 ל"י בתור מענק לשם בניית כבישים פנימיים.
 8. בניאס- ישנן תכניות חדשות, אשר נברר אותן קודם בישיבת המזכירות. יש סיכויים שנקבל שתילים למילויים במטע.
 9. דו"ח בלהה (כהן) על ישיבת המרכז המשותפת של שלושת הזרמים בדגניה. היא מוסרת על ההתרשמות הנהדרת שם.
 10. סמינריונים קצרים. נתקבלה הצעת המזכירות להקציב למטרה זו 60 ימי עבודה ע"ח המשק. 16 בעד 9 נגד.

 

שיחת חברים.5.11.1960.

 1. שחרור חיים אדן. מועדת חברה. הוחלט על כך ברוב של 15 - 9 קולות. הרכב הועדה. רות סוייקה, וילמה פוגל, גרשון פרילינג (שחר), אלי שברק, רפי ויינמן, (חסר עוד חבר אחד).
 2. גדנ"ע אויר   מכתה ט. הוחלט לדחות את הפנייה הזאת.
 3. מאריכים את עבודתו של זאבקו (ברגר) כסדרן עבודה.
 4. נבחרה ועדת ביטחון. אריה גל, אורי הוימן, צבי נעם, צבי רינגל, יהושוע פוגל, עופרה פימנטל, קפסי (רות גוטפרוינד), שלמה שלזינגר.

שיחה כללית. 19.11.1960. משתתפים 72 חברים.

 1. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק: בעיית העבודה ב "פריגל" ושיווק הפרי. מים- מסירה למהנדס חדש. קניית מכסחת לגן נוי. השתלשלות ב "עלה". נחליט ע"כ בשבוע הבא.
 2. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - גזבר. יציאת נסים עסיס לקורס חרטים או מכונאים. מחצית הזמן ע"ח הצבא. אישור דמי דואר לדברי דואר למכון להשכלה. תקציב אישי לבגדי עבודה לבחורות. הוחלט 26 – 3 בעד.  הצעה להרכיב ועדת חדר אוכל- לועדת מינויים.
 3. שיחת חברים. הוחלט לא לקבל את יעקב למקוב לחברות.

שיחה כללית. 26.11.1960. 54 משתתפים.

הרחבת מכון "עלה". המזכירות מציעה לחייב את ההרחבה למרות ההמצאה האנגלית לעיבוד האספסת בשיטה חדשה אשר צריכה להוציא את החומרים השונים מן הירק ע"י מצוי קר. אנו מציעים שעל חוליות ללכת למכון המורחב עד להשקעה של 50000 ל"י מקסימום. אחרי ויכוח רב משתתפים וארוך הוחלט ברוב גדול ללא מתנגדים לאשר את הצעת המזכירות.

שיחה כללית. 10.12.1960. 76 משתתפים.

 1. שאילתת שמואל ב.א. על מיקום מכון "עלה" החדש. הוחלט להסמיך את המזכירות וועדת הבניה בנידון.
 2. דו"ח יוסף י (יעקובוביץ) - מזכיר - הגדלת "פריגל". בעיות אגוד יצרני האספסת. שיכון.
 3. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק. רישום לקוי של הכלים, חישובי כלי תחבורה. הקמת מחסני חלקי חילוף לאינסטלציה, מחסן תבואות ישן יעבור לרשות בית החרושת.
 4. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - גזבר. יחס החברים לנשק ולענייני ביטחון בכלל, כניסתו של זאב שהם לעבודה באיחוד (מ. עליית נוער). בניית בית חינוך משותף, בעניין הכשרת יהודה קידר להוראה. קורס שלושה חודשים לתופרת (הוחלט בחיוב). הודעה על שחרור נסים עסיס וכניסתו לקורס חרטות.
 5. עבודת משה ארד. הוחלט ברוב של 15- 11 קולות לאשר למשה עבודה מלאה בהדרכה לתקופה של שנתיים נוספות.
 6. הקמת ועדת המשק ומזכירות. הוחלט ברוב גדול על ועדת המשק. על הרכב המזכירות ידונו בשבוע הבא.

מענק לפינת הנוער. הדיון יימשך בשבוע הבא.

 

ישיבת מיקום מכון "עלה" חדש. 11.12.1960.

הוחלט ברוב גדול לקבל את הצעת שלמה ר (רוזנברג) – חנן הרצפלד (פלד) ז.א. את המכונה להעמיד בחזית המערבית והמחסנים לבנות בכיוון מערב או דרום.

שיחה כללית. 17.12.1960. 49 משתתפים.

 1. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק. פקוח על הזמנות משקיות. 130 דונם כותנה בעל.זה יובא לבירור מקצועי בועדת המשק.
 2. דו"ח מנחם (מנצ'ר) גזבר. גיוס בנים משתחררים מהצבא לתנועה. נטפל בכך בתנועה. הוחלט להוסיף שומר שני החל מהחשיכה. הוחלט ליזום ישיבה משותפת עם כפר בלום בעניין חלקנו בעלות בית החינוך המשותף. השנה נכנס לביטוח מקלטי רדיו ע"י המשביר. פיקוח על התקציבים של כל הועדות.
 3. צבי נ (נעם) מוסר על כוננות לקראת מצב חירום. הוחלט בעיית שמירה להביא לפני ועדת הביטחון.
 4. מענק פינת הנוער. ברוב של 12 נגד 6 קולות הוחלט לקבל את המענק בסך 10000 $ ולדון במסגרת תכנית ההשקעות על מטרה.
 5. הרכב המזכירות. אחרי ויכוח ממושך הוחלט לקבל את הצעתו של גרשון פרילינג (שחר) ולהרכיב את המזכירות  השנה לפי המתכונת הנוכחית.

שיחה כללית. 24.12.1960. 50 משתתפים.

 1. דו"ח יוסףי (יעקובוביץ) - מזכיר: על ענייני בניאס. ביום שישי הבא נכין את החומר במזכירות. גיוס הלוואות ל"חפץ חיים". עלינו לתת הלוואה של 5000 ל"י לחצי שנה.
 2. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק. מצב במשחטה, שותפות קטפת, רכב. אין ויכוח.
 3. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - גזבר. קבענו את יוסף ושלמה (קוגל) בהנהלת בית חרושת שתהיה מורכבת מחמישה אנשים. המועצה האזורית פנתה אלינו לתת איש מתאים למועצה שיהיה מזכיר. נמשיך בדיון על כך. האיחוד פנה אלינו לגייס את אבי (אוסטרר) בשנה הבאה לועדת החינוך. נתחיל לברר את העניין. הוחלט להטיל על ועדת מינויים להקים ועדת בריאות     .
 4. דרישת האיחוד לשחרר את בלהה (כהן) לועדת המטבחים. הוחלט בחיוב. בעקבות זה הוחלט על קפסי (רות גוטפרוינד) בתור אקונומית, ולעת עתה לא נשלח חברה לקורס מרכזת השרות.
 5. החל הבירור בעניין פיתוח בית החרושת.
 6. המשך יבוא.

 

שיחה כללית. 31.12.1960. 62 משתתפים.

 1. פיתוח בית החרושת. ברוב גדול הוחלט שעל הנהלת המפעל קודם להביא הצעות, ועל סמך זה יוחלט. בפרינציפ הוחלט ללכת לקראת פיתוח.
 2. קבלת שתי משפחות מאלגיריה. לפי המלצות של ראובן קליפא הוחלט לקלוט 2 משפחות (ביחד 8-10 נפשות).
 3. דו"ח ממרכז ומועצת האיחוד. בלהה (כהן) מוסרת על ישיבת המרכז, ואבי (אוסטרר) על המועצה אשר הייתה מוקדשת לעניני חינוך.

תאריך מאמר מקורי
27/1/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!