ספר פרוטוקולים - 1962 (חסרים ינואר-פברואר)

מוזכרים בשמותיהם:

אבי אוסטרר, אברהם זהבי, אוסטרר שולמית, אורי גרצר, אירית הוטר, אלי שברק, אניטה ברגר, ארבל אמנון, אריה גל, בינה רוזנברג, בקרס נעמי, ברבש יהודית, ברגר ניצה, גדעון שלח, גוטפרוינד אבנר, גל רות, גרדה בחרך, גרשון פרילינג (שחר), דוד זוננפלד (גזבר), הוטר אירית, זאב ברגר (זאבקו), חיה לוונו, חיה סלע, חיים אדן, חיים סלע, חיים רינגל, טובה נעם, יהודה גוטפרוינד (גוטרה), יהודה עמרם, יהודית אוסטרר, יהושוע פוגל (רכז מפעל), יוגב רינה, יונה גורן, יונה נעם, יוסף יעקובוביץ, יעל דאי, יעקוב בן דוד, יצחק פימנטל, יצחק שלח, ירמיהו סביר (ירי), לודי, לוונו תרצה, לילו איטלינדר (טל), מנחם מנצ'ר (מזכיר), מרדכי פימנטל, מרצ'ק, משה רוזנברג, משפחת ריבר, נויוירט איתן, ניסים דהאן, נעמי בוקסבאום, סלע שרה, פימנטל עזרא, פרידמן ציפי, צבי אליאש, צבי גלטר, צבי רינגל, ציפורה קידר, צפורה לוטנר, ראובן גדרון, ראובן קליפא, ראובן רוזן, רבקה זוננפלד, רות קגל (רותקו), רות שלח, רייס עדנה, רינגל שמואל, רפי וינמן, רפי לוי, שהם אלדד, שולמית בן דרור, שושנה בן דוד (גולדברג), שלח יאיר, שלמה ינאי, שלמה קוגל (מרכז משק), שמואל בן אריה, תמר לוי


שיחה כללית. 24.3.1962. 56 משתתפים.

 1. דו"ח של דוד ז (זוננפלד) - גזבר
  השהיה מסוימת בבנין. עד שועדת גבתי תגמור את הבעיה, אנו ממשיכים לבנות רק שלושה שלדים במסגרת של 35000 ל"י. בעיית חתימת חוזה עם משק יפתח על הצטרפותה ל"פריגל". ויכוח על גובה הסכום. 
  בישיבת א. מ. אספסת- נמסר על הספקות המקצועיים ביעילות קמח אספסת ללול.
 2. דו"ח שלמה (קוגל) מרכז משק
  מצב קשה מאוד בשדות בעקבות חוסר גשמים. הכנות להתקנות חדשות בבית אריזה, לקראת עונת הקטיף. נעשה עוד פעם אחת תיקון כללי באוטו "דודג" בסך 1500 ל"י.
 3. דו"ח מנחם (מנצ'ר) מזכיר
  הוחלט לקבוע את גוטרה (יהודה גוטפרוינד) למרכז קניות. הוחלט לשחרר את ראובן ר (רוזן - רוזנשטוק). מענף האספסת, ויכנס במקומו יעקב ג (בן דוד). ראובן גדרון יחזור הביתה באחד באפריל ויעבוד חצי יום במשק והיתר  במשרד החקלאות.
  ועדה בהרכב של חיים, זהבי, חיים אדן, יהושוע (פוגל), זאבקו (ברגר) ומנחם (מנצ'ר) תדון על כל הפניות של אנשים מחוץ לארץ, אשר רוצים להיות אצלנו בחודשי הקיץ.
 4. הוחלט לשלוח איש לקורס מצילים.
 5. הוחלט שיוסף י (יעקובוביץ). יהיה נציגנו במרכז האיחוד, ומחליפו יהיה שלמה (קוגל) הוחלט לדחות את פניית האיחוד לגיס את מנחם (מנצ'ר) להנהלת הקרן.
 6. נלך לבירור באיחוד ביחס השלמת 50% של מחזור א. של הבנים לשנת שירות. גדעון (שלח) יצא לטיול של 5 ימים עם הנוער העובד.

 

שיחה כללית. 7.4.1962. 66 משתתפים.

 1. שלמה (קוגל) מוסר דו"ח על ישיבת מרכז האיחוד. שיתוף אזורי.
 2. תקציבים לשנת תשכ"ב מובא ע"י חיים אדן. אחרי ויכוח ממושך הוחלט על המשך דיון.

 

שיחה כללית. 14.4.1962. 52 משתתפים.

 1. המשך דיון על התקציבים. הצעת ועדת התקציבים המסתכמת בסכום של 2455 לשנת תשכ"ב נתקבלה ב-13 קולות נגד 11. יוזמתו של יצחק שלח להעמיד את התקציב על 2304 ל"י קבלה קול אחד.
  שיחת חברים.
 2. לדיון: בקשתה של חיה סלע לאשר לה השתלמות של 4 שנים כאחות מדופלמת. המזכירות שוללת את זה ומצטרפת להצעת ועדת החברה לאשר לחיה חופש ממושך של שנה אחת. כך הוחלט גם בשיחה.

 

שיחה כללית. 28.4.1962. 58 חברים.

 1. הודעה על מקרה של לקיחת טרקטור ללא רשות.
 2. ערעור מצד יעקב (גולדברג) על גובה תקציב המזומנים לחבר. הוא מציע להעלות את הסכום ממאה ל"י ל-120 ל"י. הועבר למזכירות.
 3. שאילתה של דוד ז (זוננפלד) על הזמנת אנשי חוץ להצגות אצלנו. מציע שכל זמן  שבעיית המקומות לא סודרה, אין לעשות זאת. הועבר למזכירות.
 4. הוחלט על ועדת הגיל הרך. מרכזת אסתר מנצר, רבקה (זוננפלד), לילו טל (איטלינדר).
 5. דו"ח של דוד ז (זוננפלד) (גזבר)
  מצב ההלוואות הצמודות, שיכון, חולה טקסטיל.
 6. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - מזכיר
  השתלמות יצחק שלח. התחלת עבודת זאב שהם. המועצה האזורית. דיונים במזכירות ביחס לקבלת אולפן או נוער. עבודתו של שמואל בן אריה במפעל הבניאס. אחרי וכוח ממושך אושר מחדש לשחרר את שמואל בן אריה לעבודה במפעל.
 7. שלמה מציע להסכים לשנוי החלונות בשיכון החדש (במקום חלונות בלתי מכוסים, לכסות אותם). אחרי ויכוח ארוך הוחלט לקבל את הצעת השנוי.

 

שיחה כללית. 5.5.1962. 49 משתתפים.

 1. הודעות על נופש, חלוקת דגים.
 2. הוחלט אחרי ויכוח להעלות את תקציב המזומנים ב עשרים ל"י ולהעמיד אותו על 120 ל"י.
 3. הוצגה ע"י דוד ז (זוננפלד) -גזבר  תכנית ההשקעות. ויכוח על כך בשיחה הבאה.

 

שיחה כללית. 12.5.1962. 50 משתתפים.

 1. הוחלט שכל שבוע נותנת כל משפחה עם ילדיהם שעתיים גיוס לדילול במטע.
 2. תכנית השקעות שהוצעה ע"י המזכירות נדחתה ב-23 נגד 15 קולות בגלל אי הכללת צינון אויר בצריפים הפיניים. המזכירות תדון מחדש בסעיף הזה.
 3. שיחת חברים.
 4. ללא התנגדות הוחלט להציע גם את אירית הוטר לקבל יחד עם יתר בני כתה י"ב לחברות הקבוצה.

 

שיחה כללית. 19.5.1962. 57 משתתפים.

 1. הודעת אליהו עמידור על איסור משחק כדורגל על הדשאים.
 2. הודעת ירי (ירמיהו סביר) על רישום 10 ל"י הצגות על דף מיוחד 3. הודעת שלמה על איסור שימוש מים לגינות במשך היום.
 3. דו"ח מזכירות ע"י מנחם (מנצ'ר) - מזכיר
  הוחלט לקבל עולה מצרפת בן 23 עם ילד בן 20 חודשים. הוחלט לחייב חברים משתלמים,בכתב כלפי המשק. סעיף ההתחייבות חל רק במקרה של עזיבה. הוחלט לאפשר לרות קגל ללמד שנה אחת בקרית שמונה. דהיינו בשנת תשכ"ג.
 4. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק על המצב במשק ובשדות.

 

שיחה כללית. 2.6.1962. 51 משתתפים.

 1. דו"ח דוד ז (זוננפלד) גזבר.
  ויכוח על קביעת מפתח לשווק קמח אספסת. אנו עלולים לשווק פחות מאשר לפני ההרחבה.
  תוספת קומה ל"פרי גל". עוד לא נגמר הויכוח.
  הקצבת מים. לפי זה נקבע מספר ברוטו של 60 יחידות חקלאיות אצלנו, דהיינו 1.2 מליון קוב מים במקום 3-4 מליון שאנו משתמשים. יש לצפות להתפתחות נוספת בנדון.
 2. הודעת אבי (אוסטרר) על פתיחת כיתה א. הוחלט שהורים אשר יש להם דרישות מיוחדות בעניין זה יפנו למועצת החינוך.
 3. דו"ח מנחם (מנצ'ר) מזכיר
  מודיע על התקנת הקירורים השנה. מציע להחליט לגייס את גרשון פרילינג (שחר) שחר לעבודה למחלקה הטכנית באיחוד,במסגרת המכסה. מחייבים. דנים כעת במזכירות על הגדלת בית החרושת. ארגנטינאים (7-12) יבואו ביום 6.7. הזמנו מחנה עבודה אחד לסוף יולי. יש למצוא מציל לעונת הרחצה הקרובה.

 

שיחה כללית. 16.6.1962. 50 משתתפים.

 1. מצב העיתונות בספרייה. אסור להוציא עיתונים לבתים. מותר לאנשים מכתה ח. ומעלה להיכנס לספרייה.
 2. דו"ח דוד ז (זוננפלד) גזבר
  לפי החלטת איגוד האספסת אנו נהנה רק מ-15% משיווק הקמח ללול, יחד עם שותפיו הצעירים של מכון נאות מרדכי. אנו מוסרים את העניין לבירור לוועדה הכלכלית הבין קיבוצית.
  הגדלת "פריגל". אין עוד ביצוע מעשי של הקומה החמישית, בגלל הסידור הכספי.
 3. השתלמותו של יצחק שלח. הוחלט ברוב גדול בחיוב.
 4. וועדת לימודי המשך. הוחלט על וועדה מכינה, אשר עליה להכין את הדיון העקרוני לקראת הבירור בשיחה. חברי הוועדה. חיה לוונו, בינה (רוזנברג), אריה גל, אבי (אוסטרר) ומנחם (מנצ'ר).

 

שיחת חברים חגיגית 21.6.1962. השתתפו כל החברים שנמצאו בבית.

הוחלט לקבל פה אחד את הבנים הבאים לחברות בקבוצה (קבוצת חוחית)
אוסטרר שולמית, ארבל אמנון, בקרס נעמי, ברבש יהודית, ברגר ניצה, גוטפרוינד אבנר, גל רות, הוטר אירית, יוגב רינה, לוונו תרצה, נויוירט איתן, סלע שרה, פימנטל עזרא, פרידמן ציפי, רייס עדנה, רינגל שמואל, שהם אלדד ושלח יאיר.

 

שיחת חברים. 14.7.1962. 53 משתתפים.

 1. דיון על מתן ערבות לסוכנות היהודית עבור אחותה של יהודית א (אוסטרר), אשר צריכה להגיע מאנגליה לאשפוז במוסד ע"י עכו. המכתב מאפשר לסוכנות להעביר את הנ"ל אלינו, במידה והיא תשוחרר מהמוסד. אחרי ויכוח ארוך מאוד הוחלט   ב-26 נגד 5 קולות לתת את הערבות. כלפי פנים מכתב זה אינו מחייב את הקבוצה לעתיד, דהיינו באם אחותה של יהודית תשוחרר, אזי על יהודית ואבי (אוסטרר) להציג את היותה של האחות בקבוצה מחדש.
 2. דו"ח של דוד ז (זוננפלד) גזבר
  ענייני הצמדה צריכים בקרוב להסתדר. הגשנו בקשה להלוואת שיקום עבור יוצאי נורדהיין-וסטפליה (גרמניה).
  מוסיפים קומה ל"פריגל". מצב שיווק קמח אספסת הוטב. ישנו ייצוא של 5000 טון לאנגליה, וחלקנו בו גדול.
 3. הוחלט על וועדת מנויים. טובה נועם, חיים סלע, קקטוס (שלמה יונש - ינאי).
 4. הוחלט שרותקו (רות קגל) תלמד בשנה הקרובה בבית החינוך המשותף.
 5. אושר שראובן רוזן ייצא למכירת הפרי

 

שיחת חברים. 21.7.1962. 61 משתתפים.

 1. קבלת גילה פינקה (גיזלה) הדיון נדחה ב 24 נגד 14 קולות לחצי שנה.
 2. נסיעת תמר ורפי לוי לחוץ לארץ. אושר.

 

שיחה כללית. 25.7.1962. 35 משתתפים.

 1. שאילתת שמואל בן אריה. בזמנו הוחלט באספת הורים של ילדי כיתה ה. שעל יהודית א (אוסטרר). לא ללמד אנגלית. שיחת המורים החליטה בניגוד לזה. רוצה הסבר. הוטל על חבר המורים להסביר את הדבר להורי ילדי הכיתה.
 2. נטיעת פרדס. אחרי ויכוח הוחלט ברוב גדול, שאנו הולכים לקראת נטיעת 200 דונם פרדס. בינתיים יש להכין את התחשיב בכתב, להזמין את השתילים וכו' אחרי גביית אינפורמציה נוספת יש להביא את הדבר עוד פעם לשיחה. משה ר (רוזנברג). יהיה אחראי.
 3. הסדרת הנחלים. הוחלט שאחרי ששלמה (קוגל) יהיה בנידון במועצה האזורית, לקרוא לשיחת חירום במשק על מנת להחליט על אילו צעדים לנקוט.
 4. העברת נזקי הבריאות מגרמניה לידי הקבוצה. רק הוחל בוויכוח.

 

שיחה כללית. 8.9.1962. 68 משתתפים.

 1. דו"ח דוד ז (זוננפלד) גזבר
  עניין הצמדות להלוואות לא נגמר עדיין.
  אינפורמציה על אסיפת משקי הגליל העליון.
 2. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק. ניקוז, פרדס, כותנה ומטע.
 3. דו"ח מועצת החינוך. מנחם (מנצ'ר) - מזכיר
  מוסר שגדעון שלח ייצא לקורס מרכזי תרבות בנוער. חוה שלזינגר תטפל בכיתות ההמשך. מגנים בחריפות את התערבות ההורים בהוראות המורים והמחנכים.
 4. קבלת משפ. ריבר. הצבעה. 23 בעד 20 נגד 1 להחזיר לוועדת חברה.

 

שיחה כללית. 15.9.1962. 58 משתתפים.

 1. המשך דיון על העברת פצויי נזקי בריאות, אשר מתקבלים מגרמניה. נתקבלו שלוש הצעות הבאות.
  א. חיים אדן.יהושוע (פוגל). יש למסור מיד את הכספים הללו למשק ותוך שנה יש לגמור גם יתר הסדר הכספים.
  ב. ירי (ירמיהו סביר). למסור את פצויי נזקי הבריאות בלי כל תנאי.
  ג. יהודה עמרם. שמואל בן אריה, צבי רינגל. לקבוע ועדה, אשר תטפל בכל בעיות הכסף הפרטי.
  החלטה.
הצעה א. קיבלה 35 קולות.
הצעה ב. קיבלה 1 קולות.
הצעה ג. קיבלה 9 קולות.

 

שיחה כללית. 22.9.1962. 62 משתתפים.

 1. שאילתה של יונה גורן על ענייני גן נוי. הועבר למזכירות.
 2. שאילתות של שמואל ב.א. ויעקב גולדברג, על הפרות חוקי התנועה ברכב שלנו. הועבר למזכירות.
 3. דו"ח מנחם (מנצ'ר) מזכיר
  יציאת צבי אליאש לעבודה מוסיקלית במועצה האזורית. נתקבלה הצעת אבי (אוסטרר) לדון על כך בשיחה הבאה.
  מנחם (מנצ'ר) מוסר על כנס המזכירים באיחוד, שדן על הסמינריון הרעיוני ודור ההמשך.
 4. גיוס מרדכי פימנטל לשנת שירות. הוצע בשיחה להציע בן אחר לתפקיד.
 5. הוחלט שעל כל אורח להירשם במזכירות, ורק באישור המזכירות הוא יכול להישאר במקום.
  שיחה שנתית
 6. טובה מביאה מטעם ועדת המינויים את ההצעות הבאות. סדרן עבודה רפי ויינמן. נתקבל.
 7. סדרניות. הוחלט על גרדה (בחרך) ושושנה (גולגברג - בן דוד)  יש עוד להחליט על בת שלישית.
 8. הוחלט על וועדת עבודה. רפי (וינמן), שלמה (קוגל), זאבקו (ברגר), צבי רינגל וסדרנית.
 9. הוחלט על וועדת תרבות. חיים רינגל, רות שלח, יהודית א (אוסטרר), תמר לוי, גדעון שלח ונסים דהאן.
 10. הוחלט על מזכירות. שלמה (קוגל), דוד ז (זוננפלד), חיים אדן, רפי (וינמן), חיה לוונו, קקטוס (שלמה יונש - ינאי) ומנחם (מנצ'ר). על צירוף חבר מבית החרושת למזכירות יוחלט בשיחה הבאה.

 

שיחה כללית. 6.10.1962. 53 משתתפים.

 1. המשך דיון על עבודתו החלקית של צבי אליאש במועצה האזורית בשטח המכון המוזיקלי הנייד.
  הוחלט ברוב גדול לחייב את זה.
 2. הצעת ועדת התקציבים להרכבת התקציב לשנת תשכ"ג.
 3. לברר עם אקונומית המטבח את תקציב הכלכלה, מבוסס על חודש אוגוסט- ספטמבר האחרונים.
 4. עם ועדת לברה נברר באופן נפרד את תקציב עזרת קרובים, נופש וכו. כל יתר הסעיפים יהיו מבוססים על שינוי המדד בין 1.10.1961 ל 1.10.1962. הוחלט בחיוב.
 5. ועדת לימודי המשך מוסרת בישיבה הראשונה. בהתאם לתכנון המשק למספר שנים יכוון הלימוד של המועמד יחד עם התיעצויותם  של ההורים ובהתחשב עם רצונו של המועמד.
  הועדה רוצה לצרף עוד חבר צעיר. קו זה אושר בשיחה.
 6. דו"ח מזכירות. יותקן סידור ע"י כל מכשיר טלפון לשם רישום השיחות הפרטיות.
 7. אושרה השתתפותה של מרצ'ק (מרים צור) בקורס לספרנים.
 8. אושר להעלות ב 10% זכות הניקוד לשנת תשכ"ג.

 

שיחה כללית. 20.10.1962. 63 משתתפים.

 1. מועמד לסמינריון לשליחים. אורי גרצר. הוחלט בחיוב של 24 נגד 3 קולות.
 2. שלמה (קוגל) מודיע על הפרות נוספות בעניין נהיגה בלתי לגלית בכלי רכב. על המקרה הבא נמסור למשטרה.
 3. העברת כספי נזקי בריאות לקופת הקבוצה. אחרי שהחלטה זו לא קוימה ע"י הנוגעים בדבר, חודש הוויכוח, אשר לא הסתיים.
 4. שלמה (קוגל) מוסר על כנס מרכזי משק ומזכירות, אשר דן על המצב במשקים הצעירים. התנועה דורשת מאיתנו לשלוח משפחה צעירה לתל קציר. אנו מחכים להתנדבות של משפחה.

 

שיחה כללית. 27.10.1962. 58 משתתפים.

 1. שאילתה של לודי (אליעזר כהן) על התחלת השתתפות בני כיתה י"ב בשיחות. מנחם (מנצ'ר) עונה שישתתפו בקרוב.
 2. משפחה צעירה למשק צעיר. הוחלט לכנס את כל המשפחות הבאות בחשבון למבצע זה לדיון.
 3. קביעת ועדה שתטפל בכסף הפרטי. יצחק פ (פימנטל). יהושוע (פוגל). קקטוס (שלמה יונש - ינאי) וחבר נוסף מטעם ועדת חברה.
 4. המשך דיון על העברת כספי נזקי הבריאות לידי המשק. הדיון לא נגמר.

 

שיחה כללית. 10.11.1962. 57 משתתפים.

 1. המשך דיון על העברת כספי נזקי הבריאות לידי המשק.
  ברוב של 17 נגד 11 קולות בוטלה ההחלטה הקודמת של השיחה בנידון. הוחלט להעביר את כל בעיית הכסף הפרטי להסדר שבו תטפל הוועדה.

 

שיחה כללית. 24.11.1962. 72 משתתפים.

 1. מנחם (מנצ'ר) - מזכיר מברך את בני כיתה י"א (כלנית) אשר משתתפים בפעם הראשונה בשיחה כללית.
 2. דוד ז (זוננפלד) - גזבר  מוסר דו"ח על הבוררות בעניין מכירת מכון "עלה" הישן לשותפות החדשה. על ענייני המים ועל
 3. הצמדה-. אין ויכוח.
 4. מנחם (מנצ'ר) מוסר דברים שותפים בדיוני המזכירות.
 5. רפי וינמן מוסר על החלטות ועדת העבודה.
 6. יהושוע (פוגל)  רכז מפעל מציג תכנית הרחבת בית החרושת, אשר מסתכמת בחצי מליון ל"י בהשקעות ו 400000 ל"י הון חוזר. אחרי ויכוח הוחלט לגשת לביצוע התכנית.

 

שיחה כללית. 8.12.1962. 73 משתתפים.

 1. דרישת האיחוד לגייס את מנחם (מנצ'ר) להנהלת הקרן. אחרי ויכוח ארוך הוחלט ברוב גדול לא לשחרר את מנחם (מנצ'ר).
 2. שיחה שנתית. נבחרו הועדות הבאות.
 3. ועדת חברים: יוסף י (יעקובוביץ), זהבי (אברהם), שלמה שלזינגר, נעמי בוקסבאום, יונה ג (גורן), יעל דאי
 4. ועדת הקשר: אניטה (ברגר), שולמית בו דרור, יונה נועם
 5. ועדת הקליטה: יהודה עמרם צפורה קידר, אלי שברק.
 6. ועדת הספורט: צפורה לוטנר, צבי גלטר. מרדכי פימנטל,
 7. ועדת בניה: שלמה (קוגל) גרשון פרילינג (שחר), יוסף י (יעקובוביץ). רפי (וינמן). ראובן קליפא.

 

תאריך מאמר מקורי
31/1/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!