ספר פרוטוקולים 1963
מוזכרים בשמותיהם

אבי אוסטרר, אברהם זהבי, אברי צור, אהרון בן דרור, אורי גורן, איתן ילינק, אלי שברק, אניטה רגר, אסתר מנצ'ר, אריה גל, בינה רוזנברג, בלהה כהן, גדי מצר, גדעון שלח, גיורא סמואל, גיורא פלד, גיזלה (גילה) פינקה, גרשון פרילינג (שחר), דוד זוננפלד, דני הורנסקי, הלגה, זאב ברגר (זאבקו), חדוה פלד, חוה רינגל, חוה שלזינגר, חיה לוונו, חיים רינגל, טובה נעם, יהושוע פוגל, יונה נעם, יונתן שחר, יוסף בר אשר, יוסף יעקובוביץ, יעל דאי, יעקוב בן דוד, יצחק פימנטל, יצחק שלח, ירמיהו סביר (ירי), לודי, לילו איטלינדר (טל), לילו כהן, מיכאל ב.ד., מינה, מנחם מנצ'ר, מרדכי פימנטל, מרים אלכסנדרוב, משה ארד, משה רוזנברג, נורית רנגולד, ניסים עסיס, נתן הוטר, צבי גלטר, צבי רינגל, ציפורה קידר, צפורה לוטנר, ראובן קליפא , רבקה זוננפלד, רות גוטפרוינד (קפסי), רות סויקה סביר), רות קגל (רותקו), רות שלח, רפי וינמן, רפי לוי, רפי סלע, שולמית בן דרור, שושנה בן דוד (גולדברג), שלמה ינאי, שלמה קוגל, שמואל בן אריה, שמואל רינגל, תמר לוי


דפי הפרוטוקולים נסרקו ע"י מגדה, הוקלדו ע"י ניסים דהאן, עברו הגהה ע"י יעל משרדי
פר6072


שיחה כללית. 6.1.1963. 75 משתתפים.

 1. דו"ח דוד ז (זוננפלד) – גזבר
  המשך בניית 4 דירות. פניה למימוש ביחס לפדיון המניה ב"חולה טקסטיל". עניין קביעת יום עבודה בבית החינוך המשותף. בירור עם השותפים החדשים ב"עלה", על מכירת המכון הקטן. תכנית כספית לחודש ינואר מראה גרעון של בערך 30000 ל"י

 2. דו"ח מנחם (מנצ'ר) – מזכיר
  מצב במועצה האזורית, והצעתנו שיעקב אשכולי ימשיך עוד שנתיים. ישנה מאת המועצה פניה לקבל מנהל חשבונות ראשי. נדון על כך. החלפת ד"ר לורי. הוחלף ע"י ד"ר פלמינגר. ערעור על החלפת מרצפות כהות בבתים הישנים נדחה שנית. יש להוציא רישיונות לאופניים בהתאם לחוק. הוסכם לשחרר את מרדכי פימנטל ואת רפי לוי כמלווים לטיולי החטיבה למכתשים- שונות.

 3. דו"ח שלמה (קוגל) – מרכז משק:
  בעיית הפרדס. אין עדיין מספיק שתילים. תפוחי אדמה. הוצאנו אותם מוקדם מידי, ולכן איכותם אינם גבוהה, ובהתאם לכך גם המחיר.

 4. מועצת חינוך:
  ישנה הצעה מטעם האיחוד שיצחק פ (פימנטל). ייצא לשלושה חודשים לסיור לימודי בהולנד, במסגרת מלגה הניתנת מטעם משרד החינוך ההולנדי. הוחלט בחיוב בתנאי שיהיה מחליף מתאים

 5. ועדת חברה:
  יוסף (לברר מי זה)  מביא לדיון את סידור הנופש. אחרי ויכוח הוחזר הדבר לליבון נוסף בועדת חברה.

 6. ועדת מינויים
  מציעה לחסל את המוסד של סדרנית עבודה, ולהטיל על מרכזת שירותים או מרכזת בתי ילדים לסדר את השירותים יחד עם סדרן העבודה. ההצעה לא נתקבלה והועברה לועדת העבודה.

 

שיחה כללית. 12.1.1963. 62 משתתפים.

 1. דו"ח מנחם (מנצ'ר) מזכיר
  לחץ מצד עליית נוער לקבל חברה.נמשיך בטיפול. אנו חושבים שאחרי פסח נוכל באופן סופי לסיים את הבעיה. היה ביקור נוסף בעניין גיוסו של מנחם (מנצ'ר) לקרן. המשך דיון יהיה במזכירות האיחוד. הנסיעה של יצחק פ (פימנטל). להולנד בוטלה השנה. התחיל ויכוח על האחראיות במטע. נמשיך בישיבת המזכירות.

 2. דו"ח שלמה (קוגל) - מרכז משק
  עובדים על שיערוך רכוש בית החינוך המשותף, לשם הצעה לשותפים החדשים. בעיות שתילי זן וושינגטון לפרדס נמשכות

 3. סמכות מועצת החינוך:
  אבי (אוסטרר) מציג את השאלה ומציע לשנות את סמכות המוסד. היה ויכוח ער וארוך והוחלט להמשיך בשיחה הבאה.

 

שיחה כללית. 19.1.1963. 78 משתתפים.

 1. בעקבות דו"ח של מנחם (מנצ'ר) מדובר על יציאת הלגה למשרד הסעד בקרית שמונה. אחרי ויכוח ארוך הוחלט ברוב גדול לאשר את עבודתה של הלגה במשרד הסעד.
 2. הוחלט ברוב גדול לאשר לנסים עסיס להשתתף בסמינר הרעיוני שנמשך 7 שבועות. 
 3. הוחלט בפה אחד לשלוח את ציפורה קידר לסמינריון למורי עליית הנוער שיתחיל בסוף שנת 1963 או התחלת 1964.
 4. אושר מחדש לקלוט 2-3 משפחות מארגנטינה עם ילדים מתאימים למחלקות שלנו. 
 5. מיכאל ב.ד. ייצא במסגרת שנת שירות למערכת "עלה" של החטיבה.
 6. המשך דיון על סמכות מועצת חינוך. אחרי ויכוח ארוך וסוער שוב נדחה ההמשך וגמר הדיון לשיחה הבאה.

 

שיחה כללית. 26.1.1963. השתתפות מלאה.

 1. מנחם (מנצ'ר), שלמה (קוגל) ושמואל בן אריה מוסרים על השיטפון שפרץ יום לפני כן, על הפינוי ועל התנדבותם הנהדרת של אנשי כפר גלעדי וכו וכו.

 

שיחה כללית. 3.2.1963. השתתפות עצומה (מעל 100 איש).

 1. דוד ז (זוננפלד) מוסר על הפעילות בחוץ שנעשו יחד עם מנחם (מנצ'ר) בשיתוף עמיר. שלמה (קוגל) מוסר על השתלשלות העניינים בבית ועל בעיית הסדר אפיקי הנחלים.

שיחה כללית. 9.2.1963. 56 משתתפים.

 1. דו"ח של דוד ז (זוננפלד) - גזבר
  מוסר על ישיבות ועדת המשק של האיחוד, ועל ישיבת המרכז החקלאי, בהן הוחלט לעמוד גם להבא לצידינו בעניין טיפול נזקי השיטפונות. מביא מחדש את דרישת האיחוד לגייס את מנחם (מנצ'ר) לקרן. הוחלט ברוב גדול בשלילה
 2. דו"ח מנחם (מנצ'ר) מזכיר
  נסיעות יהושוע (פוגל) ואורי גורן לאירופה, לשם רכישת המכונות לבית החרושת. על ועדת לינת הילדים להכין בירור בשיחה בנידון. לקראת מועצת האיחוד שתתכנס ביום 14.3. דו"ח על ביקורו של שר החקלאות משה דיין. מבקש להמציא חומר לעלון "השיטפון"


שיחה שנתית:

 1. טובה (נעם) מציעה בשם ועדת המינויים את הועדות הבאות שגם אושרו.
 2. ועדת חדר אוכל: קפסי (רות גוטפרוינד), בלהה (כהן), נורית רינגולד, משה ר (רוזנברג). מרדכי פימנטל
 3. ועדת בניה: ראובן קליפא. שלמה ק. גרשון פרילינג (שחר). אניטה (ברגר). רפי לוי יצחק ש (שלח).
 4. ועדת ספורט: צפורה לוטנר, צבי גלטר, מרדכי פימנטל
 5. ועדת קשר: אניטה, שולמית ב.ד. יונה נעם
 6. סדרנית חדווה פלד
 7. מרכזת הגיל הרך רבקה (זוננפלד)
 8. המשך דיון על מועצת חינוך.

 

שיחה כללית. 23.2.1963. 53 משתתפים.


 1. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - מזכיר:
  איתן ילינק לסניטריות. אין לנו מועמד כמזכיר למועצה האזורית. פניית האיחוד אלינו לגייס את אבי (אוסטרר) למחלקת החינוך בשנת תשכ"ד. תקציב להסרטה: 120 ל"י הוצאות כלליות - היתר ע"י הענפים.
 2. הוחלט להשמיד את החתולים.
 3. דו"ח מפורט על השתלשלות קביעת משכורות העובדים בבית החינוך המשותף. הצעת משכורת ל השנה 25.75 ל"י ליום. אנו כנראה נפנה בנידון לאיחוד. 
 4. על כל שומר לחתום על קבלת נשק.
 5. הוחלט להסדיר את מתקן המים הקרים המטבח.
 6. דו"ח דוד ז (זוננפלד) - גזבר:
  ענייני אספסת. יש ביקוש גדול בחוץ לארץ לקמח אספסת שלנו וחוששים למחסור. בירור ב"פריגל" על חלוקת הקומה העליונה. עוד לא סוכם. אין עוד סיכום בעניין פצויי השיטפון.
 7. שלמה (קוגל) - ריכוז משק. משלים את הדוחו"ת.
 8. דוד ז (זוננפלד) מציג את תכנית ההשקעות. היא מתקבלת, והיא מסתכמת. צרכני 238.900 ל"י, יצרני 713.800 ל"י. ס"ה 952700 ל"י.

 

שיחה כללית. 23.3.1963. 41 משתתפים.   


 1. הצעת ועדת מינויים:
  מועצת החינוך. מנחם (מנצ'ר), רות קגל. בינה (רוזנברג), אברי צור, יצחק פ (פימנטל). חדוה פלד, לילו טל (איטלינדר). רות סויקה, ההצעה נתקבלה ללא התנגדות.
  חוה שלזינגר מוצעת כסדרנית שלישית. נתקבלה פה אחד.
 2. דו"ח של מנחם (מנצ'ר) מזכיר: 
  מוסר על החלטת מזכירות האיחוד, שעלינו לקלוט חברת נוער בספטמבר 1963. אנו החלטנו לפנות לבורר חוץ בעניין שכר עבודה בבית החינוך המשותף. הוחלט שימי הטיול לנגב יזקפו ע"ח המטיילים. ישנה דרישה נוספת של האיחוד לשחרר את אבי (אוסטרר) למחלקת החינוך של האיחוד.
 3. דו"ח שלמה (קוגל) רכז משק:
  אנשי האיחוד עומדים להודיע לפני השיחה שלנו בעניין גיוסו של מנחם (מנצ'ר) לקרן. אנו במצב קשה בנידון. למרות חיסול נטיעת אשכוליות יש לנו עוד רשות לנטוע, היות וכבר קיבלנו רישיון על כך. מצב בשדות אינו שפיר ביותר. שונות.

שיחה כללית. 4.4.1963. השתתפות גדולה.

 1. סנטה יוספטל ועזריאל שולמן מהאיחוד באו לאספה על מנת לגייס את מנחם (מנצ'ר) להנהלת קרן איחוד הקבוצות והקיבוצים. הדרישה הזאת הופנתה אלינו כבר מזמן, והיות והחלטנו על כך פעמיים בשלילה, חברי האיחוד הציגו עוד פעם את הצורך, והודיעו שבמקרה של החלטה שלילית חוזרת, העניין יובא לפני ועדת הערעורים באיחוד. אחרי ויכוח ארוך ואחרי שמנחם (מנצ'ר) גם הביא את נימוקיו האישיים, הוחלט בשלילה ב-15 נגד 3 קולות. הרוב הגדול נמנע.

 

שיחה כללית. 13.4.1963. 32 משתתפים.

 1. דו"ח דוד ז (זוננפלד):
  בעיית יפתח בתוך "פרי גל". הודענו על יציאתנו מ"חולה טקסטיל". קביעת משכורת בבית החינוך המשותף נדחית לישיבת ההנהלה הבאה.ישנה ועדת גזברים אשר בודקת ביוזמת גבתי את האפשרות של ריכוז כל ההלוואות בבנק אחד.
 2. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - מזכיר:
  נהג ל"סטודיבייקר". בבית החינוך, על ועדת העבודה לעבד הצעה.
 3. שנת הלימוד ל י"א וי"ב הוארכה ל 165 יום.
 4. הועדה להמשך הלימודים עבדה רשימה של יותר מ 100 מקצועות שיש ללמוד במשך 12 שנה. העניין יובא בקרוב מודפס לפני הקהל. בעיית אולפן לחברת נוער. אנו מעוניינים לקלוט אולפני נוער חצי שנתיים. נמתין להמשך ההתפתחות בנידון. תבוא ביום 4.5 קבוצה הולנדית לכדורגל שנצטרך לארח באופן חלקי.
 5. רפי וינמן מוסר שעד בוא האולפן החדש נצטרך להוסיף תורנויות ערב במטבח תמורת עבודה.
 6. דו"ח שלמה (קוגל):
  בעיית מפעל הדן. ישבו עם האדריכל גלעדי על קביעת המקומות לבית החרושת,  מרפאה ומועדון. קיבלנו תקציב פיתוח לניקוז עילי. ערערנו על כמה סיכומים של הועדה לקביעת נזקי השיטפונות. ראובן גדרון החל לעבוד 3 ימים בשבוע באבוקדו.
 7. אורי ג. (גורן) מוסר דו"ח על נסיעתם שלו ושל יהושע פוגל לאירופה בהקשר לרכישת המכונות החדשות למפעל.

 

שיחה כללית. 4.5.1963. 68 משתתפים.

 1. דו"ח של שלמה (קוגל):
  ביום 23.7.63. נקבל מאת מפעל הדן את מי השתיה.
  ישנה כעת סחבת מסוימת בעניין התחלת עבודות ערוץ הירדן. גם כפר בלום מופיע כגורם מפריע, היות והוא עומד על פצוי נאות על 60 דונם אדמה שעליו להפריש. תהיה ישיבת המשקים והוחלט שנפנה עוד פעם למועצה אזורית בנידון, ובאם לא יתחילו בעבודה נפנה למשרד החקלאות ותה"ל
  הגשמים האחרונים הוסיפו לגידול החמניות, מאידך הצטרכנו לבדוק שטח של 80 דונם כותנה אשר סובל קשות מעשבי בר כגון קוסה.
 2. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - מזכיר:
  מחנות עבודה בקיץ. יהיו 30 סטודנטים מהולנד לשבועיים, ו 35 שביעיות ל שלושה שבועות בחודש אוגוסט.
 3. אנו מוזמנים ביום 6.5.1963 לועדת הערעורים באיחוד ביחס ליציאתו של מנחם (מנצ'ר) לקרן האיחוד.
 4. בירור עם צוות גן הנוי הועבר לועדת העבודה.
 5. לא יכולנו לקבל על עצמנו לשלוח בן אדם לשם ריכוז הנוער העובד והלומד בקרית שמונה.
 6. יש לנו קשיים בקבלת אולפן, ונברר את הדבר השבוע בבית האיחוד.
 7. עניין העסקת כלכלן לפיתוח בית החרושת. עוד בדיוני המזכירות.
 8. משום אי ידיעה של ועדת הדירה לאי פקוח מצד המזכירות לא נפתחו שוב המחיצות בין שני החדרים של הבית הדרומי מבית המזכירות. הוחלט לכן למשפחות הורנסקי ודאי להיכנס לדירות אלה.
 9. מנחם (מנצ'ר) מוסר גם דו"ח על מספר ישיבות של מועצת החינוך. גיוסו של אבי (אוסטרר) לאיחוד יבוא בשבוע הבא לדיון בשיחה. דנים כעת על הפסקת לימודים של ילדים מסוימים בכיתות ההמשך, דבר אשר מקובל כל שנה לפני גמר הלימודים. אחרי דו"ח זה מתפתח ויכוח ארוך על עניני השיכון ובסוף נתקבלה הצעתה של אסתר מנצ'ר לא לעכב את ההעברות, אבל על ועדת הדירה להביא לפני השיחה תכנית מפורטת של הדירות לקראת העתיד.
 10. משפחה לשדה בוקר עם ילד לכיתה א. לצערנו אין אנו יכולים להיענות לפניה זו.

 

שיחה כללית. 11.5.1963. 89 חברים.

 1. שלמה (קוגל) מוסר על החלטת ועדת הערעורים לגייס את מנחם (מנצ'ר) להנהלת הקרן. מנחם (מנצ'ר) משלים את הדו"ח. עליו לצאת באופן חלקי החל מהשבוע. אנו מחפשים כמובן מזכיר חדש.
 2. בעקבות דו"ח של מנחם (מנצ'ר) פעולת ועדת המשך הלימודים הוחלט. מרים שלח יוצאת השנה לסמינר של שנתיים בסמינר הקיבוצים, לשם לימוד ריתמיקה, התעמלות אורטופדית ומחול. אברהם ברומט יוצא השנה לטכניון ללמוד טכנאות קירור וקיטור. תרצה לוונו יוצאת השנה לקורס ספרות.
 3. דו"ח של זהבי (אברהם) על מצב הדירות הנוכחי. בעקבות ויכוח הוחלט להטיל על המזכירות להציע ועדת דירה. ברוב גדול נדחתה ההתפטרות של זהבי (אברהם) מהתפקיד.
 4. דו"ח מנחם (מנצ'ר) - מזכיר על ישיבת המזכירות. ענייני אולפן.  אהרון ד. (בן דרור) ייצא עוד פעם בנידון ובהתאם לכך נחליט באופן סופי. בשאלת קבלת נוער – אולפן. מנחם (מנצ'ר) מוסר על ישיבת הנהלת בית החינוך המשותף. דובר שם על קביעת זכויות משק לעובדים על סמך מכתב נחוץ מרדכי למוסד. הוקמה ועדה בת 5 חברים אשר תכין את החומר בנידון.


שיחה כללית. 18.5.1963. 55 משתתפים.

 1. דו"ח של דוד ז (זוננפלד).
  ישנו טיפול נוסף בעניין הצמדת אשראי המשקים לבנק לחקלאות. גם בנק הפועלים מעוניין בזה. נכנס מנהל אדמיניסטרטיבי חדש ל"פריגל", עופר. יש לנו עוד ויכוח עם פאזא ומשרד השיכון, אשר דורש סכום נוסף של 1000 ל"י עבור צריף החיילים שמומן על ידם לפני שבע שנים.
 2. דו"ח שלמה (קוגל).
  בעיית ערוץ הירדן. כפר בלום עומד על כך לקבל פיצויים על האדמות של 60 דונם לפני שיתחילו בעבודה. אגף המקרקעין גילה שיש לנו 90 דונם מעל המכסה. אנו רוצים לבדוק את שטחי הקרקע של כל המשקים ועוד להמשיך במסגרת המועצה  האזורית להגיע לידי סיכום, אחרת יש להיעזר ע"י גורמי חוץ.
 3. מנחם (מנצ'ר) מוסר שיוסף יעקובוביץ מוצע להיכנס לתפקיד של מזכיר זמני, ובינתיים על ועדת מינויים למצוא פתרון סופי. אין התנגדות לכך.
 4. מועדון לחבר.
  מנחם (מנצ'ר) מציג את הבעיה, מה צריך להיות תוכנו של המועדון ואיה מקומו. אחרי ויכוח ארוך הוחלט ברוב גדול שיש להוציא מכל אפשרות את הבית צפונית מחדר האוכל. עד לשיחה הבאה תובא ע"י ועדת המינויים הצעה מוסכמת על ועדה מכינה להקמת המועדון.

שיחת חברים. 1.6.1963.

 1. הוחלט לקבל את מרים אלכסנדרוב כאורחת.
 2. הוחלט לקבל את גילה (גיזלה) פינקה לחברות. (ברוב גדול).

  שיחה כללית.

 3. ועדת מועדון:
  הוחלט על ההרכב הבא. רות ק (קגל). מרים ש (???), ירי (ירמיהו סביר), ראובן קליפא, דני (הורנסקי), יהודה ק (קידר) מרצ'ק, שלמה (קוגל)
 4. ועדת דירה:
  נציג ועדת החברה, זהבי (אברהם), חיה לוונו, גיורא סמואל.
 5. הוחלט לאשר לחיים רינגל. לנסוע להשתלמות לחוץ לארץ מטעם ביח"ר.
 6. תיקון בלטות בשיכון ה:
  הוחלט לקבל את הניכוי על כך מסולל בונה, ובעוד שנה להחליט האם להחליף את הבלטות או לצפות אותם בלינולאום
 7. השתלמות של משה א (ארד).
  הוחלט לאשר את בקשתו של משה ללימוד בהשתלמות של המסודרת  ע"ח הממשלה, והוחלט שעליו לחזור אחרי גמר הקורס הביתה.
 8. אולפן:
  נמסר דו"ח ע"י אהרון ב.ד. וחיה לוונו על קליטת משפחות. נבוא במגע עם האיחוד לזירוז הדבר.

 

שיחה כללית. 15.6.1963. 56 משתתפים.

הוחלט

 1. לקבל השנה מורה – מינה לכיתה ו.
 2. לא לקבל למשק רופא שיניים חדש.
 3. לקבל אולפן צעירים החל מה- 14.8.
 4. לקבל קבוצה של מורים ממכון גרינברג 14.7 – 14.8
 5. לאשר דירוג בחופש. עד גיל 35 – 12 ימי עבודה. מגיל 35 – 14 י"ע. מגיל 45 – 16 י"ע.
 6. אושר לסדר לצריף השוודי בבית הספר קירור.
 7. אושרה יציאתה של תמר לוי ללימודים באורנים, כדי שתלמד אח"כ בבית הספר בכיתות היותר גבוהות.
 8. הוחלט שחברות צעירות בלי ילדים תעבודנה 9 שעות ברוטו. אחרי הילד הראשון תעבודנה החברות 8 שעות ברוטו.
 9. אושרה השתתפותנו בהחזקת נוטרה. נצטרך להעמיד לזה 2 אנשים, מהם אחד ע"ח שנת שירות.

 

אספה כללית. 13.7.1963. 80 משתתפים

 1. הסדר הנחלים:
  הוחלט לא לוותר על שום אדמה, ולבטל את השטר בוררות.
 2. הוחלט להחזיר את יציאת אבי (אוסטרר) לאיחוד למ. חינוך ומזכירות לבירור נוסף.
 3. הוחלט להקים מחסום בדרך לשיכון ותיקים, ג, ד, ה. ולמנוע חניית מכוניות ע"י הבתים הנ"ל.

אספה כללית. 20.7.1963

 

 1. יציאתו של אבי (אוסטרר) לאיחוד:
  הוחלט לפי הצעת המזכירות עם מועצת חינוך להסכים ליציאתו של אבי (אוסטרר) 3 ימים בשבוע לאיחוד, ובמשך חצי שנה למצוא פיתרון להנהלת בית הספר, כדי לאפשר לאבי (אוסטרר) לעבוד מלא באיחוד.
 2. פיתוח בית החרושת:
  הוחלט לפתח את ביח"ר לפי הצעתם, דהיינו להשקיע כ- 630000 ל"י בציוד ובניין. יש לדאוג להלוואות מתאימות להון חוזר שיהיה דרוש.

 

אספה כללית. 27.7.1963. 45 משתתפים

 1. מקום המרפאה:
  הוחלט להקים את המרפאה במקום חדש, ולא להקים אותה על בית קיים.
 2. דו"ח דירות:
  שלמה (קוגל) מסר על מצב הדיור, ומגיע למסקנה לדרוש להקים שיכונים חדשים. הוחלט להעביר את שתי המשפחות לבית של כהן-איטלינדר.
 3. מניות קואופרטיב:
  הוחלט לערער על החלטת ההנהלה ולדרוש בירור באספה כללית של הקואופרטיב.

 

אספה כללית. 10.8.1963. 43 משתתפים

 

 1. ועדת מינויים:
  נתקבלה ההצעה לועדת מינויים לשנה הבאה. זאבקו (ברגר), דני (הורנסקי), אסתר שהם. הוחלט לצרף את צבי גלטר לועדת החברה.
 2. דו"ח שלמה (קוגל):
  מסר על העומס הרב של העבודה במטע ובכותנה. יש בעיות רציניות מסביב להסדר הנחלים – הקמת הסוללות בשטחים שלנו. הוחלט לנקז השנה כ 300 דונם ניקוז עלי בשטח ב'. צריך ללא הפסק לפעול למען השלמת הקרקע ל- 45 דונם ליחידה. בדגני החולה יש הפסד של כ 120.000 ל"י וייפול עלינו כ 10.000 ל"י
  קירור מבוקר: 3 אפשרויות. 1. בבית יעלה כ 1000 ל"י לטון 2. פרי גל. 3. קרור משותף בקרית שמונה.
 3. הוחלט להקים ועדת בטיחות אשר תביא הצעות לשיפור צורת הנהיגה של הטרקטוריסטים.
 4. ילדי חוץ:- הוחלט להתעניין באיחוד על אפשרות התחייבות להשארת הילדים אחרי הצבא.
 5. סמינריון רעיוני.
  מחפשים מועמד לסמינר זה. הוחלט לא לשלוח השנה חבר לסמינר שליחים.

 

שיחת חברים. 24.8.1963. 73 משתתפים

 

 1. קבלת חברים.
  בני זוג של חברי משק: הוחלט לשנות את המקובל עד כה, ולקבל בני זוג כמועמדים לחצי שנה, ואחרי כן לדיון על כל אחד לקבלתו.

 

24.8 אסיפה כללית.

 

 1. דו"ח דוד ז (זוננפלד):
  מסר על המצב בשותפויות האזוריות השונות. רוצה לבדוק את כדאיות הישארותנו ב "פרי גליל".
 2. דו"ח מזכירות:
  הוחלט שהציר לישיבת מרכז האיחוד יהיה קקטוס (שלמה יונש - ינאי).
 3. סמינר רעיוני:
  באם יהיה חבר המעוניין לצאת, נשלח.
 4. סמינר מדריכי חברת ילדים:
  הוטל על מועצת חינוך למצוא מועמד.
 5. בקשתו של שמואל רינגל. לצאת לקורס טייס:
  הוחלט לא לדון אלא בנוכחותו של שמואל רינגל.
 6. בחינות בגרות:
  מ. חינוך מציעה לאפשר ל 4 בנים    (חווה רינגל, יונתן שחר, רפי סלע וגיורא פלד) לאפשר לעבור מכינה בכפר בלום. יעלה כ 450 ל"י. המשך הבירור נדחה לשיחה הקרובה.
 7.  

אסיפה כללית. 31.8.1963. 58 משתתפים.

 1. דו"ח דוד ז (זוננפלד):
  מסר על ישיבת הנהלת בית הספר המשותף. לא קבלו את דרישתנו לבירור שאלת שכר המורים באיחוד. נצטרך לערער בבית דין של ההסתדרות.
 2. ישיבת "פרי גל" בעוד שבועיים יחליטו באם נוכל לסדר חדרים לאוויר מבוקר שם.
 3. דו"ח שלמה (קוגל):
  הסדר הנחלים ע"י בניית הסוללה נלקחו מאיתנו 400 דונם. אנחנו נדרוש לקבל תמורה. רצוי במופטחרה. חושבים בתוך כ- 10 ימים נקבל מי שתייה ממפעל הדן.
 4. יציאתו של שמואל רינגל לטייס:
  אחרי ויכוח ממושך הוחלט ב 28 קולות נגד 7 לאשר את בקשתו של שמואל רינגל ולאפשר לו לחתום על 5 שנים בחיל האוויר.

 

שיחה כללית. 7.9.1963. 49 משתתפים.

 1. דו"ח שלמה (קוגל).
  מסר על ישיבת הקואופרטיב בקשר לחיוב על מניות. הוחלט להעביר את הבעיה לבירור בועדה הבין קיבוצית.
 2. הסדרת הנחלים.
  כנראה שיהיה צורך להקים סוללה בתוך המשק ובמטע ג. בגובה של
  1 מטר.
 3. המשך דיון על בחינת בגרות:
  הוחלט לאפשר לחווה רינגל, יונתן שחר, רפי סלע וגיורא פלד להשתתף בהכנה בבחינת הבגרות, לפי התנאים של כפר בלום.
 4. הוחלט שיונה נעם יוצאת בשנה הבאה לסמינר מורים, כדי שתהיה מורה במשק.

 

שיחת חברים. 28.9.1963.

 1. הסדר רכוש פרטי.
  הוחלט ב 55 קולות ללא התנגדות עם 5 נמנעים להסדיר את בעיית הכסף הפרטי. (פרטים בדו"ח ועדת ההסדר).

שיחת חברים 3.10.1963.

 1. הסדר רכוש פרטי:
  הוחלט ב 45 קולות שיש למסור את הרכוש הפרטי למשק או למוסד אשר הקבוצה תחליט עליו ללא זכות ירושה לכסף זה. 3 הצביעו עבור אפשרות של ירושה. 4 היו מתנגדים.(פרטים בדו"ח ועדת ההסדר).

 

שיחה שנתית. 3.11.1963.

נבחרו החברים הר"מ לועדות.

 1. מזכיר: דוד ז (זוננפלד).
 2. גזבר: יוסף י (יעקובוביץ).
 3. מזכירות: שלמה (קוגל), רפי (וינמן), מנחם (מנצ'ר), דוד ז (זוננפלד), יוסף בר אשר, קקטוס (שלמה יונש - ינאי), יהושוע (פוגל), אברי,מרכז שירותים.
 4. ועדת עבודה: רפי (וינמן), סדרנית ויעקב ג (בן דוד)
 5. ו. תרבות: חיים רינגל, רות שלח, נסים עסיס, גדי מצר.
 6. ו. קשר: אניטה (ברגר), יונה, יעל (דאי).
 7. ו. בטיחות: צבי רינגל, גרשון פרילינג (שחר), גדעון (שלח).
 8. ו. המשך לימודים: מזכיר, אריה גל, אורי ג. (גורן), בינה (רוזנברג), מרדכי פימנטל, אסתר שהם, חיה לוונו.
 9. ו.קליטה: אלי שברק, שושנה (גולגברג - בן דוד), יהודה ע.
 10. ו. בניה: ראובן קליפא, גרשון פרילינג (שחר), שלמה (קוגל), יצחק ש (שלח), אניטה ברגר, רפי לוי.
 11. ו. ספורט: מרדכי פימנטל, צבי גלטר, צפורה לוטנר, תרצה ב.א.
 12. מועצת חינוך: מזכיר, יצחק פ (פימנטל), אברי צור, בינה (רוזנברג), רות ס (סויקה - סביר), לילו טל (איטלינדר), חדוה פלד.
 13. ו. בריאות: חנה בקרס, לילו טל (איטלינדר), לודי כהן.
 14. גזבר בית: גלנדה.
 15. ביטחון: צבי נ (נעם), גדעון שלח, אריה גל, זאבקו (ברגר), צבי רינגל.

 

אסיפה כללית. 14.12.1963.

 1. בית קירור:
  ברוב גדול ללא התנגדות הוחלט על בנית
  בית קירור באוויר מבוקר ל 200 טון פרי, מחולק ל 3 חדרים. ההשקעה תעלה בכ 200.000 ל"י.
 2. סדרנית. נבחרה צפורה לוטנר, ברוב של 16. נגד 4.

  דו"ח המזכירות
  1. נמסר על הסכמתנו לפשרה עליה הוחלט בישיבת ההנהלה של בית החינוך ביום 30.11.1963. בקשר להפשיר שכר לשנים תשכ"ג    ותשכ"ד.
  2. אנו רוצים לזמן בניית בית חרושת שחרר את גרשון פרילינג (שחר) מעבודתו באיחוד
  3. הוחלט באופן עקרוני לענות בחיוב לפניית קבלת סטודנטים אמריקאים, שיבואו אלינו בקיץ למשך 18 יום.
  4. נמסר על מחיר המים שהובא ע"י ועדת המחירים של מפעל הדן.

אספת חברים. 21.12.1963.

 1. הוחלט ברוב קולות ללא התנגדות לקבל את נתן הוטר כמועמד.

 

אספה כללית. 28.12.1963.

 1. דו"ח יוסף (יעקובוביץ):
  ריכוז האשראי. יש נטייה לרכז את האשראי בבנק לאומי.
  אושרו 4 יחידות שיכון עולים, שעל צורת בנייתן תובא הצעה ע"י המזכירות.
 2. הוחלט לקבל את הצעת התקציב להוצאות הקיום לשנת תשכ"ד כפי שהוצעו ע"י ועדת התקציבים ושתסתכם בסך 2649.50 לחבר לשנה.
 3. התקציב האישי להפחתת הריהוט החדש, יירשם בדף לחוד בתוך המחברת האישית של החבר ויוצא רק למטרה זו. יתרת הזכות מצטברת משנה לשנה.
 4. הוחלט על הקמת ענף לטיפול קוסמטי בו תעבוד אמה של מרים סמואל, בריכוז של חנה בקרס.
  היות וקפסי (רות גוטפרוינד) למדה בזמנו את המקצוע תכנס היא לעבוד בענף זה כאשר תסיים את תפקידה כאקונומית.
תאריך מאמר מקורי
29/2/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

מס' תגובות: 1

 • מאלף!
  3/3/2016

  מיכאל בן דרור

  מאלף!

  יופי של דבר. כולל סיפורי המספרות. ממש נדיר.  כל הכבוד לאמנון ולהתמדה!