ספר פרוטוקולים 1964

מוזכרים בשמותיהם

אבי אוסטרר, אברהם זהבי, אברי צור, אהרון  ד' (בן דרור), אורי הוימן, אוריאל בן אריה, איתן ילינק, אליה הויימן, אליהו טאוס, אליהו עמידור, אניטה ברגר, אסתר הורנסקי, אסתר מנצ'ר, אסתר שהם, אריה גל, בטי שברק, בלהה כהן, ברכה גלטר, ג'ניה הרץ, גדי מנצ'ר (מצר), גדעון אנגל, גדעון שלח, גיורא סמואל, גיורא פלד, גילה יעקובוביץ, גלנדה אליאש, גרדה בחרך, גרשון פרילינג (שחר), דוד זוננפלד, דוד מור, דיני גוטפרוינד, דיצה מנצר, דליה וינמן, דני הורנסקי, וירה יעקובוביץ, זאב בחרך, זאב ברגר (זאבקו), חדוה פלד, חוה רינגל, חוה שלזינגר, חיים אדן, חנה בקרס, חנן אופיר, חנן (הרצפלד פלד), טובה נעם, יאיר שלח, יגאל מגדל, יהודה עמרם, יהודית אוסטרר, יהושוע פוגל, יונה לוונו, יונה נעם, יוסף יעקובוביץ, יעל וונש (דאי), יעקוב אלבז, יעקוב בן דוד (גולדברג), יעקוב הרץ, יצחק פימנטל, יצחק שלח, ירון פינקה, לאה נויוירט, לילו איטלינדר (טל), מיכאל ב.ד., מנחם מנצ'ר, מרגלית אדן, מרדכי לוונו, מרדכי פימנטל, מרצ'ק (מרים צור), משה רוזנברג, נחמה כהן, ניסים דהאן, נעים דאי, עזרא בבאי, עפרה פימנטל, צבי נעם, ציפורה גרוס (דהאן), ציפורה קידר, ראובן גדרון, ראובן קליפא, רבקה ברכמן, רוזין קאליפא, רון וונש, רות ארד, רות גל, רות סויקה (סביר), רות קגל (רותקו), רחל וימן, רחל פרץ (מצר), רם אדן, רפי וינמן, רפי לוי, רפי סלערפי סלע, שולה גל, שושנה ילינק, שלומית לובשטיין, שלמה ינאי (קקטוס), שלמה קוגל, שמואל בן אריה, שמעון יצחקי, תרצה בן אריה


אספה כללית. 11.1.1964.

 1. דו"ח הגזבר (יוסף יעקובוביץ): שכון- יוחלט במסגרת הדיונים על תכנית ההשקעות. בית הקירור, קרקעות פרי גל.
 2. דו"ח מרכז המשק (רפי וינמן): קרקעות, בית קירור, פיצוי נזקים עקב הסדרת אפיק הירדן.
 3. דו"ח המזכירות: ישיבת "עלה". בית חינוך משותף. חולה טקסטיל.
 4. חפירות במצדה: הוחלט להקציב לזה את ימי העבודה בהתאם לימים שנותנים לסמינריונים הקצרים, שמתקיימים מטעם האיחוד (5).היציאה חייבת להיות בהתאמה עם סידור העבודה.
 5. עבודת גלנדה: הוחלט להוציא אותה מעבודתה בחולה טקסטיל. היא תעבוד בבית החרושת בעבודה אדמיניסטרטיבית.
 6. קורס לחברה בענייני משק: אם תהיה מתנדבת הוחלט לשלוח.
 7. בטיחות: הוחלט שלכל חבר או שכיר שאין לו רישיון נהיגה לא ינהג רכב. על ועדת הבטיחות לדון מייד באמצעים נוספים לבטיחות בדרכים.
 8. תקציב השלמה לבוגרי צבא: כל אחד יקבל השלמה לפי רשימה סטנדרטית, שתורכב ע"י המחסנאית. מה שחסר לו בהתאם לשעה זו, הוא יקבל באופן חד פעמי מהמשק, בחומרים ולא בכסף. דברים שלא נמצאים במחסן הבגדים במלאי החבר יקבל את הכסף (או המחאות) לפי מחיר מקובל אצלנו.

 

אספה כללית. 25.1.1964

 1. תיקוני שעונים: בניכוי 3 ל"י מהתקציב האישי ישולמו תיקוני השעון ע"י המשק.
 2. ימי עבודה לסמינריונים: השתתפות בסמינריונים הקצרים של האיחוד יהיו בחצי ע"ח החבר. זה כולל גם את חפירות מצדה.             .
 3. תוצרת משקית: הוחלט לבטל את החלטת ועדת התקצובים בעניין זה, שאומרת לבטל תוצרת המשק בתקצוב לחברים. גם להבא יקבל החבר תוצרת משק חינם, לפי 4.50 ל"י לחבר.
 4. דו"ח מרכז העבודה: רפי מסר דו"ח על מצב העבודה הקשה וחוסר ידיים עובדות לענפי החקלאות במשק. יש לשאוף לקליטה מוגברת.

 

אספה כללית. 8.2.1964

 1. תיקוני אופניים: אליהו טאוס. יהיה אחראי לתיקוני אופניים, ורק הוא יחליט אם יש לשלוח אופניים לתיקון לקרית שמונה. על קניית ופניים תחליט המזכירות המצומצמת עם אליהו ט. יחד.
 2. מטבח: הוחלט לקחת שתי פועלות שכירות למטבח. יחד עם זאת נחוץ לקיים אספה מיוחדת בענייני קליטה שתבורר ע"י הועדה.
 3. המשך שירות המילואים: כל חבר שרוצה לחתום על שירות מילואים אחרי גיל 49 חייב לקבל לפני החתימה את הסכמת מוסדות המשק.
 4. ימי עבודה לטיפול בהורים חולים וכדומה: יאושרו רק ע"י ועדת החברה.
 5. תקציב הוצאות הקיום: הוחל בדיון על העלאת התקציב. הדיון ייערך באספות הבאות.

 

אספה כללית. 15.2.1964


דיון על תכנית השקעות לשנת תשכ"ד. הדיון יימשך באספה הבאה.

 

אספה כללית. 22.2.19


המשך הדיון בתכנית השקעות.

 1. הוחלט להקים את 4 היחידות מכספי ההלוואה לשיכון עולים 7500 ל"י בתור שיכון ותיקים. לערוך סקר על מצב השיכון, וחישוב חדש של הוותק.
 2. בקשר לשיפוץ בית "כהן" תקבע ועדת החברה עם ועדת הדירות את צורת השיפוץ.
 3. נדחתה הכרזתה של אסתר הורנסקי. שתעבור לדירה או רק לשיכון קבע. על אופן ההעברה יוחלט כאשר יתפנו דירות בצריפים.                                         
 4. הוחלט למחוק מתכנית ההשקעות את סידור הסוכה ­--------.

 

אספת חברים. 3.3.1964

 1. נתקבלו לחברות: דוד מור וצפורה גרוס.
 2. רכוש ועדת חברה: חבר שקיבל ריהוט זמני או מכשיר רדיו מאת הקבוצה צריך, עם החלפתו בציוד קבוע  או מכשיר רדיו חדש להחזיר את הציוד הקודם לועדת חברה.
 3. סוכם לקבל את אחותה של יהודית א (אוסטרר) בהתאם להנחיות הרפואיות שקבלנו מאת רופא המוסד בעכו.
 4. ועדת החברה תדון מחדש על חישוב הוותק, וצורך קבלת שיכון, לאחר שדוד ז (זוננפלד). הציע לחשב את הוותק במשפחה.

 

אספה כללית. 7.3.1964

 1. שאילתה. הכלב של משה ר (רוזנברג). מתנפל כל הזמן על הילדים, היות והוא מסתובב חופשי, למרות שהוחלט שכל הכלבים צריכים להיות קשורים. הוטל על המזכיר במקרה הבא להודיע למשטרה, כדי שיסלקו את הכלב.
 2. האספה שמעה את נימוקיו של מנחם (מנצ'ר). מדוע הוא מתפטר מחברותו במזכירות.

 

אספה כללית. 14.3.1964

 1. דו"ח הגזבר (יוסף יעקובוביץ).
 2. דו"ח רכז המשק (רפי וינמן).
 3. נבחרו צירים לועידת  האיחוד. יהושוע פוגל, רפי ויינמן, יגאל מגדל ויונה נעם.
 4. הוחלט לרשום את קקטוס (שלמה יונש - ינאי) לסמינריון לרכזי משק.
 5. נדחה הערעור על גובה תקציבי הוצאות המחייה – פה אחד.
 6. נדחתה ההצעה לצרף את התקציב לממתקים לתקציב הכולל.

 

אספה כללית. 4.4.1964

 1. תקנון בדבר לימודי נהיגה למכונית: לפני התגייסות לצה"ל. ממליצים ללמוד במסגרת צה"ל. ההוצאות ע"ח המשק. הסעת ילדים, אחרי שיש שנתיים רישיון. הלימודים יהיו לרישיון מסוג ג'. אלה שלא הספיקו ללמוד בזמן הצבא יכולים ללמוד אח"כ ויקבלו – פרט למבחנים 4 ימי עבודה מהמשק. אחרי 3 כישלונות מפסיקים את הלימודים.
 2. בעיות החינוך: דוד זוננפלד (מזכיר) מסר דו"ח מדיוני ועדת החינוך
 3. בית הספר היסודי בשנת תשכ"ד. החלפת אבי (אוסטרר) כמנהל ב"ס ע"ח. יצחק (פימנטל) אשר לא  יהיה- מורה או- מחנך בשנת תשכ"ה. היות וגם יצחק וגם אבי לא ילמדו בשנת תשכ"ה, ואין לנו כוחות הוראה מציעה המועצה שבשנת תשכ"ה  כתה ז' תלמד בכפר בלום. הוחלט על כך ב- 24 נגד 3 קולות.
 4. מיכאל בן דרור ירכז את חברת הילדים, ויהיה חבר מועצת החינוך.
 5. השיחות עם ילדי חוץ ונוהג. יש להסביר לכל ילד חוץ עם כניסתם לבית החינוך המשותף, שהם חייבים אחרי סיום הצבא שנתיים עבודה במשק, גם אם אינם רוצים להישאר כחברים.

 

אספה כללית. 18.4.1964

 1. דו"ח גזבר (יוסף יעקובוביץ): מוסר שאפשר להתחיל מבחינת הסידור הכספי, בניית 4 יחידות השיכון. הוטל על ועדת חברה לסיים תוך זמן קצר את הדיונים בקשר לכך.
 2. עבודת חברות: אושרה ועדת העבודה. עבודת החברה היום 8 שעות עבודה עד גיל 35. אימהות של לפחות 2 ילדים, תופחת להם שעה אחת. על ועדת העבודה לתאם את הדבר עם כל רכזי הענפים.
 3. עבודה בשבת בביה"ס: העניין יוחזר לדיון בשיחת הורים של הורי כיתות ב' ו ד' ובין עובדי בית הספר.
 4. גרעינים: הוחלט לא לשנות את ההחלטה הקודמת ולא לקבל גרעינים למשק.
 5. נשים בודדות עם ילד: יוחלט ממקרה למקרה.
 6. החזקת הורים: הוחלט ברוב גדול מכריע, שרצוי שהורים בעלי יכולת כספית יישאו בהוצאת החזקתם.

 

אספת חברים. 25.4.1964

 1. עזיבתו של עזרה בבאי. חילופי דברים אחרי הודעתו.
 2. נתקבלו לחברות. שושנה ילינק, גדעון אנגל, ג'ניה הרץ. הוארכה תקופת מועמדותו של שמעון יצחקי.
 3. שיכון ותיקים. בודדים ייכנסו לשיכון ותיקים לפי חישוב הוותק המקובל במשק.

 

אספה כללית. 2.5.1964

 1. נמסר דו"ח קצר על ועידת האיחוד, ע"י רפי (וינמן).
 2. נמסרה הודעת המזכירות בקשר לגודל הדירה בשיכון ותיקים לבודדים. הבנייה תהיה אחידה לזוגות ולבודדים.
 3. הוחל בדיון על לימודי המשך, לאחר בקשתו של גדי מצר. ללמוד כלכלה למשך 3 שנים. יהיה המשך.

 

אספה כללית. 9.5.1964

 1. הודעת המזכיר שכרטיס הכניסה חינם לחורשת טל אינם כוללים את האורחים. עליהם לרכוש כרטיסי קופה.
 2. גדי מנצר. הוחלט שייצא השנה ללמוד כלכלה באוניברסיטה. תובא הצעה שעל הועדה ללימודי המשך לטפל ביתר יעילות בעיבוד תכנית ללימודי המשך.

 

אספת חברים. 17.5.1964

 1. דו"ח הועדה להסדר הרכוש הפרטי. נמסר ע"י יצחק פ (פימנטל). חלק מהמשפחות מסרו את כספם, וחלק הבטיחו למסור. החברים שאין איתם בינתיים הסדר, ושיש להם השגות הם. משפחת הויימן, נעם, גרשון פרילינג (שחר), שלומית לובשטיין, ובלהה (כהן)
 2. יצחק מוסר שעם בלהה (כהן) בינתיים המו"מ נמשך. משפ. הויימן דורשת מראש להבטיח להם את הכסף לנסיעה נוספת לחו"ל. יצחק מוסר שלמשפחת נעם יש דרישה דומה. אחרי שאורי הוימן הסביר את עמדתו וכמה חברים הביעו את דעתם, הוחלט ששני המקרים – משפ. הויימן ונעם ידונו בישיבה משותפת של ועדת החברים עם ועדת ההסדר.
 3. גרשון פרילינג (שחר) דורש להקפיא את ההחלטה לגביו למשך 4 שנים נוספות. בינתיים הכסף יהיה בחשבון חסום.
 4. הוחלט להמשיך בדיון.

 

אספת חברים. 29.5.1964

 1. המשך הדיון על הסדר הרכוש הפרטי.
 2. גרשון פרילינג (שחר) מסר ליצחק פ (פימנטל). שהוא מקבל את החלטת הקבוצה, ומוסר את כספו. יצחק פ (פימנטל). קורא הצהרה של גרשון פרילינג (שחר) ברוח זו.
 3. יצחק מוסר ששלומית מוכנה למסור את הכסף שלה שנמצא בארץ, שהינו רק חלק קטן מרכושה. לגבי הרכוש בהולנד אינה רוצה למסור לקבוצה. החברים התבטאו שאינם זזים מהחלטות הקבוצה באופן עקרוני. אפשר רק למצוא נוסח של פשרה. הוחלט קודם לבוא בדברים עם רון ויעל וונש כשהם בקרוב יחזרו הביתה.

 

אספה כללית. 30.5.1964

 1. ועדת לימודי המשך: הודיעה על התפטרותה. הועדה בצירוף כמה חברים תיזום שיחות מכינות כדי לקיים בקרוב דיון שיתווה קו לוועדה.
 2. הוחלט בשלילה על בקשת רפי סלע לעבור לפני הצבא קורס של שנה בחיל האוויר לאלקטרוניקה.
 3. הוחלט בשלילה על בקשת אישה נוצריה מהולנד להתקבל.
 4. הוחלט על הנהגת שיטה חדשה לריהוט. ייקבע תקציב בהתאם למחירים הקיימים לזוגות צעירים (אחרי 5 שנים ותק). יבוטלו הדרגות השונות, גם לגבי תשלום ההפחתה אשר תשולם   שווה, פרט לחמש השנים הראשונות אחרי קבלת ריהוט החדש – מחצית הסכום
 5. נבחרה ועדה להקמת בריכת שחייה: שמואל ב.א. (מרכז), ראובן קליפא, שלמה (קוגל), יצחק פ (פימנטל), דני הורנסקי ויצחק שלח.

 

אספה כללית. 13.6.1964

 1. עקב שאילתות בעניין הצגת סרט ביום ו'., ערב שבת בטאו רוב החברים את דעתם, שאין להקרין סרט בערב שבת, אם יש בערב זה אירוע תרבות או חברתי אחר של חוג זה או אחר במשק. בדרך כלל יש לשאוף מטעם ועדת תרבות לכך לתת לערבי שבת תוכן אחר, שאינו קשור להקרנת סרטים
 2. הוחלט לקבל את  אחותה של ברכה גלטר וילדה לתקופת ניסיון.
 3. הוחלט על השתתפותו של נעים דאי בקורס הדו שנתי למטעים שמתקיים מטעם מנהל ההכשרה בק"ש.
 4. הוחלט לקבל כאורח את חנן אופיר ובנו כאורח, באם עורך-הדין יבדוק את הצד החוקי של חוזה הגירושין מאשתו וועדת הבריאות לא ימנע זאת.
 5. בתשובה לפנייה של מזכירות האיחוד הוחלט לחדש את התחייבותנו לקלוט חברת נוער אחרי סיום לימודיה של צפורה קידר.
 6. הוחלט להמשיך במו"מ עם מרכז קופ"ח בקשר להשגת מימון לבניית דירה לרופא שיניים.

 

אספה כללית. 14.7.1964

 1. נמסרו הודעות הגנן: א. הדשאים המרכזים אינם מיועדים למשחקי כדורגל. ב. השתילים וצמחי בית שהם בתוך המשתלה הינם לקניה לפי הזמנת החברים, ולא מגידול עצמי ויש לשלם עבורם.
 2. מרפאה: אושרה הצעת המזכירות להפוך את בית הגן הישן למרפאה.
 3. תכנית אב לנושא ספורט: הוטל על שמואל ב.א. לדאוג לתקנון בריכת שחיה.

 

אספה כללית. 18.7.1964

 1. אחרי דו"ח הגזבר (יוסף יעקובוביץ), בו מסר שאושרו לנו 8 יחידות שיכון נוספות. הוחלט להטיל על ועדת השיכון וועדת חברה להביא לפני האספה הצעה בנוגע לצורת השיכון שנבנה. לפני האספה יש להמציא לחברים את הסקר שאריה גל עשה על מצב השיכון.
 2. להלן מסר הגזבר (יוסף יעקובוביץ), שאושרה לנו הלוואה למימון ביניים בסך 50.000 ל"י, אשר תשמש להון חלק לבית  החרושת, והלוואה לזמן ארוך בסך 150.000 ל"י לפדיון השקעות שנעשו במפעל. ההלוואות ביוזמת איגוד התעשייה של התנועה הקיבוצית.
 3. השתתפות ברשות החולה: הוחלט לתבוע מאת המועצה האזורית להביא את עניין השתתפות המועצה בפני מזכירות הברית, ואחר כך להעלות את העניין עוד פעם בפני מליאת המועצה.
 4. סמינר רעיוני: הוחלט על השתתפותו של יאיר שלח בסמינר רעיוני.
 5. הדרכת חברת הילדים: מיכאל בן דרור הציג את הרכב חבר המדריכים לחברת הילדים, ומסר על שעות העבודה הדרושות לכך. האספה קיבלה פה אחד את הצעתו, תוך שימת לב שהכל יעשה תוך גישה גמישה מכל הצדדים.

 

אספה כללית. 1.8.1964

 1. נמסרו ע"י רפי (וינמן). הסדרים בעבודה לקראת עונת הקטיף.
 2. אהרון ד. (בן דרור) ערער על ההחלטה לשלוח את יצחק פ (פימנטל). להולנד לשם גיוס כספים. הערעור יובא לדיון ב 8.5.
 3. בקשר לבריכת השחייה. הוחלט לבקש תכנון אלטרנטיבי, להזמין איש תה"ל, שיבהיר לפנינו  את האפשרויות, לחפש מקום רחצה, וגם לדון על העבודות  בקשר המועדון. בהקשר זה נידון עניין הקמת המועדון, והוחלט עד להחלטה חדשה לא להשקיע יותר מ 20.000 (מכספי השילומים), עליהם הוחלט בדיון על תכנית ההשקעות.

 

אספה כללית. 8.8.1964

 1. נדחה הערעור על שליחותו של יצחק פימנטל להולנד.
 2. נדחתה בקשת משפ' בריגס שנמצאים כעת במעיין ברוך להתקבל אצלנו לתקופה של שנתיים.

 

אספה כללית. 22.8.1964

 1. נבחרה ועדת מנויים. חיים אדן. (רכז הועדה), זאבקו (ברגר), יעקב הרץ, וירה יעקובוביץ.
 2. המזכיר מסר את הודעת יצחק פ (פימנטל). שאינו מוכן כעת לקבל עליו את השליחות להולנד.
 3. הוחלט לדון בהקדם על תכנית ההשקעות לשנת תשכ"ה.
 4. הוחלט על איסור נסיעה באופניים להצגות באמפיתיאטרון, בגלל סכנת הגניבה. אם ישנו מקרים של נסיעה באופנים הדבר יובא בפני האספה.
 5. מרפאה: אחרי ביקור מהנדסי קופ"ח ירדה מן הפרק ההצעה להפוך את בית החברה הבוגרת למרפאה, ובכך חוזרים אל ההצעה המקורית, להקים את המרפאה קרוב לפינת הנוער, במקום שני (אחד) ה"ארגזים".
 6. הוחלט לקיים דיונים על "חוק הקיבוץ" ולהזמין מרצה מטעם האיחוד.
 7. הוחלט לבנות 8 יחידות שיכון שתוקצבו לנו במתכונת של שיכון ותיקים כמקובל אצלנו.

 

אספה כללית. 30.8.1964

 1. אריה גל הודיע על עזיבת משפ. גיורא סמואל. אם יש רצון יוכל להתקיים דיון באספה הבאה.
 2. שמואל ב.א. שאל 2 שאילתות:
  בקשר ליישור. איפה הוחלט על המשך עבודת יישור הרמפה?
  הפסקת פרסומי החלטות המזכירות בעלון אוגוסט. בקשר ל 1. שלמה (קוגל) יביא הוכחה שהוחלט על עבודה זו. בקשר ל- 2. יובא לדיון בהזדמנות הקרובה.
 3. התקיים דיון בקשר לוועדה ללימודי המשך, צורך הקמתה וקווי הפעילות שלה.

הדיון יימשך.  

 

אספה כללית. 8.9.1964


לימודי המשך. סוכם כדלקמן.


תוקם וועדה להכוונה מקצועית. תפקידי הוועדה הם:

 1. לקבוע תוך מגע הדוק עם מוסדות המשק הנוגעים בדבר. את הצרכים של ענפי המשק השונים, הן חקלאים הן שירותים והן של ענפי העזר.
 2. להשפיע על החברים לפי התאמתם ונטייתם האישית, ואחרי בירור כל הנוגעים בדבר, כולל עובדי הענף, לרכוש ידיעות בענפים אלה או להשלים אותם.
 3. לברר עם מוסדות המשק את עיתוי ואופן הלימודים האלה.
 4. להקדיש תשומת לב מיוחדת להשתלבותן של הבנות בענפי המשק השונים ולהציע הנחיות לכך. הוועדה תדון ממקרה למקרה על כל פניה של חבר אשר רוצה ללמוד מקצוע שלא ביוזמת הוועדה.

 

אספה כללית. 12.9.1964

דו"ח המזכירות.

 1. אימוץ תל קציר: מזכירות האיחוד מציעה לנו לאמץ את קיבוץ תל קציר. המזכירות ביקרה במקום ונפגשה עם מזכירות תל קציר. ההצעה היא שזאבקו (ברגר) יהיה המקשר. הוא ישהה בזמן הקרוב כמה ימים בתל קציר ואח"כ בנוכחותו נערוך דיון באספה.
 2. בעיית האורחים. כל החברים שהתבטאו הביאו את הדעה שאין להכניס הגבלות לקבלת אורחים. יש להודיע  לכל הזמניים, אולפן וכד', שלא יכולים לקבל אורחים בחגים בלי אישור מוקדם של המזכירות.
 3. טיול גיפים: הוחלט על טיול גיפים של חברי הדור הצעיר. פרטי ההצעה יעובדו על ידי הוועדה לדור הצעיר, שתובא בקרוב.
 4. עבודות הנגרייה: לתיקונים יוקצבו מס' ימים כל חודש. הרשימה תרוכז ע"י רכז וועדת חברה. הובאה הצעה שוועדת חברה צריכה לחשוב על הסדר של תיקונים גם ביתר בתי המלאכה, כגון חשמליה וכו.
 5. עקב השאילתה של שמואל ב.א. סוכם למחוק את הפסיקה מהעלון האחרון, בו דובר על מסירת סיכומים מדיוני המזכירות בעלון.
 6. דוד זוננפלד מסר דו"ח על פעילות מועצת החינוך בשנה שחלפה.  
 7. הודעה שהמועצה תדון במשך השנה הקרובה על בעיית קבלת ילדי חוץ.

 

אספת חברים. 17.9.1964

 1. נתקבלו לחברות. יעקב אלבז, שמעון יצחקי.
 2. לגרשון פרילינג (שחר) אושרה חופשה ממושכת למשך שנה.
 3. וועדת ההסדר. אחרי דיון בקשר לשיחה שניהלו מטעם הוועדה עם אפרים רייזנר הוחלט:
  "האספה שמעה את הדיון בקשר לישיבה שהתנהלה עם אפרים רייזנר ועוברת לסדר היום. האספה מביעה אמון בוועדה".

 

אספת חברים. 24.9.1964

קבוצת כלנית נתקבלו כחברים.
אוריאל בן אריה, אליה הויימן, גיורא פלד, גילה יעקובוביץ, דיני גוטפרוינד, דיצה מנצר, זאב בחרך, חוה רינגל, יונה לוונו, ירון פינקה, נחמה כהן, רבקה ברכמן, רחל פרץ, רם אדן ורפי סלע

 

אספה כללית. 3.10.1964

 1. הוחלט באופן חיובי על קבלת הקרמיקות לחדרי שינה, אחרי שכל הפרטים יבוררו במקומות הנוגעים בדבר.
 2. "עלה".
  א. מסנן אבק. על המזכירות לשקול את העניין פעם נוספת באופן חיובי לאור האמור באספה.
  ב. המזכירות הוסמכה להחליט על הגדלת חלקנו בשותפות, והיא צריכה להחליט על אחוז ההגדלה.
 3. אושרה התנגדות המזכירות לדחיית גיוסן של בנות בוגרות י"ב עד לחודש מרץ.
 4. אושר סירוב המזכירות לפניית מפעל הדן לשחרר את שלמה (קוגל). לריכוז המפעל.
 5. נמסר דו"ח על הישיבה האחרונה של שותפי "פרי הגליל" ואושר הקו בו נקטו באי כח המשקים השותפים.

 

אספה כללית. 10.10.1964

 1. הוחלט על קבלת הצעת מזכירות האיחוד לאימוץ תל קציר. זאבקו (ברגר) יהיה מרכז פעולת האימוץ, והוא יהיה מגויס לשם כך.
 2. הוחלט ליפות את כוחו של יהושע פוגל לחתום הסכם עם פירמה איטלקית על אספקה קבועה של פיטינגים לאותה פירמה, שהיא תספק לשם כך את התבניות. קבלת הזמנה זו מחייבת רכישת מכונת הזרקה בעלת יכולת של 1 ק"ג  ו 3 מכונות עזר, השקעה אשר תסתכם בכ 250000 ל"י.

 

אספה שנתית. 10.10.1964

 1. נבחרו למזכירות: דוד ז (זוננפלד), יוסף י (יעקובוביץ), רפי (וינמן), גדעון שלח, אברי צור ויהושע פוגל.
 2. נבחרו סדרניות: בלהה (כהן), גרדה (בחרך)
 3. נבחרה וועדת חברה: אריה גל, דליה וינמן, מרגלית אדן, יגאל מגדל, וירה יעקובוביץ, חנן פלד ואליהו טאוס.
 4. נבחרו לוועדת תרבות: אסתר שהם, חוה שלזינגר, אליהו עמידור, יהודה עמרם, איתן ילינק.
 5. נבחרו לוועדת עבודה: רפי (וינמן), שלמה (קוגל), הסדרנית, יעקב ג. (גולדברג-בן דוד).
 6. וועדת חינוך: דוד ז (זוננפלד), יצחק פ (פימנטל), חוה שלזינגר, רות קגל, חדוה פלד, לילו טל, רות ס (סויקה - סביר), אברי צור.
 7. ועדת קליטה: ראובן גדרון, רוזין קאליפא, בטי שברק, נסים דהאן.
 8. ועדת דירה: חבר ו. חברה, לאה נויוירט.
 9. ועדת קשר: אניטה ברגר, יעל וונש.
 10. ועדת בניה: ראובן קליפא, שלמה (קוגל). רפי לוי.
 11. מרכזת בתי ילדים: רות ס (סויקה - סביר).
 12. ועדת בריאות: חנה בקרס, לודי כהן, לילו טל.

 

אספה כללית. 24.10.1964


על הפרק:

 1. חוק תקנון הקיבוץ.
  אהרון ב.ד. הביא את הסתייגויותיו לחוק התקנון המוצע ע"י מזכירות ברית התנועה הקיבוצית. לאחר ויכוח הוחלט ברוב קולות גדול על רוח הדברים כפי שהוצעו ע"י אהרון ד. (בן דרור)
 2. צירים למועצת האיחוד נבחרו. אהרון ב.ד, מרדכי לוונו.

 

אספה כללית. 31.10.1964


נבחרו:

 1. למועצת חינוך: מרצ'ק (מרים צור).
 2. למזכירות : רות ס (סויקה - סביר)'
 3. לועדת תרבות. רות א' (ארד)
 4. רות ס (סויקה - סביר). התנדבה להיות סדרנית לחודש ימים, והוטל על ועדת מנויים להכין דיון מחודש בנושא, אם המטפלות בבית ילדים יכולות להיות סדרנית.נמסר דו"ח על מועצת האיחוד ע"י מרדכי לוונו ואהרון בן דרור.

הועלתה דרישה ע"י מנחם (מנצ'ר) בבוא המועד לדון בהקמת קרן פנסיה.

 

אספת חברים. 7.11.1964

 1. נבחר סדרן עבודה. יעקב ג' (בן דוד), אשר מצהיר שישאר קשור לענף שלו וברגע שמצב בריאותו יאפשר זאת יחזור לענף בעבודה מלאה.
 2. נבחרה כסדרנית. יעל דאי.
 3. דו"ח ביניים של ועדת ההסדר.
  לגבי משפ. הויימן. אושר הסיכום מהישיבה המשותפת בין ו. ההסדר לבין ו. חברה.
  לגבי משפ' נעם. הוחלט למחוק מסיכום ישיבת שתי הועדות את המשפט המתייחס לתור לנסיעה שלהם לחו"ל המקרה שהאחות תבקר בארץ.
 4. נשמע דו"ח מפי יצחק פ (פימנטל). על המו"מ עם בלהה (כהן) ועם שלומית, והוחלט לסכם בעניין באספת חברים נוספת.
 5. נשמע דו"ח מפי יוסף י (יעקובוביץ). על המצב הכספי הכללי בארץ וקשיים שנתגלו עקב כך. מילא אחריו מנחם (מנצ'ר)

 

אספה כללית. 15.11.1964

 1. אושר לעזרא פימנטל. לחתום לצבא קבע ל 3 חודשים נוספים
 2. נקבעה תרצה בן אריה לקורס מטפלות בית ספר ל- 3 חודשים באורנים.
 3. הוחלט להקציב כ- 400 ל"י לציוד למועדון החברה הבוגרת.
 4. הוחלט בחיוב על קבלת 2 קבוצות נוער הולנדיות לתקופות קצרות בקיץ הקרוב.
 5. הוחלט להגדיל את מספר ימי הקבלה ב"חנות". דבר זה אפשרי רק אם אפשר לשחרר את שפרה מהטיפול בענייני הדואר. בקשר לכך הוטל על מרכז העבודה למצוא מועמד מתאים לטיפול בכל ענייני הדואר והעיתונות.
 6. נקבע שלמחליף הסדרן -זהבי (אברהם)- יהיו אותם הסמכויות כמו לסדרן הקבוע, בימים שהוא מחליף אותו, ויש להיענות לו באותה מידה.
 7. הוחלט להחזיר את הצעת תכנית השקעות לשנת תשכ"ה למזכירות, ולפני המשך הדיון בו להביא לאספה הצעה בקשר לשימוש בכספי השילומים. הוטל על המזכירות יחד עם ועדת ההסדר להביא לאספה הצעה על כך.

 

אספה כללית. 21.11.1964

 1. נבחרה ועדה להכוונה מקצועית: דוד זוננפלד, אסתר מנצ'ר, שולה גל, אהרון ד' (בן דרור), מרדכי פימנטל, יעקב הרץ, רכז המשק.
 2. נבחרה ועדה לדור הצעיר. רוני וונש, זהבי (אברהם), רות גל, אסתר הורנסקי, נסים דהאן.
 3. לועדת עבודה נבחר זהבי (אברהם).
 4. הוחלט על שינוי תקציב לחייל בשירות חובה. מתוך ה- 96 ל"י שאנו כעת מוציאים, תקבל ועדת קשר 60 ל"י עבור חבילת שי ו 36 ל"י יירשמו במחברת החייל עבור ממתקים. אם יחול שינוי בסעיפי התקציב להוצאות מחייה ישתנו גם סכומים אילה באותה פרופורציה.
 5. הוחלט לא לקבוע שום מטרות מוגדרות לכספי השילומים האישים, ולדון על כל המטרות האפשרויות במסגרת תכנית ההשקעות. עקרון זה גם תופס לגבי התוספת המיוחדת בתקציב הכולל שהוצעה. אין להועיד את הכספים האלה למטרה זו.

 

אספה כללית. 28.11.1964

 1. נמסר דו"ח על ישיבת המועצה האזורית בענייני ביטחון. תוספת מקלטים וכו.
 2. הוחלט להכין הצעה לתקציבי הקיום, לפי עליית המדד 5% ולהביא את ההצעה לאספה בהקדם האפשרי.
 3. הוטל על ועדת תקציבים לבדוק מחדש את ה"דירוג" בתקציב   הממתקים ולהביא את הצעתה לאספה. מרכזת בתי הילדים תצורף לועדת תקציבים.
 4. נדחה ערעורו של שמואל בן אריה על החלטת האספה בקשר למטרות כספי השילומים האישים.

 

אספה כללית. 27.12.1964

 1. הוחלט לבחור באברי צור כחבר הועדה להכוונה מקצועית במקום אהרון ד' (בן דרור), שביקש להתחלף. אברי צור יוצא ע"י כך ממועצת חינוך.
 2. אושרו ההודעות של   ריכוז העבודה.
 3. תונהג תורנות נהגים לרכב קטן לנסיעות בערבים.
 4. התורנות לחברים מעל גיל 50 תופחת לחצי יום – כ- 6 שעות.
 5. כל החברים, גם אלה הלומדים והעובדים מחוץ למקום ישתתפו בתורנות של שעתיים בערב במטבח. חברים  ישוחררו רק ע"י החובשת.
 6. תונהג שוב תורנות של 3 ימי עבודה במטבח, בה חייבים להשתתף כל הענפים. ראשונים בתור, יהיו הענפים שבשנה שעברה לא נתנו את התורנות הזאת.
 7. הותחל בדיון על תכנית ההשקעות לשנת תשכ"ה. הדיון יימשך.

 

 

תאריך מאמר מקורי
6/3/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!