ספר פרוטוקולים 1966

מוזכרים בשמותיהם:

אביבה עברי, אבנר גוטפרוינד, אברהם זהבי, אברהם חכימי , אברהם שרצלר, אברי צור, אהרון  ד' (בן דרור), אורה גל , אורי גורן, אורי גרצר, אורלי פינקה, אחי ב.ל, איתן ילינק, אלדד שהם , אלי שברק, אסתר הורנסקי, אסתר מנצ'ר, אריה גל, בטי שברק, בינה רוזנברג, בלהה כהן, ג'ניה הרץ, גאולה פימנטל, גבריאל עמרם, גדעון שלח, דוד זוננפלד, דוד מור, דיני גוטפרויד, דני הורנסקי, דניאלה כהן, הני שברק, הרמן טל, וולטר אופיר וועדת כח אדם של האיחוד, זאב ברגר (זאבקו), זהבי (אברהם), חוה בחרך , חוה יוגב, חווה ינאי , חיה לוונו, חנה בקרס, חנה גל, חנן הרצפלד (פלד), יגאל מגדל, יגאל צור, יהודה קידר, יהודית ברבש , יהודית רוזן, יהושוע פוגל, יונה לוונו, יונה נעם, יונתן שחר, יוסף יעקובוביץ, יעקוב אלבז, יעקוב בן דוד (גולדברג), יעקוב הרץ, יצחק פימנטל, ירמיהו סביר (ירי), לאה אוסטרר, לילו איטלינדר (טל), לילו כהן, מועמדות אסתר ופרידה בוליבח, מיכאל (מיקי) סביר, מיכאל ב.ד., מיכל קגל, מרדכי פימנטל, מרים אלכסנדרוב, מרים ארד, מרים בר לוי, מרצ'ק (מרים צור), משה ארד,משפ. שמלץ , נורית רנגולד, ניסים דהאן, ניסים עסיס, נעים דאי, נעמי בוקסבאום, עליזה טל, עמנואל (מני) כהן, עפרה פימנטל, צבי אליאש, צבי נעם, צבי רינגל, ציפורה גרוס (דהאן), ראובן רוזן, רבקה זוננפלד, רוזין קאליפא, רון וונש, רות קגל (רותקו), רחל מצר (פרץ), רינה יוגב, רעיה גורן, רפי וינמן, רפי לוי, שושנה נוייברט, שלמה ינאי (קקטוס), שלמה קוגל, שמואל בן אריה, שמעון יצחקי, שמעון שברק, תרצה לונו

 

אספה כללית. 1.1.1966.

 1. אושרה הצעת ועדת הבניה על מיקום השיכון החדש. 8 יחידות.
 2. אושר סיכום ועדת העבודה, שנסים עסיס ייכנס לכמה שבועות לעבודה במכון "עלה", כדי ללמוד את העבודה, ולהחליף את הרמן (איטלינדר) בזמן של תיקונים דחופים בלילות ושבתות.
 3. נמסרה מפי שלמה (קוגל) סקירה מקיפה על המצב בבית החרושת.

 

אספה כללית. 8.1.1966.

תכנית השקעות. נדונה ההשקעה המוצעת בבית החרושת.

 

אספה כללית. 15.1.1966.

המשך הדיון על תכנית ההשקעות.

 

22.1.1966.

 1. אושרה הצעת המזכירות לקבוע את שמואל ב.א. כרכז פעולות הייעול במטבח. הובאה הצעה להרכיב לידו ועדת מטבח, שתדון גם בעניין הגשה עצמית  לפי המוגדר בעלון
 2. תכנית השקעות תשכ"ו: המזכירות מציעה את השינויים הבאים בתכנית המודפסת:
 3. לבטל את ההשקעה עבור חצי האי בסך 541 ל"י, ובמקומו לרכוש אחרי התייעצות עם ארגון השתלנים מקצרה לדשא באותה מסגרת כספית.
 4. במקום הרחבת חדר הקירור של המטבח, לרכוש מכונת הדחה.
 5. הוחלט לכלול לתכנית סך 10000 ל"י עבור כלים לתזמורת.
 6. הוחלט עד להקמת מגרש כדורסל במרכז הספורט להתקין את המגרש הקיים שיאפשר משחק בו.
 7. כל יתר ההסתייגויות נדחו, ואושרה תכנית ההשקעות כפי שהוצעה ע"י המזכירות.
 8. המזכירות תדון בדבר הקמת ועדה לתכנון משקי לטווח ארוך, ותביא את מסקנותיה בפני האספה.

 

אספה כללית. 29.1.1966.

 1. הוחלט בחיוב על קליטת משפחה עם ילדה מארגנטינה.
 2. הוחלט לפנות לבית החינוך המשותף בפניה להרחיב את פעולותיו לכיתות 'ז-ח'.
 3. לדון בקשר לכיתת "ורד" והלימודים שלה קודם עם ההורים ואח"כ להביא את העניין בפני האספה.
 4. נמסר דו"ח מאת זאבקו (ברגר) על פעולת האימוץ של תל קציר בשנה שעברה, והוחלפו דעות בעניין.

 

אספה כללית. 5.2.1966.

 1. אושרה הצעת המזכירות לגבי תקציבי הוצאות המחיה לשנת תשכ"ו.
 2. הוחלט שעל המזכירות לשמור שלא תהיינה העברות תקציביות. העברה בתקציב האישי תוכל להיות רק לשנה אחת. במקרים יוצאים מן הכלל יש לפנות מראש אל ועדת החברה.
 3. נדחתה הצעת המזכירות להקציב סכום לנסיעות לחו"ל.

 

אספה כללית. 13.2.1966.

 1. נבחרה ועדת חדר אוכל. שמואל ב.א. דיני, יעקב ג, יהושוע (פוגל) ובלהה (כהן).
 2. אושר הסיכום של ישיבת מועצת החינוך עם הורי כיתת "ורד", שהכיתה תלמד בשנת תשכ"ו בבית.
 3. קליטת נוער: המזכיר מסר על המו"מ עם האיחוד. הוחלט:
 4. לקלוט חברת נוער.
 5. לפעול אצל מזכיר האיחוד לשם דחיית הקליטה לשנה, עד שאורי גרצר יעמוד לרשות העבודה הזאת, אך בכל אופן בשנת תשכ"ח לקלוט חברת נוער.

 

אספת חברים.

הובא עניין עזיבת משפ' צבי רינגל, וסידורה בעיר. הוחלט שוועדה מצומצמת תמשיך את הדיון עם המשפחה.

 

אספה כללית. 19.2.1966.

אושרה הצעת ועדת העבודה, לקחת באופן זמני 2 פועלות שכירות למטבח, אחרי סיום מחזור האולפן הנוכחי.

 

אספת חברים.

אושרה הצעת ועדת החברה, לא לקשור את נתינת מענק העזיבה להחזר כספים שנמסרו לקבוצה.

 

אספה כללית. 12.3.1966.

 1. הוחלט בשנה זו להשאיר את סידור העיתונים, כפי שהיה קיים בשנה שעברה. עיתון ל-2 חדרים. על כן יעמוד תקציב התרבות בשנה זו ע"ס 114 ל"י לחבר לשנה.
 2. הוחלט בחיוב על קבלת משפחה מאלג'יר.
 3. הוחלט בחיוב על קבלתה של אביבה עברי. ההכרעה הסופית תלויה בתוצאות המבחן שיעשה לילד, שיצטרך להיכנס לכיתה ב', בשנה הבאה.
 4. בדבר השכרת רכב, הוחלט שההשכרה תהיה רק בחברות הידועות למשק. המשק יעמיד לרשות החברים את סכום הערבות. במקרה של תאונה תהיינה כל ההוצאות האפשרויות ע"ח החברים. החבר יוכל לבקש לשלם את הוצאות הנזק במשך 3 שנים. זה כולל נסיעות פרטיות ברכב המשק. בהקשר זה הוחלט שהנופש המסודר ע"י הקבוצה פירושה מקומות הנופש המאושרים ע"י המשק בלבד. וטיול ברכב שכור.
 5. הוחלט להתחשב בחישוב הוותק של החברים שבאו "מהעיר אל הכפר" ברבע הזמן שהיו בארץ, לפני שהצטרפו לקבוצה החל מגיל 18.

אספת חברים. 19.3.1966.

 1. בהצבעה חשאית: האספה מאפשרת חופשה ממושכת של משפ. צבי רינגל לשנתיים, ומסכימה להעסקתו של צבי במסגרת בית החרושת לתקופה זו. 47 בעד, 11 נגד.
 2. בהצבעה חשאית: האספה מקבלת את פנייתו של צבי רינגל, שבמקרה שלא יוכל או ירצה בתום תקופת חופשתו של שנתיים לחזור לקבוצה, ויעזוב, יכול להיות מועסק ע"י בית החרושת כשכיר. 43 נגד. 12 בעד. 7 נמנעים.

 

אספה כללית. 

הוחלט לדון על עניין האקונומיות בישיבה מיוחדת בהשתתפות כל החברות שעבדו פעם כאקונומיות, ועובדות המטבח הנוכחיות.

 

אספה כללית. 26.3.1966.

 1. אהרון ב.ד. נבחר כגזבר.
 2. אושרו הצעות הועדה להכוונה מקצועית: חווה ינאי לקורס מטפלות בגיל הרך. חוה בחרך לבית הספר לאחיות.
 3. הוחלט על הרחבת מטע האבוקדו ב- 20 דונם בשנה זו.
 4. ועדת החברה היא הבוררת בחילוקי דעות בעייני עבודה. ברור שדבר זה אינו מונע, שכל חבר חייב עד לבירור למלא אחרי הסידור ע"י סידור העבודה.
 5. הוחלט לא לקבל את האיש מגרמניה (חברו של נפתלי) לתקופה כל שהיא.
 6. הוחלט לא לאשר את התגייסותו של יונתן שחר לטייס.
 7. הוחלט לנסות לקבל מקום בהדרכה בבה"ס חקלאי, מבלי לפגוע בהחלטתנו הקודמת לקלוט חברת נוער. אלדד שהם הוצע כמדריך עם התחלת שנת הלימודים תשכ"ז.

 

אספה כללית.. 30.4.1966

 1. נמסרה סקירה משקית ע"י מרכז המשק. בדיון התעכבו במיוחד בבעיות מכון "עלה".
 2. הוחלט להקציב לועדת הדור הצעיר עד סוף שנת תשכ"ו תקציב של 4 ל"י לחבר ולהגדיל בסכום זה את תקציב הוצאות המחייה.
 3. הוחלט שרפי וינמן יסיים את התורנות המטבח של 3 חודשים, ורק אח"כ ייכנס לעבוד בגידולי שדה.
 4. הוחל בדיון על תקנון הרכב שהוצע ע"י הועדה המיוחדת להצעת תקנון רכב. הדיון לא הסתיים ויימשך.

אספה כללית. 7.5.1966.

 1. נמסר דו"ח הגזבר (יוסף יעקובוביץ) על המצב הכספי, ענייני "פרי גל" והאיגוד לאספסת.
 2. אושרה הצעה להתקין תאורה סביב למחנה.
 3. אושרה הצעת מועצת החינוך בקשר לתקציב להצגות כדלקמן.
 4. לגבי החברה הבוגרת, התקציב כמו לחברים, החזרה של העברות תקציביות, כמו הנוהג לגבי חברים.
 5. לגבי חברת הילדים לא תהיינה העברות מעל התקציב בעזרת ההורים, אלא רק ביוזמת מנהל בית הספר. על המחנכות לנהל את חשבון ההצגות של הילדים.
 6. הוחלט לדחות את הצעת ועדת תקנון הרכב, ולהביא את העניין לדיון במזכירות מחדש.

 

אספה כללית. 21.5.1966.

 1. הוחלט להחליף את ה"שברולט" ולקנות במקומו מכונית "לילנד" עם מנוע דיזל.
 2. הוחלט לגשת לבניית בריכת השחייה במקום המתוכנן (הלשון מערבה לבניאס, שטח הגושרים), ולפי התכנית הנמצאת בידינו, מאת האדריכל בן חורין, ולא לבנות השנה את הבריכה הקפיצה. אושרה מחדש ההחלטה הקודמת לעשות רק גשר זמני מעל הבניאס.
 3. אושרה ההצעה לשלוח את יצחק פ (פימנטל). (יחד עם עופרה) כשליח להולנד לפי בקשת מחלקת התרבות של הסוכנות. השליחות היא לשנתיים, ע"ח המכסה באיחוד. הוא ייצא בסיום המחזור הנוכחי של האולפן, בחודש אוקטובר בערך.

 

אספה כללית. 4.6.1966.

 1. אושרה נסיעתו של אריה סנדרס. לאירופה.
 2. נדחתה הצעת ועדת העבודה, והוחלט שאין המשק מקציב ימי עבודה להורי בעלי השמחה בחתונות או בר מצווה.
 3. היה דיון על קליטת מחנות עבודה וקבוצות זמניים אחרות בקיץ לתקופה שמעל שבועיים. לאור הדעות שנשמעו מכל הנוכחים, שיש לקלוט גם גופים כאלה, הוחלט שוועדת העבודה תדון שנית עם בעלי הענפים, על אפשרות של סידורים בעבודה.
 4. בקשר להסדר הרכב נתקבלה הצעת המזכירות:
 5. הסדר שווה בין כל הרכב שבבעלות המשק (כולל רכב בית החרושת, או רכב בעלי התפקידים).
 6. לנסיעות ארוכות נשאר הסידור שהיה, שחבר יוכל לקבל רכב לביקור הורים או אירועים משפחתיים, וכד'., תמורת מסירת ימי עבודה, או חיוב במחברת, עבור הדלק הנצרך.
 7. לגבי נסיעות באזור הוחלט 1. לוקחים בהתאם לאפשרויות המעשית את החברים המחכים להגיע לקרית שמונה בנסיעה, וזה ללא חישוב. 2. ביקור הורים לגרים באזור, ללא חיוב. 3. נסיעות לצורך טיול, ביקור ידידים, ביקור בקולנוע, יחשב מחיר הדלק ויחויב החבר בתמורה, או בימי עבודה או במחברת.
 8. נתקבלה הצעת המזכירות לגבי השינויים ב 8 יחידות השיכון החדשות, הנבנות כעת.
 9. האספה מצטערת על כך שהשינויים שנעשו בוצעו מבלי שהיה דיון במזכירות ובאספה.
 10. לא יבוצע כל שנוי נוסף (לגבי השיכון האחרון שנבנה), בלי דיון במזכירות ובמקרה הצורך האספה.
 11. הוחלט לעשות את כל הצעדים, תכנון וביצוע כדי להרחיב את בית הקירור לאוויר מבוקר, לקירור של כ 220 טון נוספים, ולאשר את ההשקעה באופן סופי כשנדון על תכנית ההשקעות לשנת תשכ"ז.

 

אספה כללית. 11.6.1966.

 1. הוחלט לערוך שאלון בקשר ללינת הילדים. לוועדה לעריכת השאלון נקבעו: דוד, גדעון, רותקו (רות קגל).
 2. הוחלט לקבל הקיץ 2 מחנות עבודה, שיעבדו בכל מקום, לפי קביעת סידור העבודה.
 3. נדחה ערעורו של שמואל בן אריה לגבי נוהג למסור ימי עבודה תמורת השימוש ברכב והעברות בתקציב ההצגות.

 

אספת חברים.

הוחלט לא לקבל את עדי גיטר למועמדות.

 

אספת חברים. 25.6.1966.

בקשת משפ. שמלץ להתקבל בחזרה לקבוצה כמועמדים. בהצבעה חשאית הוחלט: נגד 72. בעד 6. נמנעים 3. פסולים 2.

 

אספה כללית.

 1. נמסר דו"ח מישיבת המזכירות.
 2. אושרה עבודתה של בלהה (כהן) בוועדה האזורית לייעוץ בענייני אספקה בהתאם לפנות "משקי הגליל העליון".
 3. אושרה הצעת המזכירות, שיש להקים מתקן לעשיית כופתיות במכון "עלה".
 4. עקב מרמור על החלטת האספה מלפני חודש לא לבנות כעת קיר קפיצה ליד בריכת השחייה הוחלט לקבל תחשיב מחיר חדש, ולדון מחדש במזכירות  ובאספה.

 

אספה כללית. 10.7.1966.

 1. רכז החברה הודיע על עזיבתו של שמעון יצחק.
 2. לוועדת מינויים נבחרו: משה ארד, לאה נויוירט, אחי ב.ל.
 3. הוחלט שדיני גוטפרויד. תצא עוד השנה ללימוד הוראה בציור ומלאכת יד.
 4. עוד הוחלט שאין בהחלטה זו כדי לשנות את ההחלטה העקרונית, שאין שולחים את הבנים ללימודים רק שנה אחרי חזרתם מהצבא, ואחרי שעבדו שנה במשק.
 5. נמסר דו"ח מישיבת המזכירות על עניין שחרורה של תרצה לונו. ל"שנת הפלגה", בניית בור קפיצה, תוספת בניית שיכון, שיפוץ והגדלת שיכונים קיימים. העניינים האלה יבאו בפני האספה הבאה, לשם הכרעה.

 

אספה כללית. 17.7.1966.

 1. אושרה בקשתה של תרצה לונו. לקבל שחרור לשנת הפלגה בחברת "סלע".
 2. הוחלט שיהודית ברבש תצא ללמוד בסמינר עליית נוער.
 3. הוחלט שאחי ב.ל. ייצא ללמוד בקורס הגבוה לחקלאות ברחובות, במגמה הכלכלית, שיתחיל באפריל 67, במידה ויימצא פתרון מתקבל על הדעת להחלפתו בפרדס.
 4. נמסר דו"ח על הדיונים והביקורים במשקים אחרים בקשר להכשרה צעירה, ועל סיכום המזכירות, לא לקבל הכשרה צעירה.
 5. הוחלט לא לבנות שיכון נוסף בשנה הבאה.
 6. הוחלט לא לבנות השנה את בור הקפיצה של בריכת השחייה.
 7. הוחלט לאשר את סיכום המזכירות, לדון על השיפוצים והרחבות בשיכונים ב', ג', ד'. רק יחד עם תכנית ההשקעות לשנה הבאה, ולקיים לפני כן דיון עקרוני על נחיצות ההרחבות ומידתן.

 

אספה כללית. 23.7.1966.

 1. הוחלט לאשר לאורה גל חופשה של שנה מחוץ לקבוצה.
 2. הוחלט שלהבא כל הצבעה בעניינים אישיים תהיה בהצבעה חשאית. במקרה של ספק יספיק אם  10% מבין החברים הנוכחים באספה יצביעו בעד עריכת הצבעה חשאית.
 3. בקשר לשיפוצים והרחבות של השיכונים, הוחלט שחבר בודד או קבוצת חברים, שיש להם דרישות בקשר לכך, יצטרכו לפנות אל ועדת הבנייה ואל המזכירות, וזאת תדון בדרישה במסגרת תכנית ההשקעות לשנה הקרובה ללא קשר עם השוואת השיכונים הקיימים. נדחתה ההצעה לקבוע את שיכון ב' כשיכון מעבר.
 4. הוחלט להתקין תא טלפון ציבורי, וששיחות פרטיות תהיינה ע"ח החבר. לגבי שיחות בענייני משק יישאר הסידור הקיים.
 5. נמסר על ועדת הרכב, שהוקמה וועדה מייעצת לייד המזכירות ותפקידה לטפל בענייני קניה ומכירה, וכל העניינים המקצועיים של כל הרכב שברשות המשק. הרכבה: אברהם זהבי. (רכז), גדעון שלח, יעקב גולדברג, קקטוס (שלמה יונש - ינאי).
 6. הוחלט שרחל מצר תצא עוד בשנת לימודים זו  ללימודים כדי להכשיר אותה כמטפלת בגיל הנעורים. מועצת החינוך תקבע סופית בקשר למקום הלימודים.
 7.  

אספה כללית. 6.8.1966.

לרינה יוגב אושרה חופשה לשנה מחוץ לקבוצה.

בעניין לינת הילדים הוחלט לדחות את הדיון עד לסיום המחקר המתנהל בשאלה זו מטעם מוסדות התנועה.

 

אספה כללית. 20.8.1966.

הוחלט שדוד מור יעבוד בשנת הלימודים הקרובה בהוראת מלאכת יד בבית הספר שלנו בכיתה המקובצת בבית החינוך, ובבית הספר היסודי בכפר בלום.

 

אספה כללית. 1.9.1966.

בהשתתפות מרים אלשטיין ושלמה דורון ממזכירות האיחוד על העבודה השכירה.

 

אספה כללית. 10.9.1966.

 1. אושרה הצעת המזכירות לקבוע וועדה חד פעמית שתציע לאספה ולמזכירות נוהל לגבי עניינים שונים לעריכת חתונות. הרכב הוועדה: אריה גל, יגאל מגדל, בינה (רוזנברג), אליה דגן, יעקב גולדברג.
 2. התקיים דיון על תכנית ההשקעות לשנת תשכ"ז. הוחלט שהמזכירות תדון מחדש, ותביא תוך זמן קצר תכנית מתוקנת.

 

אספה כללית. 17.9.1966.

נבחר כרכז העבודה: גדעון שלח.

התקיים דיון ממושך על בעיית העבודה השכירה. סוכם להמשיך בדיון באספה נוספת.

 

אספת חברים. 29.9.1966.

נתקבלו כחברים לקבוצה (קבוצת תמר): אורלי פינקה, גאולה פימנטל, גבריאל עמרם, דניאלה כהן, הני שברק, חווה בחרך, חנה גל, יגאל צור, יהודית רוזן, לאה אוסטרר, מיכל קגל, מרים ארד, עליזה טל, רעיה גורן, שושנה נוייברט, שמעון שברק, עמנואל כהן.

 

אספה כללית. 15.10.1966.

 1. הוחלט לבצע את גמר הקטיף במטע ע"י גיוס כל החברים בשעות הבוקר.
 2. אושרה תכנית ההשקעות לשנת תשכ"ז, בהתאם לרשימה המתוקנת, אליה הוחלט לצרף סך 20000 ל"י לחידוש ריהוט וכו, שבטעות לא נרשמו ברשימה וסך 4000 ל"י לשיפוץ כביש הגישה.
 3. נמסר דו"ח ע"י המזכיר על ביקורו של וולטר אופיר מוועדת כח אדם של האיחוד. בעקבות זה:
 4. אושרה הצעת המזכירות לקבל השנה נח"ל מקצועי.
 5. לאחר ההסבר שקיבלנו בדבר אפשרויות להשלמה, הוחלט לפעול השנה במזכירות האיחוד למען הכללתנו ברשימת המשקים אשר יקבלו השלמה בשנים הקרובות, ולעת עתה לזנוח את ההחלטה הקודמת, שנקבל על עצמנו הדרכה באחד מבתי הספר החקלאים.

 

אספה כללית. 12.10.1966.

נבחרו

מזכירות: דוד ז (זוננפלד), קקטוס (שלמה יונש - ינאי), אהרון ב.ד., גדעון שלח, אברי צור, חוה יוגב, רוני וונש.

ועדת עבודה: גדעון שלח, קקטוס (שלמה יונש - ינאי), נעים דאי, הסדרנית.

סדרניות עבודה: נורית רינגוולד, מרצ'ק (מרים צור).

ועדת בריאות: יהושוע (פוגל), לילו טל, חנה בקרס.

ועדת דירות: יונה נועם, אסתר הורנסקי.

ועדת קשר: בינה (רוזנברג), יונה לוונו, רבקה (זוננפלד), אלי שברק.

ועדת האימוץ: זאבקו (ברגר), ראובן (רוזן - רוזנשטוק), אסתר (הורנסקי), ראובן קליפא.

ועדת בניה: ראובן קליפא, שלמה (קוגל), רפי לוי, צבי אליאש, יהושוע (פוגל), בינה (רוזנברג).

ועדת קליטה: נסים דהאן, רוזין קליפא, בטי שברק.

ועדת מועדון: ירי (ירמיהו סביר), לילו כהן, שלמה (קוגל), ראובן קליפא, מרצ'ק (מרים צור).

ועדת תרבות: ג'ני הרץ, צבי אליאש, מרים ב.ל., מיכאל בן דרור, ציפי לוטנר, אליה דגן.

ועדה להכוונה מקצועית: דוד ז (זוננפלד), אסתר מנצ'ר, קקטוס (שלמה יונש - ינאי), אברי צור, יעקב הרץ.

ועדת ספורט: הרמן טל, מרדכי פימנטל, מרים ב.ל.

ועדת ביטחון: גדעון שלח, צבי נ (נעם), עסיס (ניסים), נעמי בוקסבאום.

ועדת בריכת שחיה: קקטוס (שלמה יונש - ינאי), דני הורנסקי, רפי לוי, ראובן קליפא, שלמה (קוגל).

נדחה ערעורו של מיכאל ב.ד. בקשר להחלטת האספה הקודמת, שהשנה לא נשלח חבר להדרכה בבית הספר החקלאי.

נמסר דו"ח מאת המזכיר המושבים להצטרף לשבוע החינוך המשותף.

תוספת: גזבר בית. איתן ילינק.

 

אספה כללית. 5.11.1966.

 1. נתקבל כמועמד אברהם שרצלר.
 2. נמסר דו"ח מישיבת המזכירות.
 3. אליה דגן יכנס לקואופרטיב כנהג.
 4. נדחתה הצעת הועדה להקמת חדר נוסף להקמת מכונת הדחה, ורכישת והקמת המכונה, המסתכמת בסך 52000 ל"י, לאחר שהועדה הקיימת אינה מוכנה לטפל בהצעה אלטרנטיבית יותר זולה, הוטל על רכז המשק לברר אפשרות כזאת.
 5. חנן פלד. מסר דו"ח על פעולת ועדת החברה בשנה שעברה, וציין ראשי פרקים, בהם לדעתו הועדה החדשה, כשתיבחר, צריכה לטפל.
 6. אורי ג. (גורן), מסר על הצעדים שנעשו לקראת קליטת מחלקת ה"נחל המקצועי" והתווה קווים, לפיהם צריך לטפל בהם, כשיגיעו אלינו. היה דיון ממושך בנושא זה, וסוכם שיש לעשות את הכל שגודל המחלקה לא תהיה מעל 35 נחלאים, כפי שנקבע בתחילה עם וולטר אופיר מהאיחוד, ושעשינו עוד למען קליטתם בעבודה.

אספה כללית. 12.11.1966.

 1. נמסר דו"ח כספי ע"י הגזבר, והתנהל דיון בנושא.
 2. הוחלט בהתאם לקליטה היזומה המוצעת ע"י מחלקת הקליטה של האיחוד, לבקש מהאיחוד קליטת 2 משפחות אצלנו. הפרטים יבוררו ע"י ועדת הקליטה.

 

אספה כללית. 26.11.1966.

 1. נמסר דו"ח המזכיר על הישיבה עם ועדת כח אדם באיחוד, בקשר להכללתנו ברשימת הקיבוצים שיקבלו השלמה מטעם התנועה. הצעתנו שנישאר ברשימה הבאה בסדר עדיפות, תידון בועדת כח אדם.
 2. אושרה יציאתו של יעקב אלבז לקורס למסגרות מיכנית מטעם משרד העבודה, שיתקיים בעכו. אורך הקורס 9 חודשים.
 3. אושרה הקמת ועדת חיסכון, ועדה מייעצת למזכירות, אשר תדון בכל אפשרויות החיסכון, בענפי הייצור והשירותים.
 4. הרכב הועדה: קקטוס (שלמה יונש - ינאי), זהבי (אברהם), יהודה קידר. הוחלט לצרף גם חברה לוועדה. בהקשר זה נמסר על החלטת המזכירות לצמצם את המלאי בחנות, בסך 2000 ל"י.
 5. חיה לוונו נקבעה כעובדת-מארחת במועדון. לאחר שירי (ירמיהו סביר) הציג את הבעיות הקשרורות לסדרים השונים במועדון, הוחלט לקיים בימים הקרובים אסיפה נוספת, שתדון בכל הסדרים האלה, ולפתוח את המועדון רק לאחר שסוכם בכל הנוגע לכך.

 

אספה כללית. 30.11.1966.


נקבעו סדרי המועדון כדלקמן:

 1. המועדון יהיה פתוח בימי א, ג, ו-ה מ- 20.00 עד 23.00, ושבתות כשעה וחצי אחרי ארוחת צהריים.
 2. במקרה של סינמה, הופעה תרבותית וכו. בחדר האוכל, המועדון סגור.
 3. ערבי שבת: ועדת תרבות תערוך מפעם לפעם קבלות שבת עם תכנית על פי הודעה מוקדמת (בשעה 21.00). כל יתר ערבי שבת יהיה המועדון פתוח משעה 21.00.
 4. הדור הצעיר רוצה לקיים אחד לחודש ערב שבת עם תכנית. בערב זה המועדון יעמוד לרשות הדור הצעיר, כמו כן יערוך הדור הצעיר מפגשים במשך יום שבת על פי הסכם עם העובדת.
 5. ערב אחד בשבוע יהיה מוקדש להאזנת מוסיקה בהדרכת צבי אליאש.
 6. לוועדת התרבות יחד עם וועדת מועדון, תהיה הסמכות למסור את המועדון לצרכי הופעות המתאימות למועדון.
 7. העובדת במועדון יכולה להקצות את המועדון לכנסים, אספות ומסיבות על פי בקשות יחיד, קבוצת אנשים או ענף.
 8. רק לזמניים בודדים, הידועים בציבור שלנו כמאומצים על ידי חבר, מותרת הכניסה, לאחר שבתחילה באו כמה פעמים בלווית חבר.
 9. על צורת הכניסה של חברי הנח"ל תבוא הודעה מיוחדת אחרי התייעצות בין וועדת מועדון, מפקד המחלקה והמזכיר.
 10. הכניסה למועדון לקבוצות (אולפן, קבוצות סטודנטים וכו.), רק אחרי דיון באספה.
 11. אין כניסה לילדים (כולל י"ב).
 12. אין כניסה לאורחים בלי לווי של חבר.
 13. בשעות שזה מפריע לחברים, אין המועדון משמש לכינוסים וישיבות של וועדות וענפים וכו' בשעות אחרות לפי הסכם עם העובדים.

אספת חברים. 10.12.1966.

 1. פניית משפ. סביר. בהצבעה חשאית הוחלט לתת למשפ. סביר מכתב התחייבות, בו מתחייבת הקבוצה למסור למיכאל סביר, במקרה שפעם ירצה לצאת את הקבוצה, לאחר שהגיע לגיל חברות בקבוצה, סכום של 50000 (חמישים אלף) ל"י לפי ערכם היום, הכוללים את הסכומים שנמסרו לקבוצה ע"י ירמיהו סביר, ועליהם נחתם הסכם בינו לבין הקבוצה, בהתאם להחלטות הקיימות בקבוצה על הסדר הכסף הפרטי, כלומר הקבוצה תוסיף לו מעל הסכומים שנמסרו לו עד לסכום כולל של 50000 ל"י, לפי ערכם היום, כלומר צמוד למדד יוקר המחיה החל מהיום. האספה מביעה בזה את דעתה, ושהיא רואה את המקרה של מיכאל סביר כמקרה יוצא דופן, אשר מחייב את ההחלטה הזאת.בעד הצעה זו הצביעו: 60. נגד :5, נמנעו:7.
 2. נתקבלו כמועמדות אסתר ופרידה בוליבח.

 

אספה כללית. 10.12.1966.

 1. לילו טל צורפה לוועדת מועדון.
 2. אבנר גוטפרויד. לא ייצא השנה לשנת שירות מטעם התנועה, כי עשוי ללמוד את ענייני הקירור, בזמן הקמת בית הקירור החדש, ואח"כ אצל חברת "ארז".
 3. נמסר דו"ח המזכירות
 4. החלטנו לא למסור את השטח של 90 דונם שאנו מעבדים במופטחרה.
 5. לצאת משותפות הקטפות ולרכוש בעצמנו קטפת כותנה דו טורית.
 6. לא למסור את ריכוז עבודת הגינון לייד המועדון לקבלן מהחוץ, אלא למצוא חבר שירכז את העבודה השאת.
 7. על נטיעת נשירים, אבוקדו ופקאן. יהיה דיון מיוחד באספה הבאה.

 

אספה כללית. 24.12.1966.

אחרי דיון במקרה של סחיבת רכב הוחלט, שהאספה מטילה על המזכירות, בכל מקרה כאמור לפנות למשטרה בבקשה לטיפול נמרץ בעניין.

 

אספה כללית. 31.12.1966.

הוחלט לדחות את בקשתה של משפ' אברהם חכימי להתקבל לקבוצה.

אושרה הצעת המזכירות לתקציבי הוצאות המחייה.

 

 

תאריך מאמר מקורי
4/7/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

מס' תגובות: 3

 • מי היו נפתלי וחברו הגרמני?
  5/7/2016

  אמנון ארבל

  מי היו נפתלי וחברו הגרמני?

  בפרוטוקול האסיפות מ 1966 מופיעה החלטה סתומה:

  הוחלט לא לקבל את האיש מגרמניה (חברו של נפתלי) לתקופה כל שהיא.

  שאלו אותי מי היה נפתלי ומי היה חברו הגרמני.

  מגדה חיפשה בארכיון ולא מצאה זכר לחבר בשם נפתלי.

   

  פניתי לגוגל של חוליות (מיכאל ב.ד.)

   

  מיכאל דווקא זכר גרמני בשם רודי וכך כתב:

   

  רודי היה גרמני לא בדיוק מתנדב. (המתנדבים הגיעו רק אחרי 67). עבד בבריכות הדגים כנהג משאיות. די זועף ושתקן. לא חברותי. רזה, שיער חום כהה. היה אצלנו כשנה אולי יותר. לפניו ובמקביל היה נהג יהודי. אמריקאי. שתיין מובהק. נראה כמו בכחוס, עגלגל וגוץ. בעל זקן. יתכן ששמו היה שבתאי. טיפוס שמח וקולני. היה מיודד עם רודי שבתאי חי במשגב עם שנים רבות ושמר איתנו על קשר.

   

  אנחנו זוכרים נפתלי שהיה בחור ישיבה קנדי שחזר בשאלה אבל זה לא בשנת 1966 אלא בתחילת שנות השמונים....  היה גם פועל מבוגר מק"ש בשם נפתלי. עבד במטע ובקיבוץ. זה מתאים לשנים.

   

  האם רודי היה חבר של נפתלי הזה? או הגיע לקיבוץ דרך נפתלי. האם רודי הוא הגרמני שהאסיפה דחתה?


 • מרגש ומרתק
  27/6/2016

  רחל מצר

  מרגש ומרתק

  זה תמיד מרגש  להמצא באתר ,אבל הפעם נסחפתי לקרוא את כל ההחלטות 

  פשוט מרתק  
  הכל היה כלכך מובנה ומאורגן 
  ולהזכר בשמות  באנשים 
  ריגש אותי  

 • מרגש ומרתק
  27/6/2016

  רחל מצר

  מרגש ומרתק

  זה תמיד מרגש  להמצא באתר ,אבל הפעם נסחפתי לקרוא את כל ההחלטות 

  פשוט מרתק  
  הכל היה כלכך מובנה ומאורגן 
  ולהזכר בשמות  באנשים 
  ריגש אותי