ספר פרוטוקולים 1967

מוזכרים בשמותיהם

 

אבי אוסטרר, אברי צור, אהרון  ד' (בן דרור), אורי גורן, אורי גרצר, אורי הוימן, אלדד שהם , אלי שברק, אליה דגן, אלישבע קידר, אניטה ברגר, אריה גל, בטי שברק, ג'ניה הרץ, גרדה בחרך, דוד זוננפלד, דוד מור, זאב ברגר (זאבקו), חדוה פלד, חוה יוגב, חוה שלזינגר, חיים סלע, חיים רינגל, חנן נויוירט, יהודה קידר, יהושוע פוגל, יונה נעם, יוסף יעקובוביץ, יעל וונש (דאי), יעקוב בן דוד (גולדברג), יעקוב הרץ, ירמיהו סביר (ירי), לילו איטלינדר (טל), מיכאל ב.ד., מנחם מנצ'ר, מרגלית אדן, מרים בר לוי, מרצ'ק (מרים צור), משה ארד, ניסים דהאן, ניסים עסיס, נעמי בוקסבאום, נתן הוטר, צבי אליאש, צפורה לוטנר, ראובן קליפא, ראובן רוזן, רוזין קאליפא, רון וונש, רות ארד, רות סויקה (סביר), רות קגל (רותקו), רפי וינמן, רפי סלע, שלמה רוזנברג, שלמה שלזינגר, שמואל בן אריה, שמואל רינגל

 

אספה כללית. 7.1.1967.

1.  נמסר דו"ח ע"י ועדת החיסכון, ועל הסדרים שהחליטו לקבוע.

2.  הוחלט לאפשר לחברי מחלקת הנח"ל כניסה למועדון בלי הגבלה.

3.  אושר דו"ח המזכירות:

א.  לקבוע 2 אנשים לעבודה ב"הצופים" במגמה לקבל גרעין מסגרת להשלמה. אחד יהיה אלדד. את השני יש למצוא בזמן הקרוב.

ב.  בעקבות הדיון על רכב שהיה באחת האספות האחרונות, הוחלט להביא כל חבר שהורה לבן, שאין לו עדיין רישיון נהיגה לנסוע בטרקטור בפני האספה.

ג.    יוסף י (יעקובוביץ). נבחר לועדת מינויים במקומו של משה א (ארד), שהתפטר, אחרי שחברים הביעו את אי רצונם לגבי התנהגותו של משה, הוחלט לעבור לסדר היום.

ד.   הוחלט לחזור ולדון בשיפוצים בשיכונים, לאחר שתאושר לנו הלוואה למטרה זו.

 

אספה כללית. 22.1.1967.

1.    הוחלט להיענות לבקשת מזכירות האיחוד להאריך את תקופת עבודתה של אלישבע קידר עד 30.6.1967, ולהודיע לאיחוד שבתאריך זה היא תסיים בלי כל דיון.

2.    הוחלט להשתתף עם שני חברים צעירים במשלחת הנוער לצרפת, שתצא באמצע יוני כמשלחת האזור. קביעת החברים תועלה ע"י ועדת הדור הצעיר.

3.    אושר פיטורי הצבע. רכז המשק מסר, שדבר זה כמובן יביא לצמצום תדירות הצביעה, בהשוואה למה שהיינו רגילים.

4.    הוחלט בחיוב על נטיעת 100 דונם תפוחי עץ (כולל החלפת שטח שנעקר), ו 100 דונם אבוקדו בשני שלבים: 50 דונם בשנה הבאה ו 50 דונם בשנה לאחר מיכן.

 

אספה כללית. 4.2.1967.

1.    רכז ועדת החברה הודיע על עזיבתן את הקבוצה של משפחות דב ומירה רינגל ומשה ורותי ארד. אחרי דיון, עברה האספה לסדר היום.

2.    המזכיר מסר על המשך המו"מ של בית- החינוך עם המוסדות הנוגעים בדבר בקשר לשותפות עם המושבים, בו הוצע שבשלב ראשון ילמדו בשנת הלימודים הקרובה בני המושבים בכיתה ט, בתור ניסיון לשנה אחת. האספה אישרה את הסיכום של ישיבת עובדי בית החינוך וההנהלה.

3.    אושרה מכירת המכוורת.

4.    נמסר דו"ח ע"י הגזבר. עקב זה התנהל ויכוח על קביעות הדו"חות של הגזבר ועל מקומו של הגזבר במערכת הכלכלית והכספית של המשק. הויכוח לא סוכם.

5.    נבחרו ועדות כדלקמן.

א.       ועדת חברה: אורי ג. (גורן), רוזין, עסיס (ניסים), חנן נ, יונה נ,אניטה וחיים ס.

ב.       ועדת תרבות: ג'ני, מיכאל, מרים ב.ל., אלדד, ציפי ל ואליה.

ג.         מועצת חינוך:  דוד, רות ק, אבי (אוסטרר), נעמי בוקסבאום, רוני, יעל, חוה ש וחדווה.

ד.        ועדת קליטה: נסים ד, בטי, עליזה ורוזין.

ה.       סדרנית: בטי.

 

אספה כללית. 11.2.1967.

1.    היה דיון ממושך על עבודת ועדת המינויים. קביעת הועדה חייבת להתקבל, ויש לחבר זכות ערעור על קביעת הועדה רק בפני האספה, ואם ירצה בכך, אחרי קודם בועדת חברה.

2.    סדרנות. ועדת העבודה תקבע איזו חברות אין לקחת בחשבון. ועדת המינויים תביא את מועמדותיה בפני האספה.

3.    עניין שיכון משפחות שבאות בחשבון לקליטה "מן העיר לכפר", יבורר בועדת חברה.

 

אספה כללית. 25.2.1967.

1.    הוחלט שצבי א. יקבל יום בשבוע, כדי לעבוד במעבדת הצילום על עבודות הצילום של החברים.

2.    נתקבלה הצעת רכזת ועדת התרבות, השנה לא לקיים מסיבת פורים, אלא בשבת בבוקר מסיבה לילדים.

3.    אושרה הצעה להוציא עלון לרגל יום ה-30 לפטירתו של זאבקו (ברגר), ביוזמת כמה חברים, ושדבר זה יהפוך למסורת אצלנו יהיה מתפקידה של ועדת חברה לדאוג לקיום העניין.

 

אספה כללית. 11.3.1967. 

1.    הוחלט לקבל את בנימין וייט כמועמד, ולהמשיך את הקשר עם יעקב כהן, שעדיין משרת בצבא חובה.

2.    הוחלט לבצע השנה את תכנית גינון המועדון ע"י האדריכל דקל. אריה גל קיבל על עצמו את ריכוז העבודה.

3.    נמסר דו"ח קצר ע"י המזכיר על הכנס בעניין שיטת לינת הילדים.

4.    נדחתה בקשת רכזת בתי הילדים לרכוש שמרטף חשמלי.

5.    הוחלט לאשר לדוד מור לעבוד כשעתיים בשבוע בנגריה, בזמן שעות העבודה, בעבודות הכנה לשיעורי מלאכת יד.

 

אספת חברים. 18.3.1967.

1.    בהצבעה חשאית הוחלט למלא את בקשת משפ. סביר, ולאפשר לחווה יוגב לעבור לדירה שנתפנתה לידם.

2.    בהצבעה חשאית הוחלט לאשר לאניטה נסיעה לחו"ל יחד עם דורית ועדנה.

 

אספה כללית.

1.    אושרו הצעות ועדת עבודה

א.  להנהיג תורנות לעבודה בחדר האוכל בערב שבת במשך שעתיים, שתכלול את כל החברים והחברות. העבודה הינה ע"ח העבודה במשך היום.

ב.  להנהיג בזמן הדילול גיוס על חשבון העבודה בכל בוקר מ-6 עד 8, שיכלול את כל החברים והחברות, שלדעת ועדת העבודה אפשר לשחרר לעבודה זו.

2.    לאור הדעות המוצעות בעניין הנופש הוחלט שועדת החברה תשאל את כל החברים שהם השנה בתור לצאת לנופש באיזה צורה הם רוצים לבלות את הנופש ובהתאם לכך ועדת החברה תקבע אם יש מקום שהועדה תטפל בעניין השגת מקום לנופש.

 

אספה כללית. 4.4.1967.

הוחלט לא לסגור את שתי הדירות שהתפנו בבית הראשון (לשעבר של משפ. קליפא ושברק), אלא להשאיר אותן לשיכון של משפחות.

 

אספה כללית. 9.4.1967.

1.    הוחלט לתת את הוצאות הנסיעה עבור ביקורי הורים אצל ילדיהם והילדים אצל הוריהם, ל-3 נסיעות לכל בן זוג במשך השנה. ימי העבודה יוחזרו ע"י החבר. בקשר לביקור אצל נכדים תציע המזכירות הצעה נוספת.

2.    יישאר הנוהג שהוצאות נסיעה ודמי כניסה לאירועים תרבותיים וספורטיביים מחוץ למשק יוחזרו ע"י ימי עבודה של המשתתפים באירוע.

3.    הוחלט לא להפריש דירה לרופא שיניים.

4.    האספה מחייבת אירוח של קבוצות תיירים- בעיקר מהולנד במשקנו ומאשרת את הפעולות בנידון זה של החברים והחברות, שעוסקים בקבלת התיירים. לשיקול דעתם יימסר אם לענות בחיוב או בשלילה על פנייה כל שהיא.

5.    הוטל על ראובן קליפא, שהביע את רצונו להתפטר, להמשיך בריכוז הבנייה לכל סוגיה, עד לגמר עבודת בניית בריכת השחייה. במשך הזמן הזה תדון ועדה מיוחדת על הצעדים שאפשר לנקוט, כדי להקל על התפקוד של רכז הבנייה.

 

 

 

אספה כללית. 22.4.1967.

1.    אושרה הודעת רכז החברה כי התקציב לנופש יוצא אך ורק לשם בילוי הנופש לפי הכללים שקבעו, ואין להשתמש בו לצורך קניות וכדומה.

2.    אושר התקנון לנוהלי אבל, כפי שהוצע ע"י ועדת החברה.

3.    נבחרה ועדת בריאות: גרדה (בחרך), לילו טל, אורי הוימן.

4.    אושרה הצעת המזכירות לבטל את התשלום של 140 ל"י לחודש שאנו משלמים לאיחוד, כהשתתפות ברכב הטייסים עבור שמואל רינגל, היות והנאתו מהרכב בצורה זו מועטת ביותר, ובמקום זה להעמיד לרשותו את הסכום שהיינו משלמים עד לסיום שירותו, כדי שיוכל לקנות לעצמו רכב. כל ההוצאות השוטפות חלות על שמואל אך ורק מתוך התקציב להוצאות נסיעה שהוא מקבל מאת חיל האוויר.

5.    הוחלט לאשר, שראובן קליפא'. יצטרף למשלחת קבוצת הכדורגל, שבאמצע חודש יוני תצא לחודש ימים לאזור "איר או-לואר". הוצאות הנסיעה ימומנו ע"י קבוצת הכדורגל.

6.    כמציל בבריכת השחייה נקבע חיים רינגל. הוא גם יהיה אחראי לאחזקת הבריכה. הוא יעבור קורס למצילים, ויש לקבוע בהקדם האפשרי מחליף, שגם הוא יעבור קורס.

7.    אושר המו"מ עם הנהגת הצופים, והוטל על המטפלים בעניין – מטעם המזכירות מרכז רוני וונשאת הקשר עם הצופים – להמשיך במו"מ, ולהציע לצופים דרכי פעולה של חברינו בתוך התנועה, כדי שבסופו של דבר הקשר יביא להקמת גרעין הצופים להשלמה בשבילינו.

8.    ועדת המנויים מסרה על הקשיים שיש כל שנה במציאת סדרנית עבודה. סוכם שצריך לבדוק אף את האפשרות שחברה אחת מבין עובדות בתי הילדים תסדר את סידור העבודה לכל המחלקות עם הסדרנית. או רכזת בתי הילדים או חברה אחרת לפי תור, לבדוק את האפשרות שמטפלת בילדים תמלא תור של סדרנית עבודה. הוטל על מועצת חינוך להגיע לסיכום חיובי בנידון.באותו זמן תמשיך גם ועדת עבודה לדון בסוגיה זו.

9.    אושרה הצעת המזכירות, להוסיף הוצאות נסיעה לביקור אצל נכדים, לנסיעה אחת של הזוג מעל ל- 3 נסיעות עליהן הוחלט לביקורים אצל ילדים. צוין פעם נוספת שמדובר על הקצבת הוצאות נסיעה בלבד, בלי תוספות אש"ל ובלי ימי עבודה.

10.  נמסר ע"י המזכיר על הדיונים שהיו במזכירות.

11.  בקשר להחלפת הג'יפ. העניין נמסר לועדת הרכב.

12.  הצעה להוסיף להקת רבייה בלול בריכוזה של אניטה. הפנייה אלינו באה עקב התוצאות הטובות מאוד בלול שלנו. כל העניין יידון עוד במוסדות הנוגעים בדבר.

 

אספת חברים. 24.4.1967.

1.    אושרה  חופשה למשך שנה ליעקב א.

2.    נתקבלו לחברות: שולה פרידמן, גלילה מגדל, נתן הואר.

 

אספה כללית. 1.7.1967.

1.    מנחם (מנצ'ר) מסר דו"ח על ישיבת מרכז האיחוד בגבעת חיים.

2.    נבחרה ועדת מינויים: רפי (וינמן).( רכז), ריירה, רוני.

3.    נמסר דו"ח הגזבר (יוסף יעקובוביץ) על המצב הכספי.

4.    הוחלט להיענות לבקשת קופ"ח ולהקצות דירה לרופא שיניים למשך שנה אחת.

5.    נמסר דו"ח המזכירות

א.   רכז המשק אינו מחייב קבלת מחנות עבודה.

ב.    לאחר שהתקבל המימון לשיפוץ 12 הדירות בשיכון ג'- ד, בשיעור של 2500 ל"י לדירה, ולאחר שרכז הבנייה סיכם עם הדיירים תכנית שיפוץ בהסכמת כולם, יברר הוא אם תכנית זו תעמוד במסגרת סכום המימון שניתן.

ג.     הוחלט להיענות לבקשת תל קציר ולשחרר את ראובן קליפא לריכוז עבודות שיקום ההריסות למשך כמה שבועות ע"ח מכסת הפעולות שלנו באיחוד.

ד.    נמסר על הטיפול שלנו בקבלת הפיצויים לנזקי המלחמה.

ה.   המזכירות תשוב בדבר התרמה אישית של החברים לצרכי הביטחון, לאחר שיודעו לנו הפרטים מאת מזכירות האיחוד.

ו.       המזכירות אינה מציעה ביטול הנופש השנה.

6.    דו"ח המזכירות נתקבל באספה.

 

אספה כללית. 22.7.1967.

1.    אושר חיסול חלקי  של בריכות הדגים, כהצעת רכז המשק.

2.    אושרה הצעת רכז המשק לגבי שטח ב', לשם נטיעת המטעים החדשה.

3.    אושר כי עפרה ארבל תלמד בשנה השנייה של לימודיה על חשבוננו בשנת הלימודים הקרובה. היא תעבור אלינו בימים הקרובים.

4.    אושרה הצעת ועדת קליטה לקליטת חבר צעיר (אלמן) עם ילד בן 18 ח', וסוכם שיש לברר ברוח חיובית את עניין השיכון של חברה צעירה שהועדה מציעה לקלוט.

 

אספה כללית. 12.8.1967.

1.    אושרה נסיעתו של בנימין בקרס, ע"ח הקבוצה להולנד, לשם ביקור אחותו החולה וההורים. הנסיעה תבוצע בהוצאות קטנות (אוניה) + 500 ל"י כסף כיס.

2.    הוחלט להתקין רשת חשמל תת קרקעית לבריכת השחייה. התקנת הרמקולים טעונה אישור נוסף של האספה.

3.    בהצבעה חשאית ב-19 קולות לעומת -18 ו-4 נמנעים נדחתה בקשת רבקה ברכמן. לצאת לשנה לעבודת חוץ אצל חברת הספנות "סלע".

4.    אושר לאפשר לגשת לעבודת השיפוצים בשיכון ג'-ד', אם ההוצאות לא תעבורנה את הסכום של 2500-3000 ל"י ליחידה. אחרי בדיקה מחודשת של התכניות ע"י רכז הבנייה. נמסר כי נוכל לקבל מימון באותו סכום לשיפוצים בשיכון ב', אם נגיש את התכניות בימים הקרובים.

5.    הוחלט לפנות למהנדס, כדי לקבל הצעה להרחבת חדר האוכל, אחרי הוצאת הספריה, בתוך המבנה הקיים. ההצעה תובא לדיון באספה. הוטל על ועדת המינויים להציע ועדת חדר אוכל, שתטפל בעניין.

6.    אושרה הארכת עבודתו של ראובן קליפא. בתל קציר. על מועד סיום עבודתו חייב להתקיים דיון בין מזכירויות שני המשקים.

7.    נמסר על פעולת מחנה העבודה ב"עליקה" שברמת הגולן. היוזמים פנו אלינו לשחרר איש לעבודה שם. סוכם שנדון במגמה חיובית, אם יימצא חבר שיתפנה לפעולה זו.

8.    נמסר על הפעולה לתוספת כח אדם. יש מו"מ על קבלת קבוצת מתנדבים מצרפת למשך שנה.

 

אספה כללית. 26.8.1967.  

1.    הוחלט לקבל את הגרעין הארגנטינאי מקיבוץ בחן להכשרה.

2.    שירות עצמי. אחרי ויכוח ממושך סוכם ע"י יו"ר האספה ללא הצבעה, אך תוך מה שהיה נראה הסכמה כללית, כי אין כעת מקום להנהיג אצלנו שירות עצמי בחדר האוכל. אך באם יימצאו יוזמים, אשר ירצו במרוצת הזמן להביא עוד פעם הצעה מפורטת ומעובדת, אין מניעה להעלות את הנושא הזה פעם נוספת לדיון באספה.

 

אספה כללית. 2.9.1967.

1.    אושרה לימודי אלדד שהם בהנדסת בניין בטכניון בשנת 1968. ההצבעה הייתה חשאית.

2.    אושרו הכללים לעריכת חתונות, כפי שהוצעה ע"י הועדה המיוחדת, שנבחרה לשם כך. האספה ממליצה על כך, לא לערוך חתונות ביום ו', ומבקשת מכל הנוגעים בדבר להשתדל בכיוון זה.

 

אספה כללית. 9.9.1967.

1.    נבחרה מזכירות. רפי (וינמן), שלמה (קוגל), אהרון ד, אורי ג. גרצר, מרצ'ק, יהודה ק, רוני.

1.    בעלי התפקידים השונים ייכנסו לתפקידם החדש, לפי מועדי השחרור שלהם בעבודתם הנוכחית.

2.    נבחר רכז ועדת המנויים. שלמה שלזינגר, במקום רפי (וינמן), שיוצא.

3.    נבחרה ועדת חברה: אורי ג. (גורן), אניטה, חנן נ, יונה נ, יעקב ה, עסיס (ניסים), רותי ס.

4.    אורי ג. (גורן). הודיע שלעת עתה דוחה את בחירתו עד פברואר, היות ונכנס לתפקיד בפברואר והסכים למלא את התפקיד רק למשך שנה.

5.    ועדת תרבות הציעה, כי בשנת התקציבים הבאה יינתן עיתון לכל חדר (בודד או משפחה). סוכם כי ועדת התרבות תתלה רשימה, היות ויש כאלה שמסתפקים בסידור הנוכחי לקבל את העיתון יחד עם השכן, והיות ומחירי העיתונים שונים, כדי לקבוע מהי התוספת הכספית בסעיף העיתונים שתידרש ובהתאם לכך יובא העניין שנית בפני האספה.

6.    הוחלט על טיול ג'יפים לסיני. כל טיול יארך שישה ימים, וכל חבר שישתתף יחויב בסך 50 ל"י.

 

אספה כללית. 30.9.1967.

1.    קליטת משפחה. משפחה  ארגנטינית. 4 שנים בארץ, האב בן 40 האם בת 35 עם 3 ילדים. סוכם בחיוב.

2.    קורס שלמה (קוגל) הקורס 3 חודשים הנושא: מנהל תעשייתי. הקורס אושר.

3.    מגרש כדורסל-זיפות. סוכם לזפת עכשיו את המגרש הקיים. אנשי הכדורסל מתחייבים להתקין מכשיר, אשר כל יום בשעה 9.00 יכבה את החשמל כך שהמשחק לא יפריע את מנוחת הילדים הגרים בצריף השבדי. כמו כן סוכם כי המוסדות יפעלו בארץ להקמת מגרש חדש, כך שהמגרש הנוכחי לא יהיה יותר בשימוש לאחר שנה.

4.    דיון כללי על תכנית ההשקעות.

 

אספה כללית. 21.10.1967.

1.    דו"ח המזכירות.

א.   רפי ס. לשנת שירות להדרכה. סוכם בחיוב.

ב.    עפרה א (ארבל). בקשה השתלמות לפסנתר תוך כדי לימודיה. אושר.

ג.     אולפן למתנדבים. הסוכנות דורשת להפוך את המתנדבים לאולפן לעברית.  4 שעות עבודה ו 4 שעות לימודים. סוכם בחיוב.

ד.    אריה גל פנה לקבל שבועיים חופשה מיוחדת, כדי להשתתף בסקר ארכיאולוגי בשטחים המשוחררים. סוכם בחיוב.

ה.   דירות בצריפים-היות ולא הצלחנו לקלוט עולים, סוכם להחזיר את הדירות לידי ועדת דירות.

ו.       עלון. הוחלט להדפיס את העלון באופן ניסיוני מחוץ למשק במשך שישה חודשים, ואחרי כן לחדש את הדיון.

2.    התקבלה תכנית ההשקעות תשכ"ח.

 

אספה כללית. 4.11.1967.

1.    נדחתה ההצעה לקנות טייפרקורדר למועדון.

2.    אושרה נסיעתה של משפ. צור לשנתיים לפרס.

3.    הוחלט להקים ועדה בהרכב של אורי ג. (גורן), יהושוע פ, נציג של שיכון (אשר ייבחר ע"י דיירי השיכון) והמזכיר, כדי לטפל ולהכין תכניות לשיפוץ שיכון ב', לקראת בצוע בחודשי הקיץ המאוחרים.

4.    הדרכת תל קציר. הוחלט לשחרר את ראובן קליפא להדרכה לשנה בשביל תל קציר.

 

אספה כללית. 18.11.1967.

1.    החלפת הפג'ו. אושרה באספה מכירת הפג'ו בסכום של 9000 ל"י ורכישת פג'ו חדש בסכום של 13.000 ל"י. הפג'ו החדש יירכש בתחילת ינואר.

2.    הוחלט להקים ועדה לטיפול בעניין הלינה הנפרדת.

א.   הועדה תוקם ע"י המזכיר

ב.    הועדה תהיה מורכבת מחברים אשר בעד הלינה הנפרדת ומחברים אשר מתנגדים לה.

ג.     מתפקידי הועדה יהיה להכין דיון עקרוני על נושא הלינה המשפחתית, וגם לטפל בבעיות האחרות הקשורות בנושא.

2.    האספה הסכימה ברוב קולות לבקש מראובן ר (רוזן - רוזנשטוק). לקבל על עצמו את תפקיד משווק הפרי שלנו.

3.    האספה החליטה להחליף את ראובן ר (רוזן - רוזנשטוק). בריכוז הבניין ע"י שמואל ב.א.

 

 

אספה כללית. 9.12.1967.

1.    נמסר דו"ח של הגזבר (יוסף יעקובוביץ) על המצב הכספי והשפעת הפיחות.

2.    נמסר דו"ח של מרכז המשק על המצב בענפים.

3.    עיתון לחדר. הוחלט לתת עיתון עברי לכל חדר, לכל אלה שמעוניינים בכך.

4.    נבחרו צירים למועצת האיחוד לענייני חינוך. הצירים הם; נעמי בוקסבאום וגדי מצר. בנוסף לאלה השתתפו מנחם (מנצ'ר) מנצר כחבר המרכז ורפי ויינמן כמרכז מועצת חינוך במשק.

 

אספה כללית. 23.12.1967.

1.    הוועדה אשר הוצעה ע"י המזכיר לטיפול בלינה הנפרדת לא התקבלה בגלל הרכבה הגילי. הוחלט להחזיר את העניין למזכיר, כדי שזה ירכיב ועדה חדשה, אשר בה ישותפו אנשים מכל שכבות הגיל.

2.    נבחרה ועדת חדר אוכל בהרכב הבא; יהודה ק, דיני רוזן, מרגלית אדן, יעקב ג ושמואל ב.א.

3.    הוחלט לקבל קבוצת נוער מדרום אמריקה לחודשיים החל מראשית ינואר.

 

 

תאריך מאמר מקורי
5/7/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

מס' תגובות: 1

  • פרוטוקולים1967
    8/7/2016

    אסתרקה

    פרוטוקולים1967

    איזה כיף לקרוא, להיזכר  ובעיני היום, נראתה פלנטה אחרת.....