ספר פרוטוקולים 1968

מוזכרים בשמותיהם

אבי קורצנו, אברהם גרצר, אדלר (אמא), אהרון  ד' (בן דרור), אורי גורן, אורי ורנר, אילן יוגב, אלדד שהם, אליהו טאוס, אליהו עמידור, אריה גל, ארנון פלד, בינה רוזנברג, בלהה כהן, בנימין וייט, גד אדן, גדי מנצ'ר (מצר), גדעון שלח, גיזלה (גילה) פינקה, דוד זוננפלד, דורית ברגר, דני רינגל, הדסה לובשטיין, ז'ני הרץ, זאב גולן, זאב שהם, חווה ינאי , חיים אדן, חיים בן דוד (אלוף), חיים סלע, טובה נעם, יהודית ברבש , יהושוע פוגל, יואב שהם, יואל בוקסבאום, יובל סביר, יוסי פינטו, יעקוב בן דוד (גולדברג), יעקוב הרץ, יצחק פימנטל, ירון (פיטר) גולן, מייק אברהמס, מיכאל ב.ד., מירי פימנטל, מלכה וונש, מנחם מנצ'ר, מרגלית סניירס, מרגלית רוזן, מרים ארד, מרצ'ק (מרים צור), משפ. פרידמן, נורית צור, נחמה כהן, ניסים עסיס, נעמי רוזנברג, סנטה יוספטל (מזכירת האיחוד), עדינה דגן (גורדון), עזרא פימנטל, פנינה פרידמן, צבי אליאש, צבי רינגל, ראובן גדרון, ראובן קליפא , רוברט (אילן) מאס, רוזין קאליפא, רות בקרס, רות גוטפרוינד (קפסי), רות גל, רות סויקה (סביר), רות קגל (רותקו), רותי שהם, ריבה לוונו, רמי אדן, רפי וינמן, רפי לוי, שולה גל, שולי קציר, שלמה ינאי (קקטוס), שלמה קוגל, שמואל בן אריה, שרי עמרם

 

 

 

אספה כללית. 6.1.1968.

1.      נבחרה ועדת לינת ילדים; גדעון ש (מרכז הועדה), שולי קציר, יעקב ג (ב.ד.), שולה ג, חוה י, מיכאל ב.ד.

2.      נמסר דו"ח ע"י מנחם (מנצ'ר), על בית החרושת.

3.      נמסר דו"ח על מועצת האיחוד לענייני חינוך, ע"י רפי וינמן.

4.      הוחלט לגשת עכשיו להתקנת גגונים בצריפים ובשיכון א', ולתיקון החזית של הבתים 3,4,5. באשר לסגירת הכניסות של שיכון א', הוחלט להכניס את לתכנית השקעות של השנה הבאה.

 

אספת חברים. 13.1.1968.

הוחלט לאשר לנחמה כהן חופשה ממושכת למשך שנה אחת.

 

אספה כללית. 13.1.1968.

1.      הוחלט לתת דירה של שני חדרים למייק אברהמס, רופא השיניים. הצעת ועדת דירות והמזכירות היא 2 וחצי חדרים בבית שבצפון או הבית של שלמה.

2.      קבלת ימי העבודה לנסיעה לילדים ונכדים מחוץ למקום. הצעת ועדת חברים הייתה לתת לכל אחד מההורים 3 ימי עבודה בשנה לביקור כזה. הוחלט להחזיר את כל העניין לועדת חברה, כדי שזו תברר ביחד עם ועדת העבודה, ושתי הועדות יכינו הצעה לאספה.

3.      אושרה נסיעה לרוזין ק. לבקר את אביה החולה בצרפת. הנסיעה ע"ח המשק.

4.      הוחל בדיון על תקציב הוצאות המחייה תשכ"ח.

 

אספה כללית. 27.1.1968.

1.      קורס נגרות צבי א. צבי א. פנה לאפשר לו קורס במקצוע הנגרות במשך 11 חודש במסגרת משרד העבודה. הקורס הוא ללא תשלום והמשתלמים מקבלים שכר מסוים בזמן הקורס. ימי העבודה והקיום ע"ח המשק. הוחלט לאשר.

2.      תקציב הוצאות מחיה תשכ"ח.

המזכירות הציעה תוספת של 25 ל"י לתקציב הכולל. לאחר דיון נוסף על הצעתה המקורית בשיחה כללית, הובאה הצעה לחלק את התוספת אשר הוצעה ע"י ועדת התקציבים לסעיף הכלכלה לחצי, ולהוסיף את הסכום המתקבל לתקציב הכולל. בגמר הדיון הוחלט לקבל את ההצעה הנ"ל, ובכך הועמד התקציב הכולל ע"ס 569 ל"י. המציע הדגיש, וכך גם הוחלט, כי ההורדה של סעיף הכלכלה תלך על חשבון הזיתים, אשר היו הגורם העיקרי לעליית סעיף זה השנה.

 

אספה כללית. 10.2.1968.

1.      נבחרו כל הועדות לשנת תשכ"ח. רשימת הועדות נמצאת אצל ועדת המנויים והמזכיר.

2.      הוחלט להטיל על ועדת מנויים למצוא חברה קבועה לועדת עבודה בנוסף לסדרנית.

3.      הוחלט להטיל על ועדת עבודה להסדיר את העניין סדרניות העבודה. ההצעה היא מרכזות שירותים יסדרו את סידור החברות בענף שלהן וסידור החברות הכללי יוטל על הסדרן.

4.      נדחתה הצעתו של סדרן העבודה להוציא את ריכוז ועדת העבודה מידי סדרן העבודה.

5.      עובדות שכירות למטבח. האספה התייחסה בשלילה להצעת המזכירות להכניס עובדות שכירות למטבח, אפילו לתקופה מוגבלת. במשך הדיון הועלו הצעות שונות. סוכם:

א.      להטיל על ועדת עבודה להציע תוך שבוע ימים הסדר מניח את הדעת לפתרון הבעיה באופן זמני.

ב.      במקביל לכך הוחלט להכין דיון מחדש בעניין ההגשה העצמית ומכונה לשטיפת כלים.

ג.       האספה קובעת כי יש לקיים כלשונן את החלטות האספה.

 

אספה כללית. 17.2.1968.

הצעת ועדת עבודה בעניין העבודה במטבח.

1.      ועדת העבודה מציעה שכל בחור ייתן 3 ימים במטבח לפי רשימה אשר תתפרסם מראש.   

2.      יעקב ג (ב.ד.). הציע להוציא חברים אשר חייבים תורנות של 3 חודשים במטבח מהעבודה שלהם ולהכניס אותם למטבח.

3.      הצעה נוספת של אהרון ב.ד. היא להעביר את הטיפול לועדת העבודה ולפתור את הבעיה על פי דרכה בלי לקחת שכירות.

4.      הצעה של שלמה (קוגל). לקחת שכירות נדחתה. התקבלה ההצעה של יעקב ג (ב.ד.). להוציא בחורים אשר חייבים תורנות של 3 חודשים מהענפים שבהם הם עובדים היום ולהשלים ע"י זה את הצורך במטבח.

 

אספה כללית. 2.3.1968.

1.      חיים אדן. מוסר סקירה מאזנית על שנת תשכ"ז.

2.      סוכם להעלות במזכירות את בעיות החשמל, שתופץ חוברת בין החברים על הכנסות והוצאות. סוכם להביא למזכירות את צירופו של גדי מ. לעזרה למרכז המשק ע"ח העבודה בפרדס.

3.      פנייתה של ז'ני להשתתף בבימת הקיבוץ יום אחד בשבוע בצמח. חברים מעלים ספקות לגבי יום אחד וטוענים שיש להתייחס לעניין כולו,אשר במרוצת הזמן יתפתח ליותר.

שמואל ב.א. ואהרון ב.ד. טוענים שהסעיף לא הופיע על סדר היום, ועל כן יש לדחות לשבוע הבא.

סוכם שמאשרים ל ז'ני יום אחד בשבוע לשלושה חודשים.

 

אספה כללית. 9.3.1968.

1.      אושרה השתלמותה של רות קגל במשך שנתיים. הוטל על המזכירות לדון בתכנית השתלמויות גבוהות ולימודי המשך.

2.      טיול לסיני- אושר

3.      האספה החליטה לקבל 10 נחלאים לתקופה של חצי שנה לשל"ת.

4.      דו"ח המזכירות. שפורים בחדר האוכל. ועדת החיסכון. הסדר לגבי החזקת כלבים, נסיעות של טרקטורים וכלים בחצר, דו"ח ישיבה עם האיחוד על קליטת נוער, דו"ח ישיבה בתל קציר עם אנשי המקום ונציגי האיחוד.

 

אספה כללית. 6.4.1968.

נוכחים: 49 חברים.

דו"ח מרכז המשק:

          נטיעה חדשה של 100 דונם תפוחים.

          תכניות הנטיעה באבוקדו. תוצאות בפרדס בשנת תשכ"ז. לול, מדגה, אספסת, כותנה. טיפולי חוץ- הלוואה לחיסול בריכות הדגים. הוגשה                    גם בקשה לתכנן רשת המים לחלקות החדשות. הסדר הביוב הכללי במשק, אשר מפריע למשק עמיר. בניה- פעוטון חדש. מועדים לגמר שיכון             ג,ד.ועיקובים בגשר של בריכת השחייה. בעיות בנגריה, חשמליה, נוי.

סקירת המצב הדמוגרפי.

          שמואל ב.א. מעלה ספקות לגבי כדאיות נטיעה של 100 דונם מטעים. לעומת אבוקדו.שלמה (קוגל) מבטיח לבדוק הדבר היטב

          ראובן קליפא. מתייחס גם לבעיית הביוב ומעלה רעיון לפתרון הבעיה.

          ראובן התייחס גם לבעיית תכנון הנקודה בקשר להמשך הבניה של שיכוני ותיקים.

          שמואל מציע לערוך דיון נפרד  בנקודת מקום השיכון החדש.

          רות ק. קושרת את בניית השיכון החדש בהכרעות על הלינה הנפרדת.

בעיית הנסיעה בטרקטורים

רפי ו.  מסר על מקרה של התהפכות טרקטור לתעלה.

הוחלט:

1.      הוטל על המזכירות לרכז את בעלי הענפים ולהסביר, שאין לתת לשום אדם בלי רישיון לנהוג בטרקטור.

2.      על המזכירות לדאוג, שכל האנשים הקשורים בעבודת טרקטורים שאין להם רישיון ייגשו למבחן הקרוב בסוף החודש הזה.

3.      להטיל על ועדת מינויים לחפש אדם או ועדה שתפקח על בצוע תקנות בטיחות.

4.      לדווח לאספה הקרובה על ביצועי התקנות האלה.

 

אספה כללית. 20.4.1968. נוכחים 64 איש.

1.      סדר היום; דו"ח ועדת חדר אוכל. הועדה מוסרת על פעילותה בקשר לשיפורים בחדר האוכל. מציעה להעביר את העניין לסקר (חברת תכנון וייעול), אשר תגיש לנו תכנית יחד עם המחלקה הטכנית של האיחוד. הויכוח עוד לא נגמר ויימשך באספה הבאה.

2.      הוחלט לקחת 3 עובדות שכירות למטבח באופן זמני.

3.      אריה גל נבחר לריכוז קניות.

 

אספת חברים. 27.4.1968. נוכחים 69 חברים.

1.      נתקבלה הודעתה של בלהה (כהן) על עזיבתה.

2.      קבלתו של בנימין וייט ממועמד לחברות. בנימין וייט לא התקבל לחברות. 60 נגד, 14 נמנעים 2 בעד.

3.      פנייתו של צבי רינגל, לעבוד כשכיר בבית החרושת, לאחר עזיבתו. הפניה נדחתה. 29 בעד, 7 נמנעים, 34 נגד.

 

אספה כללית. 27.4.1968.

1.      חצי האי. התקבלה הצעתו של מיכאל ב.ד. לראות את מידת השימוש של חצי האי במשך הקיץ ולהביא את ההצעה להפוך אותו לשמורת טבע, מחדש לדיון.

2.      עבודה בראשון למאי. שלמה (קוגל) מעלה הצעה להפוך את הראשון המאי השנה ליום עבודה רגיל. אורי ג. (גורן). אומר שכל אחד ינהג לפי מצפונו.

שמואל ב.א. מציע לעבוד ולתרום את התמורה למשרד הביטחון.

זאב שהם. מציע לפנות לאיחוד ולשאול איך לנהוג.

רות סביר מציעה לעבוד בלי למסור את התמורה.

סוכם לפי ההצעה של שמואל, למסור את התמורה למשרד הביטחון.

 

 

אספת חברים. 5.5.1968. נוכחים 60 חברים.

פנייתה של בילהה לקבלת שנה חופשה ממושכת. (הצבעה חשאית 62 בעד, 3 נמנעים, 1 נגד).

ועדת חברה מציעה לאליהו ט. לעבור לדירה של בלהה (כהן), והחדר של אליהו יישאר לבלהה (כהן) עד תום חופשתה. אושרה חופשה ממושכת לבלהה (כהן) במשך שנה אחת

 

שיחה כללית.

ענייני ועדת חברה – קבלת מועמדים.

אבי קורצנו. ועדת חברה מציעה שהוא יתקבל למועמדות, ויוסיף להיות חצי שנה נוספת לאחר הצבא מועמד לפני שיובא לדיון עניין החברות שלו.

אבי קורצנו התקבל כמועמד לפי הצעת ועדת חברה.

מרגלית סניירס – קבלתה למועמדות.

ועדת חברה מציעה את מרגלית למועמדות. בהצבעה גלויה היה רוב מכריע בעד קבלתה.

נופש. ועדת חברה מציעה להעמיד את כסף הנופש לרשות החברים, שיעשו בו כרצונם. סוכם לכנס עוד שיחה בנושא הנדון.

 

אספה כללית. 11.5.1968. נוכחים 61 חברים.

סדר היום.

1.      מפעל לזכרו של האלוף חיים בן דוד. מנחם (מנצ'ר). מסביר את הרקע לרעיון.

המזכירות מציעה את יהושוע פ, שלמה (קוגל), שמואל ב.א, וגדעון ש.לוועדה המכינה הפנימית.

גדעון ש. מציע את יהושוע פ. ליושב ראש הוועדה. אהרון מצביע על  צורך באולם ספורט יותר מאשר לאולם הצגות. מציע לתת הנחיות בכיוון זה לוועדה הפנימית.

הוחלט בחיוב. נבחרה הוועדה כפי שהוצעה בתוספת מנחם מנצר.

2.      בריכת שחייה. נתקבל תקנון זמני, המוצע ע"י המזכירות, אשר אומר:

א.      סידור העבודה יעמיד מציל כל יום משעה 16.00 – 19.00, ובשבת מ 10.00- 19.00. בשעות שאין מציל לא שוחים.

ב.      דרכי הגישה הם: בין הצריף של משפ. לוי ומשפ. פרידמן בדרום, ועל יד הדשא של סבתה אדלר בצפון. אין הולכים על הסוללה, אלא יורדים ישר לסוללה הקיצית של הבניאס ועליה ורק עליה הולכים אל הגשר משני הכיוונים.

ג.       ילדים עד גיל מסוים לא הולכים בלי לווי מבוגר, גם כשיש מציל. על המזכיר הוטל לברר עם המחנכים עד איזה גיל.

3.      נסיעתו של עזרא פ' לחו"ל, במסגרת נבחרת ההתיישבות לכדור סל. הנסיעה אושרה.

4.      נסיעתם של גילה וירון גולן לגרמניה, לחיסול העסקים שם.

גילה מקבלת את ימי העבודה הדרושים. פיטר נוסע בסידור הרגיל הנהוג במשק (שבועיים ע"ח הקבוצה, היתר על חשבונו). הנסיעה כולה תמומן מהכסף אשר משפ' גולן מסרה בעבר לקבוצה.

 

אספה כללית. 2.7.1968. נוכחים 65 איש.

סדר היום:

1.      שאילתה של דוד ז (זוננפלד). על נסיעות רכב בשטח המגורים. הוחלט להעביר למזכירות.

2.      בחירת מרכז ועדת חברה. הצעת ועדת המינויים חיים סלע. הוחלט ללא התנגדות, כי חיים סלע ירכז את ועדת החברה עד סיום השנה, ז.א. עד 1.10.1968.

3.      דו"ח מרכז המשק. נזקי ברד, נטיעת מטעים, הרחבת שטחי העיבוד של המשק.

4.      שיכון ב'. הצעת ועדת השיכון המיוחדת, אשר נבחרה להציע הטבת התנאים של דיירי שיכון ב'. הועדה הציעה שדיירי שיכון ב', אשר ברצונם לעבור לשיכון חדש, זכותם לעשות זאת. תכניות השיפוץ של הדיירים אשר אינם רוצים לעבור, יובאו לאישור באספה נוספת.

5.      נופש: המשך הדיון. הצעת ועדת החברה היא שחברים שאינם רוצים לצאת לפנסיון המשק יסדר בית מלון, וישלים את החסר מהתקציב עד למחיר המלון. יתר החברים יקבלו את הסכום שהוחלט עליו באספת התקציבים בראשית השנה, ויבחרו בכל צורת נופש הנראית להם.

6.      הוחלט שחבר למגיע תורו לצאת לנופש יקבל את הסכום ביד ויעשה בו כטוב בעיניו.

 

אספה כללית. 8.6.1968. נוכחים 63 חברים.

סדר יום:

דיון עקרוני בנושא הלינה הנפרדת.

סוכם בדיון העקרוני, כי יש מקום מבחינה עקרונית להנהיג לינה נפרדת במשק שלנו.

 

שיחת חברים חגיגית. 13.6.1968. נוכחים כל החברים הנמצאים בבית.

סדר היום: קבלת מחזור ו.

רשימת המועמדים. יואב שהם, שרי עמרם, יואל בוקסבאום, יובל סביר, ארנון פלד, גד אדן, אילן יוגב, נורית צור, מרגלית רוזן, דני רינגל, פנינה פרידמן, נעמי רוזנברג, רות בקרס, הדסה לובשטיין, ריבה לוונו, דורית ברגר.

כל החברים (מועמדים) התקבלו פה אחד.

 

שיחת חברים. 22.6.1968. נוכחים 50 איש.

סדר היום

1.      קבלת מועמד. רוברט (אילן) מאס. אילן התקבל למועמדות ללא התנגדות.

2.      מענק עזיבה למשפ' צבי רינגל: השיחה החליטה קודם כל שיש לראות במקרה של צבי יוצא דופן.

הוחלט שיימשך המו"מ עם צבי, ויובאו דברים קונקרטים לאספה בקשר לדירה.

 

אספת חברים. 6.7.1968. נוכחים 60 איש

סדר יום.

1.      אירוח אלמנות.

הוחלט כי 2 הדירות בשיכון ב. העומדות ריקות יעמדו לרשות האירוח של האלמנות.

2.      מענק עזיבה משפחת רינגל.

יעקב ה. ערער על ההחלטה הקודמת, שיש להתייחס למקרה של משפ רינגל כאל  מקרה יוצא מן הכלל. הערעור נדחה. הצבעה חשאית. 46:11.

בהצבעה השנייה סוכם להגדיל את מענק העזיבה ב 100%, כאשר ממול יעמוד הסכום של 17.000 ל"י (50%). הצעה של ועדת חברה. יחס הקולות היה 44 בעד הגדלה של 100%, 15 בעד הגדלה של 50%.

 

אספה כללית. 6.7.1968.

1.      סוכם שבינה (רוזנברג) תהיה חברה במזכירות במקום מרצק.

2.      הוחלט שיש להדפיס את העלון בבית.

 

שיחת חברים.

דירות ריקות בשיכון ב'

הוחלט כי הדירות בשיכון ב'. חייבות לעמוד לרשות דיירים, אשר ייכנסו אליהן בתור שיכון מעבר.

 

שיחה כללית. 13.7.1968. נוכחים 50 איש.

סדר היום.

1.      בחירת גזבר. ההצעה נסים עסיס.

נסים עסיס נבחר לגזברות לפי בקשתו לניסיון. 26 בעד 4 נגד.

2.      בריכת שחייה.

מים חמים. חיים סלע מציע שהמים החמים יהיו סגורים משעה 11.00 עד 15.00, כדי שבשעות אחה"צ המאוחרות יהיו מים חמים במידה מספקת. התקבל.

דיון על  הספק בנוכחותו של מציל הועבר לדיון נוסף בועדת הבריכה.

שעות פתיחה- ישנה הצעה לא לסגור את הבריכה בשעות הצהריים. הוחלט כי הבריכה תהיה פתוחה ברציפות בין השעות 10.00 – 18.00 בלי הפסקת צהריים.

כניסת אורחים לבריכת השחייה. סוכם כי חבר אשר רוצה לשלוח אורח לבד לבריכה חייב להסביר לו את כללי ההתנהגות בבריכה. נוסף על כך על החבר להודיע על למציל.

הוחלט לא לעבור את הגשר באופניים.

3.      מלבד הנקודות האלה, פניה של משק מגל להאריך את תקופת השירות של רותי גל בעוד שישה חודשים.

הצעת המזכירות היא להיענות, בתנאי שהתקופה הזאת היא על חשבון מכסת האיחוד.

4.      תקציב נופש. הוחלט כי המודד לתקציב נופש יהיה המחיר של פנסיון שהמשק מחליט עליו, והוא יהיה אחיד לכולם. אלה שכבר קבלו את הסכום של 17.500 ל"י יקבלו את התוספת באופן רטרואקטיבי.

 

אספה כללית. 3.8.1968. נוכחים 50 איש.

סדר היום:

1.    הצעה בה מתבקשים החברים להימנע ממשחק כדורגל על הדשאים.

2.    שאילתא על מחסור באוכל בשבועות האחרונים. הכוונה שנגמרים מצרכים שונים באמצע הארוחות. תידרש תשובה בשבוע הבא.

3.    סקירה על מצב החשמל במשק.

4.    מקום השיכון. הוחלט להקים את השיכון החדש לפי הצעת ועדת בניה. זאב שהם. הגיש ערעור.

5.    סוכם שאפשר לבנות בית בודד בצפון המשק.

 

אספת חברים. 17.8.1968. נוכחים 55 חברים.

סדר היום.

1.    מרים ארד – חופשה מיוחדת לשנה. הבקשה אושרה. בהצבעה חשאית. 36 בעד, 22 נגד.

2.    קבלת חבר: יוסי פינטו. התקבל פה אחד.

 

אספה כללית. 17.8.1968.

1.      התקבלה ועדת מנויים בהרכב;  אליהו ע, מרכז, טובה נ, גדי מ.

2.      דירה לרופא שיניים. הצעת המזכירות להוסיף חדר לרופא שיניים בשיכון ב'. ההצעה התקבלה בהצבעה חשאית. 43 בעד, 8 נגד, 7 נמנעים. (בית אריה גל).

3.      קורס תמחיר יוסי פינטו. הוחלט בחיוב שיוסי פ, ייצא לקורס תמחיר יסודי בחיפה 2X בשבוע.

4.      קורס טכנאים קקטוס (שלמה יונש - ינאי). הוחלט לאשר לקקטוס (שלמה יונש - ינאי) קורס טכנאים בתל חי 2X 6 חודשים, בחודשי החורף.

5.      שנת שירות  רמי אדן. הוחלט לאפשר לרמי אדן לצאת לשנת שירות בחודש נובמבר.

 

אספה כללית. 31.8.1968. נוכחים 30 איש.

1.    קליטת משפחה מהולנד. סוכם לתת אור ירוק למשפחה, בתנאי שיובטח להם דיור בשיכון   .

2.    דו"ח מרכז משק.

3.    הצעתו של מיכאל ב.ד. להפוך את האי לשמורת טבע (פארק). לפי דבריו של מיכאל ב.ד. לא תהיה הגבלה של ביקורים. הגבלות תהיינה לגבי ביקורים המוניים בגלל ההפרעה לחיות. ההצעה נתקבלה.

 

שיחת חברים. 7.9.1968. נוכחים 80 איש.

סדר יום.

בקשתה של מלכה וונש להלין את בנה בביתה.

הוחלט בשלילה, בהצבעה חשאית. 49 נגד, 24 בעד, 9 נמנעים.

 

אספת חברים. 28.9.1968. נוכחים 63 איש.

הודעת עזיבה. יהודית ברבש.

 

אספה כללית. 28.9.1968.

1.      פניה של סנטה יוספטל להשאיר את משפחת פימנטל עוד שנה נוספת בהולנד בתפקיד מסוים בשגרירות ישראל בהולנד. השנה ע"ח המכסה. הפנייה אושרה.

2.      עבודה של אברהם גרצר באיחוד.

אברהם פנה לאפשר לו שנת עבודה באיחוד, מסיבות אישיות. הענין ע"ח המכסה. הפניה אושרה.

3.      דחיית 3 חודשי שירות במטבח של דוד ז (זוננפלד).

מנחם (מנצ'ר) מבקש להשאיר את הסטטוס קוו, ולדחות את התורנות עד גמר עבודתו בבית החרושת. הצעת הדחייה של מנחם (מנצ'ר) התקבלה.

4.      בנית שיכון ותיקים של ההורים של קפסי (רות גוטפרוינד) על חשבונם, וע"י זה הגדלת מס' יחידות השיכון הנבנית  השנה מ 8 ל 10, מזה 9 על חשבוננו. ההצעה אושרה.

 

אספת חברים. 12.10.1968. נוכחים 60 חברים.

סדר היום:

1.    קבלת חברים. עדינה גורדון.

עדינה דגן (גורדון) התקבלה ב 59 קולות בעד ללא התנגדות, וללא נמנעים. (הצבעה חשאית).

2.    הצטרפותה של רותי שהם לאלדד בזמן לימודיו.

הוחלט לאפשר באופן עקרוני לרותי להצטרף לאלדד. בהצבעה חשאית הוחלט 46 בעד, 9 מתנגדים, ו 12 נמנעים.בהצבעה גלויה הוחלט לאפשר לעת עתה לשנתיים, ואחרי כן נחדש את הדיון.

 

שיחה שנתית. 12.10.1968.

1.      בחירת ועדות לפי ועדת מנויים.

הרשימה המלאה נמצאת אצל המזכיר.

מזכירות נתקבלה.

2.      גזבר בית מבקש לקבל את הקהל רק 3 פעמים בשבוע. התקבל.

3.      ועדת חברה. התקבל.

4.      ועדת דירות התקבל.

5.      ועדת תרבות. סוכם שועדת המנויים תמצא צוותים לחגים, ותביא אותם לאישור האספה.

6.      ועדת קליטה. התקבלה.

7.         "    בריאות.   "

8.         "    בטחון.      "

9.        "    קשר.       "

10.     מועצת חינוך הוחזר לועדת מינויים.

11.     ועדת גיל הרך. התקבל.

12.       "   דור צעיר  התקבלה

13.       "   לימודי המשך  התקבלה

14.       "     בניה          "

15.       "   ועדת חדר אוכל

16.       "   בריכת שחיה- חוסלה.

17.     ועדת מועדון. הוחלט להזמין את חיה ולדון על המועדון בכללותו.

 

שיחת חברים. 26.10.1968.

הודעת עזיבה. עזרא ומירי.

עזרא מסביר את הרקע לעזיבתם.

ראובן גדרון מציע לעזרא שנה חופשה ממושכת. עזרא חושב שלא יוכל לקבל את זאת.

אחי ביקש מעזרא לראות את שדה נחמיה גם להבא כביתו ולחזור למשק ברגע שירצה.

ההודעה התקבלה ללא התנגדות.

 

שיחה כללית. 26.10.1968.

ענייני עבודה:

עבודת החברות אחרי הצהרים במטבח.

ועדת עבודה מציעה להוציא מספר חברות מבתי הילדים מהמחזור. ההצעה היא עובדות הסניף (טיפול), עובדות הפעוטון, כיתת דרור, כיתת חרמון.

הוחלט לפי הצעת ועדת העבודה, אך הוטל על מרכזות השרותים להודיע לסדרן ברגע שמתאפשר המצב להכניס גם את החברות הנ"ל לעבודה במטבח.

שעות עבודה בחורים.

ועדת עבודה מציעה להוריד שעת עבודה של הבחורים, ז.א. שהבחורים יעבדו 8 שעות נטו, ולא 9 שעות כפי שנהוג עד היום.

הוחלט בחיוב. הודגש כי יום העבודה חייב להיות 8 שעות נטו, ושעות אלה כוללות אך ורק עבודה.

 

שיחה כללית. 23.11.1968.

1.    הודעות מטעם הזמניים והאולפן.

2.    התעורר ויכוח על הקראת הפלקט של הזמניים. בסוף הוחלט להקריאו. לא נערך דיון נוסף בנקודה.

3.    הודעות מטעם ועדת עבודה.

4.    סמינר שליחים של מיכאל ב.ד. הוחלט לא להוציא את מיכאל לסמינר. (נצבעה חשאית 38 נגד, 20 בעד 10 נמנעים).

5.    העברת כיתות ז',ח' לכפר בלום במסגרת בית החינוך המשותף. המשך הדיון בשבוע הבא.

 

שיחה כללית. 1.12.1968. נוכחים 40 איש.

1.      סדר יום. המשך דיון על צירוף כיתות ז',ח' לבית החינוך המשותף בכפר בלום. התקבל. 26 קולות בעד, אין מתנגדים.

2.      ריכוז ועדת חברה. הוחלט להחזיר את העניין למזכירות ולועדת מינויים.

 

שיחה כללית. 7.12.1968. נוכחים 42 איש.

1.      סדר יום: אימוץ תל קציר.

הוחלט להמשיך את האימוץ, והוטל על המזכירות למצוא את האדם המתאים ביותר חרף כל הקשיים.

2.      החלטות ועדת עבודה.

העברת שבתות מילדים להורים ולהיפך. הוחלט שאפשר להעביר שבתות בין חבר לחבר רק באמצעות ועדת חברה.

 

אספת חברים. 14.12.1968. נוכחים 50 איש.

1.      אורי ורנר למועמדות. הוחלט בחיוב.

2.      בקשתו של זאב גולן לשנת חופשה ממושכת.

אושר בהצבעה חשאית. 37 בעד, 13 נגד, 13 נמנעים.

 

אספה כללית.14.12.1968.

1.      אימוץ תל קציר. דוד ז (זוננפלד) מוצע להחליף את ראובן קליפא. בקישור עם תל קציר. הוחלט להחזיר למזכירות לבירור נוסף.

2.      אופן רכישת האסימונים לטלפון הציבורי.

3.      הוחלט להתעניין במקומות אחרים על השיטות שלהם, ולאחר מיכן להביא את העניין לאספה מחדש. בינתיים אפשר לרכוש אסימונים אצל שפרה. ההוצאה תרשם בדף השני של המחברת, ולאחר שיוחלט תחול ההצעה גם על האסימונים שנקנו בינתיים.

4.      ענייני ועדת עבודה.

שעות עבודה חברות לפני ואחרי לידה. התקבלה ההצעה של ועדת העבודה. (הפירוט בפרוטוקול של ועדת עבודה).

ביטול תורנות של 6 שבועות אצל הבחורים. ועדת העבודה מתנגדת להצעה אשר הובאה ע"י חווה ינאי. הוחלט לקבל את הצעת ועדת העבודה, ולהמשיך עם תורנות שבת כפי שהיה נהוג עד היום.

תאריך מאמר מקורי
19/7/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!