ספר פרוטוקולים 1969

מוזכרים בשמותיהם

 

אבי אוסטרר, אברהם זהבי, אברי צור, אורי גרצר, אחי ב.ל, איתן ילינק, אלי שברק, אליה דגן, אמנון ארבל, אניטה ברגר, אריה גל, בוקי בוקסבאום, בינה רוזנברג, גדי מנצ'ר (מצר), גדעון שלח, גרדה בחרך,

גרשון פרינץ, דוד זוננפלד, דני הורנסקי, הני שברק, הרמן טל, וירה יעקובוביץ, זאב בחרך, זאב שהם, חדוה פלד, חוה יוגב, חוה שלזינגר, חיה לוונו, חיים בן דוד (אלוף), חיים סלע, חיים רינגל, חנה גל, חנן אופיר, טובה נעם, יגאל מגדל, יהודה קידר, יהודית אוסטרר, יהודית רוזן, יונה נעם, יוסי פינטו, יוסף יעקובוביץ, יוסף רינגולד (ריכי), יעקוב אלבז, יעקוב בן דוד (גולדברג), יעקוב לוטנר, יצחק אורן, יצחק פימנטל, לודי כהן, לוקי בחרך, לילו כהן, מיכאל ב.ד., מיכל קגל (סלע), מנחם מנצ'ר, מרגלית סניירס, מרדכי לוונו, מרדכי פימנטל, מרים בר לוי, משה גבאי, משה ר. (רוזנברג), משפ'  סביר, משפ' שפרינגר,

משפחת רוזנברג, נורית רנגולד, ניסים דהאן, ניסים עסיס, נעים דאי, נתן ודניאלה הוד, סנטה יוספטל (מזכירת האיחוד), עדינה דגן (גורדון), עליזה טל (פינטו), עמנואל (מני) כהן, עפרה פימנטל, פרומט עמידור, צבי אליאש, צבי גלטר, צבי נעם, ראובן גדרון, ראובן קליפא , רודולף קרויצר (אמן), רון ומלכה וונש, רות גל, רחל מצר (פרץ), ריבה לוונו, רמי אדן, רפי וינמן, רפי סלע, שאולה סלע, שולה גל, שולי קציר, שלמה ינאי (קקטוס), שלמה קוגל, שמואל בן אריה, שמעון שברק, תמר לוי, תרצה בן אריה

 

אספה כללית. 11.1.1969. נוכחים 66 איש.

1.    צירופו של יהושוע פ. לועדת החברה במגמה להחליף את חיים סלע כרכז הועדה. התקבל בחיוב.

2.    בית חב"ד (לזכר האלוף חיים בן דוד) . מנחם (מנצ'ר) מסביר את הטיפול בעניין זה, והיכן עומד הדבר.

הועדה מציעה אולם ספורט למשחקי כדורסל והתעמלות, וגם אירועים שונים כגון פסח, פורים וכו'.

הוחלט לגשת לבניה של אולם כדורסל אשר יענה גם על דרישות של התעמלות ואירועים חברתיים. נדחתה ההצעה של שמואל ב.א., האומרת  לבנות אולם הצגות עם תכנון להרחבה לאולם התעמלות בשלבים הבאים.

3.    טלפון ציבורי. אחרי סקר שבוצע במספר משקים, הציעה המזכירות לתת אסימונים באופן חופשי במשך שישה חודשים.

שמואל ב.א. הציע לתת אסימונים תמורת חצי מחיר.

התקבלה ההצעה לתת אסימונים בחצי מחיר רק לחברים.

 

אספה כללית. 18.1.1969. נוכחים 64 איש.

1.    הודעות של ועדת תרבות

2.    הודעות המזכיר, ועידת האיחוד ומפקד האוכלוסין.

3.    טלוויזיה. שלמה (קוגל) מציע להכניס את המכשיר לחדר האוכל. יגאל מגדל מציע להכניס את המכשיר למועדון. התקבלה ההצעה להעמיד את המכשיר לתקופה ניסיונית בחדר האוכל, עד שאפשר יהיה להעמיד אותה על מרפסת המועדון. לקראת החורף הבא אנו חייבים לחדש את הדיון.

4.    עבודתו של אורי גרצר. בתנועה.בקשר עם הנוער הדרום אמריקאי. הוחלט בשלילה.

 

אספה כללית. 25.1.1969.

1.    הודעה של המזכיר בקשר לועידת האיחוד.

2.    שאילתא של יהושוע (פוגל) בקשר לדיון על מקום בית הספורט. הוחלט לתת לאדריכל אישור להתחיל לתכנן תכניות ולהביא את עניין המקום לאספה הקרובה.

3.    תוספת לשיכון ח' הוחלט לקבל את הצעת המזכירות, בתוספת 200 ל"י, לפי ההצעה של יוסף יעקובוביץ.

4.    אושר טיול לסיני. על המועד יוחלט בדיון משותף של מארגני הטיול, וועדת עבודה.

5.    השתתפות באולפן תל חי, ודברים שונים המשמשים בעיקר לתחביבים לחברים.

המזכירות מציעה לפעילות תרבותית (ימי המרכזת, הכנת חגים וכו. 150 י"ע.)

כמו כן מציעה המזכירות להקציב 200 י"ע להשתתפות בתל חי, או בסמינרים הקצרים, או לטיולים למיניהם.

מוצע על ידי המזכירות שחברים אשר לומדים יום שלם יחזירו רבע מהשעות. חברים הלומדים 3 שעות יחזירו שליש.

סוכם לפי הצעת המזכירות.

 

שיחת חברים. 8.2.1969. נוכחים 55 חברים.

1.    הודעה על עזיבתו של דוד מור.

2.    נסיעתו (חופשה מיוחדת לשמעון שברק). שמעון מבקש שנה חופשה מהמשק.

הוחלט להחזיר לועדת חברה, לדיון מחודש.

 

שיחה כללית.

1.    הודעה של שמואל ב.א. על עניין המים.

2.    קליטת אמן לתקופה של חודשיים.

3.    הודעה של מפקד האוכלוסין (ראובן קליפא).

4.    ועדת פורים. הוחלט להטיל על ועדת מינויים להשלים תוך שבוע ימים ועדת פורים.

 

שיחת חברים. 15.2.1969. 67 חברים.

שתייה לחיים לכבוד סיום הקמת חדר הקירור החדש למטבח.

חופשה מיוחדת לשמעון שברק. הוחלט לאשר לשמעון שנה חופש.

 

אספה כללית.

1.    הודעת ועדת תרבות בקשר ליום סרט. ההצעה יום ראשון.

הודעה שנייה. ועדת תרבות בקשר לתורנים במסיבות החייבים גם לנקות את הכלים.

2.    הודעה על הסדר חינוך. קבלת ילדי יורדים למשפחות.

3.    יציאתה של אלישבע קידר לעבודה בארה"ב, למשך שנתיים כמזכירת איחוד הבונים. הבקשה אושרה באספה, והעבודה תהיה על המכסה לאיחוד.

4.    מיקום בית חב"ד. הוחלט לסדר היום לדון בערעורו של שלמה (קוגל) על ייעוד בית חב"ד. האספה. האספה סמכה ידה על החלטתה מה-11.1.69, האומרת שבית חב"ד ישמש אולם כדורסל, אשר יענה על דרישות התעמלות ואירועים חברתיים. עניין מיקומו הועבר חזרה לועדת בנייה, על מנת להציע מקומות נוספים.

 

אספה כללית. 22.2.1969. 45 חברים.

סדר היום:

1.  מיקום בית חב"ד. הוצעו הצעות נוספות. פרט לצפון המשק והלול והן: לייד בריכת השחייה או בדרום המשק, ליד בי"ח. הוחלט להביא מתכנן שיעבוד על ההצעות כולן ויציע את הטובה ביותר ביניהן.

2.  הצעות לקראת ועידת האיחוד. הוחלט לדחות את הדיון, עד אחרי גמר הדיונים בדור הצעיר בנושא הלימודים הגבוהים, להזמין מרצה לנושא הלימודים לקראת הדיון.

3.  גרעין הכשרה. מיכאל מסביר את עניין של הנוער העובד התעשייתי. כמו כן הוא מסביר את עניין גיבוש הגרעין בבית ספר תיכון עירוני מחוץ למסגרת תנועות הנוער המקובלות.

 

אספה כללית. 15.3.1969. נוכחים 40 איש.

סדר היום.

1.  צירים לועידת האיחוד.

ההצעות: חיים ס, רעיה גורן, יעקב בן דוד. התקבלו המועמדים ללא התנגדות.

2.  סקירה על מאזן תשכ"ח מפי מרדכי לוונו.

מרדכי ל. מצביע על הפסדים גדולים במשק החקלאי. הובעה דרישה לחקור את העניין, ולהביא גם סיכומים תמחירים לאספה.

 

אספה כללית. 22.3.1969. 50 איש.

סדר היום:

1.  מקום בית חב"ד. האדריכל מתייחס ל 3 הצעות בסדר עדיפות כדלקמן. 1. על יד בריכת השחייה. 2. בכניסה למשק. 3. במזרח המשק אחרי המפטמה. בהצבעה הוחלט בריכת שחייה 17.דרום המשק 19. במזרח 7 קולות.

2.  נבחרה ועדת עבודה. סדרן עבודה, מרכז משק, סדרנית בתי ילדים, מרים וגדעון שלח.

3.    תכנית השקעות תשכ"ט.

 

אספה כללית. 5.4.1969. נוכחים 25 איש.

1.    בית חב"ד (חיים בן דוד). ועדת חב"ד, לאחר בירור במזכירות מביאה לדיון את התחלת העבודה בבית חב"ד, אשר קשורה בהעלאת המחיר של 15-20 אלף ל"י. נוסף לזה יהיה צורך להוריד את הצריפים של הזמניים (הצריפים).

בהצבעה הוחלט א. להגדיל את הסכום לפי בקשתה של ועדת חב"ד עד ל- 280.000-300.000. אושר בהצבעה של 15 בעד 6 נגד. (דרשו להישאר במסגרת של 250.000 ל"י) ב. אושר מחדש המקום למרות הורדת הצריף. בעד 12 קולות נגד 8 קולות.

2.    המשך דיון על תכנית השקעות.

הויכוח היום מתנהל על המכונה לשטיפת כלים. בגלל השעה המאוחרת נדחה המשך הדיון לאספה הבאה.

 

אספה כללית. 9.4.1969.נוכחים 60 איש.

סדר היום.

מבשלת שכירה למטבח.

ועדת עבודה מציעה לקחת טבח/חית שכיר למטבח. בהצבעה הוחלט לדחות את ההצעה ולהחזיר את העניין לדיון נוסף במזכירות. יחד עם עובדות המטבח.

 

אספה כללית. 12.4.1969. נוכחים 50 איש.

סדר היום

1.    הודעת ועדת קליטה על קשר אמיץ יותר עם הנחלאים (של"ת).

2.    הודעה של מרכז החברה הבוגרת על הכנסת ילדי החברה הבוגרת לתפקידי ניהול ליום אחד, בראשון למאי, בענפי החקלאות, שירותים וניהול.

3.    ערעור המזכירות על החלטת האספה הקודמת בקשר להעסקת שכירים במטבח.

האספה דורשת להפריד בין העסקת הטבח והעסקת עובדות שכירות ליתר העבודות.

נערכה הצבעה על העסקת הטבח הלבד, והוחלט ב 22 בעד, 2 נגד לקחת את הטבח.

בהמשך הוחלט לדון על שכירות במטבח לעבודות הדחת הכלים וכו'. הוחלט בהצבעה לקחת 2 שכירות לתקופה מוגבלת.

4.    המשך דיון על תכנית השקעות.

א.   הנקודה שנדונה היא רכישת מכונה להדחת כלים, ובניית החדר המתאים.

הוחלט על רכישת המכונה ברוב של 32 קולות ו 5 נגד.

ב.    המשך הדיון הוא על מכונית לחברים. הוחלט. בעד 20 נגד 4 חברים.

ג.     מיכאל ב.ד. מעלה את עניין הכביש הכניסה למשק.

 

 

 

אספת חברים. 19.4.1969. נוכחים 70 איש.

1.    הארכת שהותה של רותי גל בקיבוץ מגל עד חודש ספטמבר, לעת עתה ע"ח המכסה של האיחוד. האספה החליטה ברוב של 54 נגד 5, בעד הארכת השהות.(הצבעה חשאית).

2.    חופשה ממושכת ליעקב אלבז לחצי שנה.

החופשה של יעקב אלבז בהצבעה חשאית 35 נגד 22 בעד 7 נמנעים.

3.    הודעה על עזיבתם של נתן ודניאלה הוד.

 

שיחה כללית. 19.4.1969.

תקציב הוצאות המחייה תשכ"ט.

המשך הדיון על תכנית הוצאות המחייה נדחה לאספה הבאה.

 

שיחה כללית. 26.4.1969. נוכחים 72 איש.

1.    נמסרה הודעה ע"י סדרן העבודה לגבי העבודה בראשון למאי. נמסר כי נעבוד ביום זה יום שלם.

2.    התפטרותו של עסיס (ניסים).

משך הדיון בשבוע הבא.

 

אספה כללית. 3.5.1969. נוכחים 55 איש.

סדר היום. המשך דיון על התפטרותו של הגזבר, ותכנית ההשקעות הצרכניות.

שלמה (קוגל) מעלה ניתוחים כלכליים לגבי ההשקעות הצרכניות, ואחזקת אדם. המשך הדיון בשבוע הבא.

 

אספה כללית. 10.5.1969. נוכחים 38 איש.

סדר יום.

1.    קליטת אם צעירה עם שתי בנות.

הוחלט לקבל את האם הצעירה עם הבנות ברוב של 25.     2 מתנגדים.

2.    הוחלט להוריד מסדר היום את הנסיעות לחו"ל עד לאחר הדיון על התכנית הכלכלית, ברוב של 14 נגד 12.

3.    הוחלט לקבל את תקציב הוצאות המחייה, ברוב של 15 נגד 2.

4.    הוחלט לשמוע סקירה משלמה (קוגל) בקשר לקביעת ההסדר ללימודים שונים, בלי להגיע להחלטות בשיחה. זו עד שיובא כל הנושא בשלמותו לדיון במזכירות. (הכוונה להוצאות הכספיות הקשורות ללימודים).

5.    ניתנה סקירה על חלוקת ימי העבודה בשנה ע"י מרכז משק.

 

אספה כללית. 17.5.1969. נוכחים 31 חברים.

על סדר היום:

המשך הדיון הכלכלי.

1.    שאילתא של אריה גל בקשר למקלטים וניקיונם.

2.    סקירה של שלמה (קוגל) על המצב הכלכלי, והשוואת המצב  לתקופה של 5 שנים. מ 64-68.

3.    הוחלט להחליט על בית חב"ד יחד עם כל התכנית הצרכנית בשבוע הבא.

 

אספה כללית. 24.5.1969. נוכחים 44 איש.

1.  בית חב"ד: הוחלט לפנות לועדת חב"ד, להביא לאספה תכנית יותר מצומצמת של בית חב"ד.

2.  הוחלט לקנות מכונית לחבר.

3.  הוחלט לאפשר השנה לשתי משפחות לנסוע לחו"ל.

 

אספה כללית. 31.5.1969. נוכחים 60 איש.

1.       סדר היום. סקירה של מנחם (מנצ'ר) על נסיעתו לארה"ב

2.       התחלת הדיון על קביעת מסגרת ללימודי המשך, תל חי ובחינת בגרות.

המשך הדיון בשבוע הבא.

 

אספה כללית. 7.6.1969.

סדר היום. המשך הדיון על קביעת מסגרת ללימודי המשך.

סוכם שעל הועדה הנבחרת להציע מסגרת לאספה ללימודי המשך.

הוטל על ועדת מינויים להרכיב ועדה ללימודים.

 

אספה כללית. 14.6.1969. נוכחים 39 איש.

סדר יום.

1.    בחירת ועדת מינויים. נבחרו. ללא התנגדות : לודי כהן, טובה נעם, נסים דהאן.

2.    הועדה ללימודי המשך: הצעת ועדת מינויים. יוסף יעקובוביץ, יונה נעם, אמנון ארבל, מרכז משק והמזכיר. הועדה נבחרה. המזכיר מרכז אותה.

3.    אושרה פנייתה של משפ'  סביר לאפשר לאמן רודולף קרויצר להיות במשק בסטטוס של תושב תמורת תשלום במשך 10 חודשים.

4.    עבודתו של ראובן קליפא. המזכירות מציעה לאפשר לראובן קליפא עבודה במסגרת האיחוד על חשבון המכסה. אושרה יציאתו של ראובן לעבודה במכסת האיחוד. בהצבעה חשאית 21 בעד, 9 נגד, 5 נמנעים.

5.    רישיונות נהיגה. הוחלט לפי הצעת המזכירות ששישה חברים יעשו רישיונות בשנה ולא יותר. התור ייקבע ע"י מרכז המשק.
חיילים בשירות חובה ילמדו מחוץ לתור. חברות לפי דרישת התפקיד.

 

אספת חברים. 21.6.1969.

1.    מרגלית סניירס התקבלה לחברות בהצבעה חשאית. 52 בעד, 5 נגד.

2.    קבלת מועמדים. משפ' שפרינגר התקבלה למועמדות בהצבעה גלויה פה אחד.

3.    אושרה חופשה ממושכת לאניטה ברגר. למספר חודשים.

4.    חופשה ממושכת לרוני ומלכה וונש.

5.    אושרה חופשתם של משפ. וונש בהצבעה חשאית. 55 בעד, 5 נמנעים.

6.    אושרה הארכת חופשתה של תרצה בן אריה עד שנה ז.א. עד דצמבר 1969. בהצבעה גלויה אושרה יציאתה ללא התנגדות.

7.    בקשתה של הני שברק לחופשה ממושכת לשנה.

אושרה יציאתה של הני בהצבעה חשאית. 34 בעד, 10 נגד, 12 נמנעים.

8.    מכונית לחבר. סוכם שועדת בהרכב של שלמה (קוגל) יעקב ג, אברהם ז', ויהושוע (פוגל) יעבדו הצעת תקנון בקשר למחיר הרכב, וכל יתר הדברים הקשורים בשימוש במכונית. התור נרשם אצל יהושוע פ.

9.    נסיעות לחו"ל: ועדת חברה ממליצה שמשפחות אשר בן זוג אחד היה כבר בחו"ל תוכלנה לצאת בשלמות. על יתר הפרטים תבוא הצעה מפורטת. אושר בחיוב.

 

אספה כללית. 28.6.1969. נוכחים 40 איש.

1.    צירים למרכז האיחוד. המזכירות מציעה את יצחק פימנטל ואת אחי בר לוי כנציגי המשק למרכז האיחוד. אושר ללא התנגדות.

2.    הענקת סמכויות חירום לועדת עבודה, בקשר לעבודה במטבח.

האספה מציעה לאשר מחדש את הסמכויות הטבעיות של ועדת עבודה. במידה ויש חילוקי דעות בין ועדת העבודה ומוסד משקי אחר, או בין ועדת עבודה וחבר זה או אחר על רקע אישי, יובאו הדברים לבירור במזכירות, או בועדת חברה, ובסופו של דבר יגיעו הדברים לאספה.

3.    תקנון הרכב.

א.  לגבי המרת ימי עבודה בנסיעות, הוחלט שכל העניין לגבי כל הרכב יובא לדיון מחודש. עד אז כל הרכב של המשק ייסע אך ורק חשבון המחברת בחיוב שיוחלט עליו. (סעיף 4)

ב.  הוחלט שגם מועמדים הנמצאים מעל שנה רשאים לנסוע ברכב של המשק. (סעיף 7).

ג.    הוחלט לפי התקנון. (סעיף 11).

ד.   מה זה נסיעה באזור ? הוחלט לפי הצעה של מנחם (מנצ'ר), שנסיעות באזור הם ברדיוס של 10 ק"מ.

 

אספה כללית. 12.7.1969. נוכחים 50 איש.

סדר היום: יציאתו של דוד ז (זוננפלד). לגזברות רשות החולה.

 

אספת חברים. 26.7.1969. נוכחים 70 איש.

חופשה ממושכת ליצחק אורן.

ועדת חברה מציעה שיצחק ייצא בגמר שנתיים עבודתו בקואופרטיב, מתואם עם סידור העבודה של המשק.

אושר לפי הצעת הועדה. 48 בעד, 9 נגד. (הצבעה חשאית)

 

אספה כללית.

יציאתו של דוד ז (זוננפלד). לרשות החולה. המזכירות מציעה שבוקי בוקסבאום יחליף את דוד בבית החרושת.

אושרה יציאתו של דוד לרשות החולה בהצבעה חשאית. 27 בעד, 16 נגד, 7 נמנעים.

בהצבעה גלויה נוספת הוחלט לפי הצעתו של צבי גלטר, שיציאתו של דוד מותנית במציאת מחליף לבית חרושת.

 

אספת חברים. 3.8.1969. נוכחים 60 חברים.

סדר היום.

1.       נסיעות לחו"ל.

ועדת חברה מציעה: הנסיעות תלכנה לפי הוותיק במשפחה. במידה ואחד מבני הזוג כבר היה בחו"ל, יורד כל הזוג לתחתית שכבת הוותק שלו. או שזוג יוצא לפי הוותק של זה שעדיין לא היה בחו"ל. אושרה הצעת ועדת חברה בנידון. 31 בעד, 1 נגד.

2.       הסדר בעיות החופשות הממושכות.

ועדת חברה מציעה כדלקמן.

א.   חופשה ממושכת תינתן אך ורק למטרת חיפוש בן זוג.

ב.    כל בן חייב לאחר כל מילוי חובותיו בצה"ל ושנת שירות חייב לעבוד 3 שנים במשק.

ג.     לגבי בת. לאחר מילוי חובותיה הנ"ל היא חייבת לעבוד שנתיים לפני שהיא פונה לקבל חופשה ממושכת. גדעון ואליה מציעים לבטל את המושג של חופש ממושך בכלל.

התקבלה הצעה מרחיקת לכת של גדעון ואליה, שהמושג של חופשה לא קיים. החבר היוצא יכול להתקבל בחזרה רק אחרי דיון בשיחת חברים. במקרה שהוא מתקבל נשארות לו כל הזכויות (ותק וכו').

צבי א. הודיע על ערעור.

 

שיחת חברים. 9.8.1969. נוכחים 75 חברים.

1.    בקשתה של משפ. רוזנברג בקשר למשה גבאי.

אושר ללא התנגדות.

2.    הודעת עזיבה של זאבי בחרך.

זאבי מסביר את נימוקיו לעזיבתו ומסרב לקבל על עצמו את הצעת ועדת החברה לצאת ע"ח המכסה. זאבי לא קיבל את ההצעה, והודעתו על העזיבה התקבלה.

3.    ועדת חברה מציעה, שחברים הנמצאים בחופשה ימסרו את דירותיהם לועדת דירות. ועדת דירות תדאג להם למקום לינה בחדר 3*4. לאחר שובם יעמדו בתור ראשונים להיכנס לשיכון באותה הרמה שעזבו.

 

שיחה כללית. 23.8.1969. נוכחים 55 חברים.

1.    מרכז המשק הודיע על התפטרות ו. המנויים, בעקבות התפטרותו של רכז הועדה. המזכירות תשב לדון במצב.

2.    לימודי המשך. הוחלט.

יהודית א (אוסטרר) 1 שנה מורה לחינוך מיוחד בירושלים.  

3 נגד, 6 נמנעים, 26 בעד.

רעיה שלח. 3 שנים ביאולוגיה באורנים.

8 נגד, 2 נמנעים, 26 בעד.

גרשון פרינץ. 2 שנים בווינגיט מורה להתעמלות.

34 בעד, אין נגד, אין נמנעים.

רפי סלע. 1 שנה במדרשה, קורס פלסטיקה.

4 נגד, 3 נמנעים, 27 בעד.

חנה גל. קורס מטפלות. אין נגד, אין נמנעים, 34 בעד.

 

שיחה כללית. 30.8.1969.

סדר יום.

1.    הודעה של המזכיר לגבי הבחירות להסתדרות.

2.    בטיחות בנסיעה בטרקטורים.

התקבלו הצעות המזכירות בקשר לבטיחות עבודה בטרקטורים.  הוחלט.

א.  אין עולים על טרקטור ללא רישיון נהיגה.

ב.  אין מסיעים אנשים אלא על גבי עגלות.

ג.    בעלי הענפים אינם רשאים למסור טרקטורים לשום אדם אלא לצרכי עבודה בלבד. לכל צורך אחר יינתנו ע"י מרכז המשק.

ד.   כל עברה על אחד הסעיפים הנ"ל תובא לידיעת המשטרה, ע"י המזכיר.

לגבי כל ההצעות שהועלו באספה.

ה.    מגרש חניה סגור.

ו.        הסעת אנשים על גבי עגלות, תעשה רק ע"י טרקטוריסטים מוסמכים.

ז.      פיזור הטרקטורים ע"י בתי הטרקטוריסטים.

ח.    מושבים באחורי הטרקטורים.

ט.    סיור אנשי המועצה בכבישים בלילות.

י.        התקנת אורות על אופניים.

יא. דו"ח באספה כל תקופה מסוימת על בצוע ההחלטות.

יב. להודיע למשקים על ההחלטות אותם.

3.    בריכת שחיה. מציל במשך כל שעות הרחצה.

  כל ההצעות הנ"ל יובאו לדיון, ויימסר דו"ח על ביצוען באספה.

4.    ציפורה להב. עבודתה בבתי הילדים.

   הוחלט להעבירה לבתי הילדים.

5.    דירה לרופא של הצבא. המשפחה התקבלה, אך לברר עם לילו בקשר לקבוצות ילדים.

 

אספה כללית. 4.10.1969.

1.    מצב העבודה. דו"ח על מצב עובדים במשק.

2.    בעיות קליטה.

הצעה. לשריין א.  יחידות דירות לקליטה. ב. להביא אנשים זמניים לפחות לחצי שנה, עם התחייבות לשלם דמי נסיעה בחזרה. ג. בחינת כדאיות אולפן לעתיד.

 

אספה כללית. 11.10.1969.

סדר היום.

1.    קשיים בבחירת ועדת מינויים. סוכם כי ימשיכו בחיפוש אחר מרכז ועדת מינויים.

2.    הסדרי קבורה בבית הקברות שלנו מחוץ לתושבי המקום. סוכם כי המזכירות רשאית לאשר או לדחות קבורת אנשים שהם מחוץ למקום.

3.    בענייני קליטת עולים. ישנם בעיות קליטה של משפחות צעירות עם ילדים בגיל נמוך, היות וקיימת בעיה של חוסר מקום בבתי הילדים שלנו.

סוכם כי מועצת החינוך בראשותו של נציג המזכירות, אחי, יסכמו תוך שבוע ימים אפשרות קליטה של ילדים בגיל הרך.

 

אספה כללית. 25.10.1969.

1.    הסדר סיום הבחירות.

סוכם שכל החברים אשר אינם מגויסים לבחירות יעבדו יום עבודה רגיל.

2.    דו"ח הגזבר. מצב הכספים בשוק הולך ונעשה גרוע יותר, ונאלצים להיעזר בתיווך שטרות שהוא 16% ריבית.

3.    שיכון עולים. סוכם לבנות 4 יח. במתכונת כמו שיכון הותיקים האחרון שנבנה.

4.    סוכם להזמין את סנטה יוספטל בעניין ערעור שלנו להוציא חבר להנהלת התעשייה באיחוד.

5.    סוכם שטלוויזיה אשר עוברת כעת לחדר קריאה תהיה פתוחה במוצאי שבת גם בשעה שתהיה שיחה.

 

שיחה כללית. 8.11.1969. נוכחים כ 50 איש.

התפטרות של שמואל ב.א.

יציאת יהודית לקורס תכנות.

שונות.

א.  שמואל הגיש התפטרות. על פי העיתוי הלא מוצלח ביותר. גמר שיכונים, שיכונים חדשים, המפעל וכו'. השיחה ראתה זאת בעין לא יפה, והחליטו לעת עתה לא לקבל את הודעתו, ומחייבים את שמואל להמשיך עד שנמצא מרכז בניין חדש. אריה גל הטיף להתנהגות יותר מאופקת, ונאמר לו שאין להטיף לציבור קיבוצי.

ב.  יהודית רוזן יוצאת לקורס תכנות, ע"פ מיכסת האיחוד ומתחייבת לאחר מיכן לצאת לשנת שירות.

ג.    יש רצון להגיע לשיפורים במשק ובחברה ע"י שיחות שאולי ינחה מומחה ליחסי ציבור. חוגי בית ?, פורום גדול יותר?, להתקשר עם ועדת חברה של האיחוד? על כל פנים כולם רואים צורך בהידברות.

ד.   מצב בקואופרטיב. אריה פר. ועמי ת. יהיו נהגים ויתחייבו לשנתיים – אחרי דיון.

ה.  מצב כח אדם. במכסת האיחוד אנו נותנים 5 ראש פחות מידי וזה עולה לנו הון.

ו.      העברת אריזת תפוחים לת"ג. גישושים ראשונים, בגלל ירידת מספר עובדים במטע ובאריזה.

 

שיחת חברים. 22.11.1969.

1.    קבלת מועמדים. אריה פר ועמי פורטנוי. קבלתם אושרה.

2.    דיון נוסף על התפטרות שמואל ב.א., שלא מוכן לקבל את החלטת השיחה להמשיך בתפקיד כמרכז בניין עד שנמצא מחליף. הוחלט לשגר אליו ועדת שכנוע, לודי, זאב שהם ועסיס (ניסים).

3.    ראובן קליפא. לקח על עצמו לרכז את ועדת מינויים.

 

שיחה שנתית, שיחה כללית. 6.12.1969.

א. בחירת ועדות.

ב. יציאת רפי סלע. ללימודים: הנדסת מכונות.

ג. קליטת ילדים לכיתות בית ספר.

 

א.   הועדות ע"פ הצעות ועדת מינויים (ראובן קליפא.) אושרו. ועדת חברים טרם נבחרה מחוסר מרכז. יוסף י (יעקובוביץ) הוצע, אך לא קיבל. אחי המזכיר החדש הוצע, אך הסכמתו להיות מזכיר היה מותנה באי היותו מרכז חברה

הרכב הועדות כדלקמן.

ב.    לימודי רפי אושרו בהצבעה 13 – 21.

ג.     סוכם לשלוח לחברים שאלון ביחס לקליטת ילדים לבי"ס.

 

ועדות תש"ל.

ו. חדר אוכל: יהודה ק, חיים רינגל, משה ר (רוזנברג), שולה גל, אסתר ה.

מזכירות: אחי, שלמה (קוגל), עסיס (ניסים), סדרן, בינה (רוזנברג), גדי מ, יהודה.

מזכיר. אחי.

סדרן. יעקב ל.

ו. עבודה: יעקב ל, לוקי, יעקב ב.ד., מרים ב.ל, שלמה (קוגל).

ו. חברה: יוסף י (יעקובוביץ), גדעון ש, תמר ל, חוה ש, ראובן ג, נורית, ( מרכז טרם נקבע), זהבי (אברהם).

ו. דירה: שאולה, תמר ל.

ו. תרבות: יצחק פ (פימנטל), יוסי פ, נעים, לילו כ, חנן א, עדינה.

ו. לימודי המשך: אמנון, שלמה (קוגל), יוסף י (יעקובוביץ), מנחם (מנצ'ר), יונה נ.

מועצת חינוך: חדוה פלד, אבי (אוסטרר), בינה (רוזנברג), שולי, אחי, ליזה, חוה יוגב, יעקב ב.ד.

ו. קליטה: וירה, לוקי, רחל מ, רפי ס.

ו. בריאות: הרמן, גרדה (בחרך), פרומט.

ו. קשר: רחל ר, בוקי, מיכל סלע.

ו. ביטחון: גדעון ש, צבי נ (נעם), עסיס (ניסים).

ו. דור צעיר: מיכאל ב.ד, עליזה פ, מרדכי פ, רמי א.

ו. בנייה: שמואל ב,א, תמר ל, ליזה, שלמה (קוגל), צבי א.

ו. חדר אוכל.

ו. ספורט: צבי גלטר, יוסף ר, מרים ב.ל, שלמה י.

ו. מועדון: חיה, דני ה, אלי שברק, עפרה פ (פימנטל).

 

אספה כללית. 21.12.1969. כ – 120 איש.

ועדת מינויים    בחירת מרכז ו. חברה.

ו. תרבות – תוספת.

גזבר בית.

דיון על הלינה המשפחתית.

 

ו. חברה. זהבי (אברהם), יוסף י (יעקובוביץ), גדעון ש, תמר ל', חוה של, ראובן ג, נורית, המזכיר – זהבי (אברהם) נבחר.

ו. תרבות. מצטרפת עדינה.

גזבר בית. איתן י.

 

בדיון על הלינה הנפרדת נתברר שהיו רק מעטים שבכל התנאים רוצים בה. מסתמנת נטייה חזקה לאי רצון בולט להוריד את רמת החיים ובלי חדר שלישי אין בינתיים להתחיל בשינויים. הוחלט להחזיר את כל החבילה לועדת לינה.

 

אספה כללית 27.12.1969. נוכחים כ-50 איש.

1.            אישור יציאת אברי צור כמדריך חקלאי באזור. אין מתנגדים.

2.            אחי נתן תחזית כלכלית.

דיון על מועמדים וזמניים בתקופת שירות חובה. הוחזר לו. קשר וו. חברה.

תאריך מאמר מקורי
27/7/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!