עלונים 1954-1956
לתוכן העניינים לעלוני השנים 1954-1956 יש לגלול כלפי מטה.

1954

 

עמוד


6

תוכן העניינים


דף אינפורמציהחיים רינגל

8

דין וחשבון על הועדה לעריכת משאל בעניין לינת ילדים

 

9

על הספריה

רות

11

ההשקעות בשנת תשי"ג

 

12

שיטפון לחמש שעות

 

13

דף אינפורמציה- עם חנוכת הכיתה החדשה

 

13

על עכברים ואנשים

 

14

הלול

משה ארד

15

סיכומי הרפת

 

17

מתוך ישיבת המליאה של המועצה האזורית ב- 24.1

 

18

חשבון החזקת האדם

 

18

עלות ההוצאות בקבוצה

 

23

אינפורמציה כללית

 

24

על ההעברות בבתי הילדים

חדוה פלד

25

בליל שבת (שיר)

 

26

מחירי הדואר

 

27

מישיבות המזכירות

 

27

מחיר המים

 

28

תכנית עבודה לחודש מרץ

 

29

על קליטת ילדים

 

30

רשימת ספרים חדשים בספריה

 

31

דו"ח של החוגים השונים

 

33

מדיוני המזכירות

 

34

סיכומים כספיים

 

35

האם עלינו להרחיב את המטעים?

אברי צור

36

חדר הטבע במשקנו

 

37

התמרון

 

38

לקראת פורים שיר. ירי סביר כתב מילים ומנגינה ולימד את הציבור

 ירי סביר

39

תכנית עבודה לקראת אפריל 1954

 

41

לקראת הגדלת הלול

 

41

הכשרה צעירה

 

43

הרהורי פורים

יונה ארד גורן

44

פקודת יום

 

45

מדיוני המזכירות

 

46

סיכומים חצי שנתיים בענפים

 

49

על הנעשה בענפים

 

49

לקראת הדיונים על התפתחות המשק בעתיד

אברי יוגב

50

על הנעשה בביח"ר

מנחם מנצר

52

משק ילדים לשם מה?

אבי

52

הסמינר הרעיוני המרכזי

צבי

 

פרטי התכנית לשבוע חגיגות ה י"ג

 

53

מגילת י"ג שנות קבוצתנו- י"ג שנים לשדה נחמיה

מנחם מנצר

 

מה נשתנה הלילה הזה...

 

 

שירים, הקראות ופיליטונים

 

69

על הנעשה במשק

 

73

הטיול השנתי של כיתה ב.

 

 

עונת השחייה

 

74

מדיוני המזכירות והשיחה

זאב שהם

 

על הנעשה בענפים

 

 

הוצאות להחזקת אדם בתקופת אוקטובר53- מאי 54

 

79

עקב מסיבת יוצאי הולנד עם נשיא המדינה

שמעון

79

על הטיול השנתי של קבוצות "בולבול" (ו) ונחליאלי (ח)

זאב

80

מדיוני המזכירות והשיחה

 

82

הדליקה

 

83

על דפי האינפורמציה

 

 

על הנעשה בענפים

 

88

על ההדרכה התנועתית בכיתה ח.

צבי פ.

93

דבר המערכת

שושנה פ.

 

מדיוני המזכירות

 

 

על הנעשה בענפים

 

95

שירים מקייטנת הילדים בנוה ים

 

 

סיכומי הרפת תשי"ד

צבי נעם

 

החופש תם...

אסתר שהם

 

האוכלוסיה בסוף תשי"ד

 

 

תשבץ

אברהם ברומט

97

עשר שנים לנפילתו של רפי

אסתר שהם

 

על הנעשה במשק בחודש האחרון

 

100

מכתב מהולנד

יצחק פימנטל

1955

104

בבית ספרנו

אבי אוסטרר

105

סמינר המדריכים ברמת דוד

אורי גרצר

106

מפעולות החטיבה

יהודה קדר

106

על הנעשה בבית חרושת

מנחם מנצר

107

החלטות השיחות בחודש האחרון

 

 

המצב הכספי לשנת תשי"ד

 

 

הוצאות המחיה בשנת תשי"ד

 

112

על ההכשרה הצעירה

רות קגל

113

המדגה בשנת 1954

אהרון בן דרור

114

מפעל הספר

אסתר שהם

 

על הנעשה במשק

אברי יוגב

 

מבית הספר

זאב שהם

116

הצעות לקראת שיחה מוקדשת לענייני עבודה

ועדת עבודה

118

מכתבים גלויים- מרץ- אפריל 1956 22.3.1956

יצחק סלייפר- שלח

120

בר מצוה בבית הנשיא- קטעי עיתונות

1956-57

תאריך מאמר מקורי
2/11/2016
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!