עלונים 1957-58
מומלץ לעבור למסך מלא.
לצפייה בתוכן העניינים של העלונים יש לגלול כלפי מטה.

תוכן העניינים - הוכן ע"י ניסים דהאן)

1957
עמוד שם המאמר המחבר
6 דף אינפורמציה  
7 המשבר בענף הלול ומסקנותיו משה ארד
8 על הנעשה בבית חרושת  
10 הוצאות המשק בשנת תשט"ז מרדכי לוונו
13 על קליטת עולים לודי כהן
14 עם סיום עונת הנטיעות אברי צור
  מדיוני המזכירות והאספות  
15 על ה"גורים" רות קגל
16 על עבודתי במפעל הבניה שלמה קגל
17 במדגה אהרון בן דרור
18 תכנית השקעות לשנת תשי"ז  
19 על הניקוז שמואל בן אריה
20 תרגום מופת צבי אליאש
21 שיפור פה, שיפור שם אליהו עמידור
22 בעיות אספקת חשמל חיים סלע
23 הכנסות המשק בחודשים אוקטובר- פברואר  
24 על המיסים ועל המפרעות מרדכי לוונו
25 מאזן מקוצר ליום 30.9.56  
  על מצב בתברואה בלול בקיץ משה ארד
26 מהחלטות האספה  
27 אל ההורים וכל יתר חברי הקבוצה  
28 על הבניה גרשון שחר
29 הודעות  
30 הוצאות והכנסות המשק  
  על הנעשה במשק  
31 על הנעשה בביח"ר מנחם מנצר
32 מכתב מאנגליה ירי סביר
33 מדיוני המזכירות והחלטות האספה  
33 מים חיים רינגל
35 על הנעשה בפלחה  
35 על הנעשה בכיתות ההמשך שלנו זאב שהם
36 יציאת בני י"א למפלסים יהודה קדר
37 היהודים באנגליה ירי סביר
38 על הנעשה בקבוצה  
40 ענפים חדשים במשק יוסף בר אשר
41 הכנסות המשק בשנים תשי"ז- תשט"ז  
42 השקעות בשנת תשי"ז  
43 במדגה אהרון בן דרור
44 משק ילדים צבי נעם
44 מהנעשה במשק ומדיוני המזכירות והאספה  
45 היהודים באנגליה ירי סביר
46 סוכות 1957- 1937- קבוצה הולנדית בנטעים יצחק פימנטל
47 סיכום ביח"ר מנחם מנצר
48 סידור העבודה יוסף בר אשר
49 לעונה במטעים אברי צור
50 מתי נוסעים? יצחק פימנטל
51 על ענייני עבודה ויחסי חברה  
  בקיצור- דו"ח מזכירות, אספות יוסף בר אשר
52 שלבים עתידים בהתפתחות הלול משה ארד
53 על הנעשה בענף הפלחה רפי ויינמן
54 במדגה אהרון בן דרור
55 הכרות ראשונה עם המשק- ההכשרה החדרתית יצחק א.
  על עבודת ילדינו הצעירים זאב
56 החקלאות בדניה ירי סביר
57 מהמתרחש בספורט ועדת ספורט
58 על הבחירות לוועדות  
59 שדה נחמיה בת 16 שלט לקיבוץ
60 מדריכי חוץ לארץ  
61 על הנעשה בפלחה  
62 חברי גרעין "חדרה" קטע עיתון
1958
עמוד שם המאמר המחבר
67 שושנה גל (אנגל) ז"ל מנחם מנצר
68 מתוך דיוני המזכירות "בקיצור"  
69 על מכון אספסת חנן פלד
70 על הנעשה בבניין ראובן קליפא
71 כשאנחנו היינו בגילכם בחברה
72 והיה מחניך טהור- בחברה אהרון בן דרור
  מדיוני מועצת חינוך ועדת חינוך
74 על הספורט ועדת ספורט
75 הסמינר למזכירים ולמרכזי ועדות חברה לודי כהן
76 בקיצור  
78 על טענה אחת זאב ברגר
79 הלול משה ארד
80 חשמל יוסף בר אשר
81 מה נשמע בדרום? גדעון שלח
82 מהמתרחש בספורט מרדכי פימנטל
84 תכנית יום העצמאות- חג העשור ועדת תרבות
85 על שיפוץ חדר האוכל ועדת חדר אוכל
  על הנעשה במשק יוסף בר אשר
86 מה נשמע בביח"ר? מנחם מנצר
88 מתוך הדיונים במזכירות ובאספה  
89 על הטיול רפי ויינמן
90 הדים של הטיול- ועוד קצת על הטיול  
91 הודעות- בריאות מרפאת שיניים
92 מהמתרחש בספורט ו. ספורט
93 משירי נשף פורים תרבות
94 חגיגות העשור לודי כהן
95 מתוך דיוני המזכירות  
  המכון לייבוש אספסת שלמה רוזנברג
96 על המרכז להדרכה משה ארד
  ועוד על חג העשור זאב ברגר
97 בקשתו של חצרן אריה גל
  על תיירים ותגובתם הנס ציטרון
98 לשאלת הפיצויים האישיים מגרמניה יצחק פימנטל
  הצעה- בקשה איתן ילינק
99 ספורט מרדכי פימנטל
100 על חשמל חיים סלע
101 מדיוני המזכירות והאספות  
102 הערכת נזקים מהסערה ביום 13.5.1958 פגעי טבע
103 הודעות  
  החלה עונת הצפע זאב שהם
104 מכתב מהסוכנות היהודית- מחלקת עליית ילדים ונוער יצחק פסח
105 עזרת כיתה י. לבית העמק מיכאל בן דרור
  ספורט מרדכי פימנט
107 בעקבות מקרה של פליטת כדור  
108 שיר בר מצוה קב. כלנית
109 לקראת העונה- סדרן עבודה זאב ברגר
110 במטע אברי צור
  משק ילדים צבי נעם
111 מדיוני המזכירות והאספות  
112 על האימוץ שמואל בן אריה
113 על התארגנות הלול באזורינו משה ארד
114 סיכומי עבודה תשי"ז- תשי"ח  
115 בר מצוה המזכיר
116 למחנה העבודה, עפולה- טבריה  
  חדשות הספורט שלמה שלזינגר
117 ספרים חדשים הספרנית
  מכון הייבוש- מכון עלה יוסף בר אשר
122 על הנעשה במשק יוסף בר אשר
  מתוך הדיונים במזכירות ובאספות  
123 משק ילדים צבי נעם
123 הכנסות המשק יצחק שלח
  ועוד על מים קדושים שמואל בן אריה
124 הוצאות כספיות  
  תכנון חינוך ההמשך לקראת שנת הלימודים תשי"ט זאב שהם
125 קצת על תרבות מסוג אחר ירי סביר
129 מחנה עבודה של כיתה י. במסלול קב. בולבול
  מהמתרחש בספורט  
130 משירי הקטיף  
131 מהנעשה במשק אריה גל
133 בבניין גרשון שחר
  מדיוני המזכירות והאספות  
135 על תקציב ההלבשה- מחסן בגדים לאה נוייוורט
  לקראת קבלת הבנים והבנות ו. תרבות
  לקראת ההצגה יונה גורן
136 הספריה וחדר הקריאה בתיה פרילינג
  חברים יקרים קרלי זילבר
138 הבעיה הנצחית- כסף פרטי אליהו עמידור
139 סגנון חיים יצחק פימנטל
140 שיר השנה לראש השנה תשי"ט ספט-58
141 החלטות מרכז איחוד הקבוצות והקיבוצים  
  הצעות ו. חברה לשם הסדרת הכסף הפרטי שלמה רוזנברג
142 חלום והגשמתו יהודה קדר
143 קבלה לחברות- מגילת קבלה קב. נחליאלי
144 על הנעשה במשק אריה גל
146 על שיטת התפזורת אברי צור
147 סיכומי הלול בשנת תשי"ח משה ארד
  מתוך דיוני המזכירות והאספות  
149 אספותינו- חברה וארגון דוד זוננפלד
  הקבוצה בתור רשות מוניציפלית מרדכי לוונו
  קצת על חברת "גור" רות קגל
152 שיעורי ריתמיקה- חינוך ציפי לוטנר
153 צפדת- טיטנוס- בריאות חנה בקרס
  מהנעשה בספורט מרדכי פימנטל
155 י"א כסלו תש"א- 19 בדצמבר 1940  
156 על הנעשה במשק, דיונים והחלטות אריה גל
157 המטווייה- ביטחון אריה גל
  יש ללמוד לקח שלמה קגל
158 מכון האספסת חנן פלד
159 לקראת העתיד- פיתוח ענפים שלמה קגל
160 משהו על ה "גורים" ב. יצחק פימנטל
  על חינוך- בחינות בגרות בתיה פרילינג
161 למען ידעו- סמינרים קצרים ירי סביר
162 הסמינריון לידיעת הארץ והמזה"ת של האיחוד בתיה פרילינג
163 ועדות בשנת תשי"ח 1957-58
תאריך מאמר מקורי
17/11/2016
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!