בתמונה זה אלוף גבי אופיר אלוף פיקוד העורף!

שם הכותב
נחום
נוסף בתאריך:
18/8/2015

הסיפור לעיל קשור לתמונה הבאה: להוספת סיפורים נוספים לתמונה זו לחצו על התמונה
העתקת קישור