שם המגיב
dalya luttwak
beautiful
thank you for this clip I enjoyed it very much