שם המגיב
אליה דגן
עם שכן ערבי
אמנון שלום,
בתמונה הנ"ל "עם שכן ערבי", הילד היושב הוא אני, כלומר, אליה הוימן-דגן.
כל טוב!
אליה