שם המגיב
אילה כנפיים
תודה והארות
תודה על הכתבה. פגשתי באברהם, והיא העניקה לי נדבך נוסף בהיכרות.

(בנפרד, אני מסבה את תשומת לבכם לשגיאות שנפלו בכיתוב המקדים, המופיע מעל הסרטון: שם האם הוא שרה (ולא שפרה, ככתוב); המילה תחקיר (ולא 'תחקרי', כפי שכתוב).

כה לחי.