שם המגיב
יורם מאירי
דוא"ל
קו אוטובוסים משנות ה 40
עם העליה לקרקע של מצודות אוסישקין. דן. דפנה. שאר יישוב. ותוך מספר שנים עלו להתיישבות כפר סולד עמיר שדה נחמיה . כפר בלום עמיר. שמיר בית הלל. היה צורך בקו תחבורה והוקם שרות החולה שהפעיל מספר אטובוסים שחיברו את צפת טבריה ערי המחוז לישובים הצעירים. בשנת 1947 היתרינו שיריון על מספר אוטובוסים שהמשיכו בנסיעות למרות היריות שנורו עליהם מכפרי האזור. עם הקמת המדינה רכשה אגד את רשות החולה. הנהגים של רשות החולה הפכו לנהגי אגד