שם המגיב
רעיה שלח
סרט מקסים!

הסרט של וירה ומשפחתה של לפני המלחמה מקסים!

ממש נכס. כמה יפים היו החיים לפני... מאד אהבתי והערכתי את וירה חדת השכל והלשון. הכרתי אותה קצת יותר כשעבדנו במיג"ל. כמה העריכו והעריצו אותה שם. יהי זכרה ברוך.