שם המגיב
רחל מצר
הסרט של איזי
מרגש עד דמעות וצחוק  אני שריאיינתי חלק מהן צחקתי ובכיתי למראה כל תנועה ראמירה 
תודה אמנון