שם המגיב
מיכל קגל - סלע
תועבה

תועבה פשוט תועבה. איך אפשר? אצלנו? אשה בעירום? כסו עיניכם חברים , חגרו שק, אשה ערומה במחוזותינו!  לא יקום ולא יהיה.  דאעש יערפו את ראשינו , ראו הוזהרתם. אישה ערומה ,וואו