שם המגיב
רינה יוגב
שמות משפחה שלי
שמי אחרי נישואי למרדכי היה רינה פימנטל.


בשנת 1970 התאלמנתי. ובשנת 1978 נשאתי שנית לארי ושמי היה


רינה פימנטל ורמיר.


בשנת 1998 חזרתי לשם רינה יוגב.