שם המגיב
גולן
איזה אהוד זה עופר מ"החבורה"
אהוד ז"ל וחיים בר מעולם לא נפגשו לדעתי