שם המגיב
אמנון ארבל
תשובה לאורית
הי אורית
אני ממש מודה לך על ההערה כי היא נותנת לי הזדמנות להציג את עמדתי.
חשבתי על זה הרבה לפני שהעליתי את הסרטים האלה.
ככלל אני לא מעלה מה שאין לו קשר לקיבוץ. למעט מה שנראה לי (ואפשר לחלוק עלי) יצירות אמנות שהאמן הוא חבר חוליות (או היה חבר)
ואם תבדקי טוב הרי שלא חרגתי מהכלל הזה.
אמנון