תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

מכתב אחרון של רפי רייס (1944) קורא אמנון ארבל

תאריך פריט 20/2/2018

יצחקי מרוק מתוך כתבת טלויזיה צולמה שעתיים לפני מותו

תאריך פריט 20/2/2018

שמעון בן דרור 1951-1973 נפל במלחמת יום הכיפורים (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

רפאל רייס 1914-1944 צנח בסלובקיה והוצא להורג עי הגרמנים (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

עמוס שחר 1947-1967 נפל במלחמת ששת הימים (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

יצחק מרוק 1948-1973 נפל במלחמת יום הכיפורים (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

גלעד פלד 1951-1972 נהרג במהלך תרגיל (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

איתן נויווירט 1943-1974 נפל במלחמת יום הכיפורים (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

אברהם פרידמן 1939-1974 נפל במלחמת יום הכיפורים (דף אוגדן לנופלים)

תאריך פריט 20/2/2018

מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 4

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 3

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 2

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 1

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 4 ליד הנוקטה 4

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 4 ליד הנוקטה 3

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 4 ליד הנוקטה 2

תאריך פריט 23/10/2017

מה שנותר ממקלט 4 ליד הנוקטה

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 2 ליד בתי ילדים 5

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 2 ליד בתי ילדים 4

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 2 ליד בתי ילדים 3

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 2 ליד בתי ילדים 2

תאריך פריט 23/10/2017

מקלט 2 ליד בתי ילדים 1

תאריך פריט 23/10/2017

סרט לזכר יורם מרלנדר (יוקי) - מסרטי גדעון שלח

תאריך פריט 16/11/2015

שולי קציר ושולי נתן - במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 60

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 59

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 58

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 57

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 56

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 55

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 54

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 53

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 52

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 51

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 50

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 49

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 48

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 47

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 46

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 45

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 44

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 43

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 42

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 41

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 40

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 39

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 38

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 37

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 36

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 35

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 34

תאריך פריט 28/1/2015

שולי נתן שרה במלחמת לבנון השנייה - צילמה שילה צל ציון - 3-8-2006 33

תאריך פריט 28/1/2015