רשימת אוספי תמונות

מסיבה ליצחק מרדכי באי של חוליות - מאוסף שלמה קוגל - 1983

טיולים בלבנון אחרי מלחמת לבנון הראשונה - אוסף שלמה קוגל - 1983-

אמיר דרורי אלוף פיקוד הצפון מתדרך את ראשי הישובים - שיחות שלום - מאוסף שלמה קוגל - 1983

שיחות השלום סביב שולחן הדיונים - מאוסף שלמה קוגל - 1983

מנחת קרית שמונה - המשלחות מגיעות לשיחות השלום - מאוסף שלמה קוגל 1983

עולים ללבנון - מאוסף התמונות של שלמה קוגל 1982

טיול ותיקים לאוניברסיטה המורמונית במסגרת יובל החמישים

מפגש ותיקים עם בני משק בטיול לחג החמישים

ביקור ותיקים בעמק הקהילות בחג החמישים

ביקור ותיקים בבית הנשיא בחג החמישים

אוסף צבי וטובה נעם

יום המעשים הטובים בגן 2014

יום העצמאות בגיל הרך 2014

תמונות מההכשרה בהולנד 1936-38

תמונות נוספות מפירוק הגשר

מארכיון הספורט של גרשון פרינץ

המועדון לחבר

ענף הבגדים

חתונות על המים

השלג הגדול 1950