רשימת אוספי תמונות

מפגש ותיקים עם בני משק בטיול לחג החמישים

ביקור ותיקים בעמק הקהילות בחג החמישים

ביקור ותיקים בבית הנשיא בחג החמישים

אוסף צבי וטובה נעם

יום המעשים הטובים בגן 2014

יום העצמאות בגיל הרך 2014

תמונות מההכשרה בהולנד 1936-38

תמונות נוספות מפירוק הגשר

מארכיון הספורט של גרשון פרינץ

המועדון לחבר

ענף הבגדים

חתונות על המים

השלג הגדול 1950