חלוקת תמונות וסרטים לפי מחזור מצולם
בחרו אחד מהמחזורים להצגת כל פריטי הארכיון בנושא
  מחזורים תמונות וסרטים  
נחליאילי - נולדו 1937-40 - מחזור א' 159  
בולבול - נולדו 1941-42 - מחזור ב' 44  
חוחית - נולדו 1943-44 - מחזור ג' 217  
כלנית - נולדו 1944-46 - מחזור ד' 30  
תמר - נולדו 1946-48 - מחזור ה' 65  
איילה - נולדו 1948-50 - מחזור ו' 63  
רימון - נולדו 1951-52 - מחזור ז' 109  
ורד - נולדו 1953-54 - מחזור ח' 30  
חרמון - נולדו 1955-56 - מחזור ט' 90  
דרור - נולדו 1957-60 - מחזור י' 28  
גולן - נולדו 1962-64 - מחזור יא' 25  
צבר - נולדו 1964-65 - מחזור יב' 2  
שקד - נולדו 1966-67 - מחזור יג' 11  
ירדן-ערבה - נולדו 1967-69 - מחזור יד'-טו' 5  
דקל-לולב - נולדו 1970-71 - מחזור טז'-יח' 4  
פשוש-חצב - נולדו 1971-73 - מחזור יט'-כ' 37  
סביון -חרוב - נולדו 1974-75 - מחזור כא'-כב' 13  
נרקיס-רקפת - נולדו 1975-77 - מחזור כג'-כד' 29  
גפן-תאנה - נולדו 1977-79 - מחזור כה'-כו' 12  
דגן-הרדוף - נולדו 1979-81 - מחזור כז'-כח' 21  
צנובר-אלון - נולדו 1981-84 - מחזור כט'-ל' 29  
הדס-הדר - נולדו 1984-85 - מחזור לא'-לב' 3  
דובדבן-שחרור - נולדו 1986-88 - מחזור לג'-לד' 16  
תלתן-עופר - נולדו 1988-90 - מחזור לה'-לו' 2  
דולפין-גומא - נולדו 1991-92 - מחזור לז'-לח' 4  
קשת-כוכב - נולדו 1993-94 - מחזור לט'-מ' 1  
תות - נולדו 2010 - מחזור נו' 1  
יהלום - נולדו 2004 - מחזור נ' 1  
גור אריה - חברת נוער - נולדו 1942-1944 14  
ירדן - נולדו 1967-1968 - מחזור יד' 0  
ערבה - נולדו 1968-1969 - מחזור טו' 0  
דקל - נולדו 1970 - מחזור טז' 0  
לולב - נולדו 1971 - מחזור יח' 119  
פשוש - נולדו 1971-1972 - מחזור יט' 34  
חצב - נולדו 1972-1973 - מחזור כ' 4  
סביון - נולדו 1974 - מחזור כא' 0  
חרוב - נולדו 1975 - מחזור כב' 0  
נרקיס - נולדו 1975-1976 - מחזור כג' 0  
רקפת - נולדו 1976-1977 - מחזור כד' 2  
גפן - נולדו 1977-1978 - מחזור כה' 0  
תאנה - נולדו 1978-1979 - מחזור כו' 0  
דגן - נולדו 1979-1980 - מחזור כז' 190  
הרדוף - נולדו 1980-1981 - מחזור כח' 0  
צנובר - נולדו 1981-1982 - מחזור כט' 0  
אלון - נולדו 1983-1984 - מחזור ל' 0  
הדס - נולדו 1984 - מחזור לא' 0  
הדס - נולדו 1985 - מחזור לב' 0  
דובדבן - נולדו 1986-1987 - מחזור לג' 110  
שחרור - נולדו 1987-1988 - מחזור לד' 0  
תלתן - נולדו 1988-1989 - מחזור לה' 0  
עופר - נולדו 1989-1990 - מחזור לו' 0  
דולפין - נולדו 1991 - מחזור לז' 0  
גומא - נולדו 1992 - מחזור לח' 0  
קשת - נולדו 1993 - מחזור לט' 0  
כוכב - נולדו 1994 - מחזור מ' 0  
מחזור מא' נולדו 1995 0  
מחזור מב' נולדו 1996 0  
מחזור מג' נולדו 1997 0  
מחזור מד' נולדו 1998 0  
מחזור מה' נולדו 1999 0  
מחזור מו' נולדו 2000 0  
מחזור מז' נולדו 2001 0  
מחזור מח' נולדו 2002 0  
מחזור מט' נולדו 2003 0  
מחזור נא' נולדו 2005 0  
מחזור נב' נולדו 2006 0  
מחזור נג' נולדו 2007 0  
מחזור נד' נולדו 2008 0  
מחזור נה' נולדו 2009 0  
נוער א 1  
גרעין צור 188  
מחזור נו' נולדו 2010 0  
מחזור נז' נולדו 2011 0  
מחזור נח' נולדו 2012 0  
קסם - מחזור נט' נולדו 2013 5