תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

108 ילדי בית אורן עם המטפלת גלית שלח יולי 1989

תאריך פריט 14/6/2018

001. בית אורן-רשימת ילדים ומטפלות

תאריך פריט 14/6/2018

002. מכתב תודה למטפלות בית אורן

תאריך פריט 14/6/2018

003. גל הלפגוט בגן קורות 1989

תאריך פריט 14/6/2018

004. לימור ששון 1989

תאריך פריט 14/6/2018

005. לימור ששון, איתמר ביידר, גל הלפגוט 1989

תאריך פריט 14/6/2018

006. לירון אנוליק 1989

תאריך פריט 14/6/2018

007. לירון,ליומור וגל עם אילנה עמידור המטפלת

תאריך פריט 14/6/2018

008. לירון אנוליק עם רקפת קציר המטפלת

תאריך פריט 14/6/2018

009. איתמר ביידר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

010. לירון אנוליק ואיתמר ביידר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

011. איתמר ולירון בגן קורות 1989

תאריך פריט 14/6/2018

012. איתמר ולימור 1989

תאריך פריט 14/6/2018

013. לירון אנוליק על המגלשה עם רקפת קציר פבר. 1989

תאריך פריט 14/6/2018

014. איתמר ביידר פבר. 1989

תאריך פריט 14/6/2018

015. לימור ששון פבר. 1989

תאריך פריט 14/6/2018

016. גל הלפגוט מימין ואיתמר ביידר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

017. איתמר בידדר פבר. 1989

תאריך פריט 14/6/2018

018. לירון אנוליק מימין ואיתמר ביידר פבר. 1989

תאריך פריט 14/6/2018

019. אילנה עמידור עם לימור ששון וגל הלפגוט

תאריך פריט 14/6/2018

020. לירון אנוליק ואיתמר ביידר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

021. תום שפיר עומד, ואיתמר ביידר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

022. תום שפיר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

023. ילדי בית אורן מרץ 1989

תאריך פריט 14/6/2018

024. תום שפיר 1989

תאריך פריט 14/6/2018

025. רקפת קציר עם הילדים בארגז החול 1989

תאריך פריט 14/6/2018

026. רקפת עם הילדים 1989

תאריך פריט 14/6/2018

027. איתמר ביידר בבית אורן מרץ 1989

תאריך פריט 14/6/2018

028. רקפת קציר וענבל פינטו עם הילדים מרץ 1989

תאריך פריט 14/6/2018

029. לירון אנוליק מרץ 1989

תאריך פריט 14/6/2018

030. לימור ששון מרץ 1989

תאריך פריט 14/6/2018

031. ילדי בית אורן 1989

תאריך פריט 14/6/2018

032. משמאל ליאורה ביידר, דליה וינמן עם הנכדה לירון אנוליק

תאריך פריט 14/6/2018

033. ילדי בית אורן 1989

תאריך פריט 14/6/2018

034. הורים וסבים בחגיגת פורים 1989 בבית אורן

תאריך פריט 14/6/2018

035. רות וגל הלפגוט עם חנה ובני בקרס

תאריך פריט 14/6/2018

036. ליאורה ואיתמר ביידר עם סבתא רוזין

תאריך פריט 14/6/2018

037. חיים ותום שפיר בפורים 1989 בית הילדים אורן

תאריך פריט 14/6/2018

038. רוזין ליאורה אביב ואיתמר ביידר פורים 1989 בית אורן

תאריך פריט 14/6/2018

039. ציפי לוטנר, טליה ולימור ששון פורים 1989

תאריך פריט 14/6/2018

040. ציפי לוטנר עם הנכדה לימור, מימין רוזין קליפא ונחום עם גל

תאריך פריט 14/6/2018

042. איתמר ביידר -פורים 1989 בית אורן

תאריך פריט 14/6/2018

043. ניידה הורביץ עם לא ידועה בבית אורן אפריל 1990

תאריך פריט 14/6/2018

044. רקפת קציר בבית אורן 1990

תאריך פריט 14/6/2018

046. תום שפיר 1990

תאריך פריט 14/6/2018

047. תום לימור ואיתמר בבית אורן1990

תאריך פריט 14/6/2018

048. פבר. 1989 בגן קורות

תאריך פריט 14/6/2018

049. לירון אנוליק 1989

תאריך פריט 14/6/2018

050. גל הלפגוט ולימור ששון

תאריך פריט 14/6/2018

051. לימור ששון 1989

תאריך פריט 14/6/2018

052. לירון אנוליק 1989

תאריך פריט 14/6/2018