תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

8.2 אביבה ג

תאריך פריט 5/12/2019

8.3 נוער ב בתמונה קבוצתית ברקע צריפי המגורים שלהם מימין עומד ירי סביר המדריך

תאריך פריט 5/12/2019

8.4 נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

8.5 נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

9.1 בן ציון וראובן

תאריך פריט 5/12/2019

9.2 משמאל עדנה, חוה, אביבה, שושנה

תאריך פריט 5/12/2019

9.3 משמאל חוה, דליה, נורית

תאריך פריט 5/12/2019

9.4 שלמה קוגל מדריך בטיול

תאריך פריט 5/12/2019

9.5 משמאל ברוך, רפי, שלמה

תאריך פריט 5/12/2019

9.6 נוער ב בטיול

תאריך פריט 5/12/2019

9.7 רות קוגל מורה ומדריכה

תאריך פריט 5/12/2019

10. 2 טיול להר תבור 1950

תאריך פריט 5/12/2019

10.1 טיול הר תבור 1950

תאריך פריט 5/12/2019

10.3 הר תבור 1950

תאריך פריט 5/12/2019

10.4 טיול להר תבור

תאריך פריט 5/12/2019

10.5 טיול להר תבור

תאריך פריט 5/12/2019

10.6 טיול להר תבור

תאריך פריט 5/12/2019

11.1 טיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

11.2 אליהו עמידור המדריך והמורה

תאריך פריט 5/12/2019

11.3 בטיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

11.3 טיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

11.5 בטיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

11.6. בטיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

11.7 בטיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

12.1 טיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

12.2 טיול לראש הניקרה

תאריך פריט 5/12/2019

12.3 טיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

12.4 טיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

12.5 טיול לעכו

תאריך פריט 5/12/2019

12.6 טיול לראש הניקרה

תאריך פריט 5/12/2019

13.1 טיול לבית החרושת שמן בחיפה

תאריך פריט 5/12/2019

13.2 טיול לבית החרושת שמן

תאריך פריט 5/12/2019

13.3 בית חרושת שמן

תאריך פריט 5/12/2019

13.4 ביקור בבית חרושת שמן בחיפה

תאריך פריט 5/12/2019

13.5 ביקורבבית חרושת שמן בחיפה

תאריך פריט 5/12/2019

14.1 טיול לפקיעין

תאריך פריט 5/12/2019

14.2 טיול לפקיעין

תאריך פריט 5/12/2019

14.3 טיול לפקיעין

תאריך פריט 5/12/2019

14.4 טיול לפקיעין

תאריך פריט 5/12/2019

14.5 עומדים מימין שלמה שלזינגר, רפי וינמן, ברוך, יושבות דליה ונורית

תאריך פריט 5/12/2019

15.1 טיול למונטפורט עם המדריך ירי סויקה

תאריך פריט 5/12/2019

15.2 טיול למונטפורט

תאריך פריט 5/12/2019

15.3 טיול למונטפורט

תאריך פריט 5/12/2019

15.4 טיול למונטפורט

תאריך פריט 5/12/2019

15.5 טיול למונטפורט

תאריך פריט 5/12/2019

16.1 חוה ושלמה שלזינגר

תאריך פריט 5/12/2019

16.2 נוער ב בטיול לחיפה

תאריך פריט 5/12/2019

16.3 טיול לחיפה

תאריך פריט 5/12/2019

16.4 טיול לחיפה

תאריך פריט 5/12/2019

16.5 טיול לחיפה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

17.1 נוער ב בטיול משמאל צבי אליאש ושלמה שלזינגר

תאריך פריט 5/12/2019