ראיונות וקבצי קול

כסני בשמיכה אינדיאנית

תאריך פריט 8/1/2019

חברים מספרים על מלחמת השחרור (שנות ה-80)

תאריך פריט 1/8/2014

בסנדלריה, רותקו מספרת על התקופה שלפני הכרזת העצמאות 1989

תאריך פריט 16/6/2014

רחל מצר מראיינת את רות קגל 1989

תאריך פריט 16/6/2014

רחל מצר מראיינת את טובה נעם 1989 (32 ד')

תאריך פריט 1/6/2014

רחל מצר מראיינת את צבי נעם - 1990 (84 ד')

תאריך פריט 1/6/2014

רחל מצר מראיינת את בינה רוזנברג - 1989 (44 ד')

ראיון עם יונה גורן

רחל מצר מראיינת את אורי גורן - 1989

רחל מצר מראיינת את פרומט עמידור 1989 (16ד' השאר מחוק)

רחל מצר מראיינת את מרצ'ק (מרים) צור - 1989 (60 ד')

רחל מצר מראיינת את אסתר מנצ'ר - 1989 (60 ד')

רחל מצר מראיינת את מנחם מנצ'ר 1991 (107 ד')

רחל מצר מראיינת את לילו כהן 1988 (34 ד')

רחל מצר מראיינת את יורם רוזנברג 1989 (13 ד' הסוף חסר)

רחל מצר מראיינת את ריכי - יוסף רינגוולד 1993 (40 ד')

רחל מצר מראיינת את חיים סלע 1990 (60 ד')

רחל מצר מראיינת את שאולה סלע 1990 (30 ד' הסוף חסר)

רחל מצר מראיינת את רות שלח 1989

רות שלח מספרת על הפינוי לחיפה במלחמת השחרור

רחל מצר מראיינת את חדווה פלד 1989 (140 ד')