תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

27.5 טיול

תאריך פריט 5/12/2019

27.6 טיול

תאריך פריט 5/12/2019

27.7 טיול

תאריך פריט 5/12/2019

28.1 שושנה

תאריך פריט 5/12/2019

28.2 נוער ב בטיול

תאריך פריט 5/12/2019

28.3 אליהו טאוס וצבי אליאש במרכז

תאריך פריט 5/12/2019

28.4 אביבה, חנה, שושנה, חוה

תאריך פריט 5/12/2019

29.1 נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

29.2 נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

29.3 נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

29.4 בטיול

תאריך פריט 5/12/2019

30.1 טיול ליד מרדכי

תאריך פריט 5/12/2019

30.2 נוער ב עם פסלו של מרדכי אנילביץ

תאריך פריט 5/12/2019

30.3 בקיבוץ יד מרדכי

תאריך פריט 5/12/2019

30.4 יד מרדכי אנילביץ

תאריך פריט 5/12/2019

30.5 טיול ליד מרדכי

תאריך פריט 5/12/2019

31.1 נוער בעבודה

תאריך פריט 5/12/2019

31.2דליה עם ילדי הגן

תאריך פריט 5/12/2019

31.3 דויד

תאריך פריט 5/12/2019

31.4 מאיר

תאריך פריט 5/12/2019

31.5 בוקי

תאריך פריט 5/12/2019

31.6 בגן הילדים

תאריך פריט 5/12/2019

31.7 שלמה ואליהו במוסך

תאריך פריט 5/12/2019

31.8 אביבה בבית הילדים

תאריך פריט 5/12/2019

32.1 צבי א ואבנר בפלחה

תאריך פריט 5/12/2019

32.2 צבי אליאש אוכל אבטיח בגן הירק

תאריך פריט 5/12/2019

32.3 ברפת

תאריך פריט 5/12/2019

32.4 ברפת

תאריך פריט 5/12/2019

32.5 חיים

תאריך פריט 5/12/2019

33.1 שמואל

תאריך פריט 5/12/2019

33.2 הדסה

תאריך פריט 5/12/2019

33.3פנחס ברקע בית פרידמן

תאריך פריט 5/12/2019

33.5 נורית גרצר רינגוולד

תאריך פריט 5/12/2019

33.6 בעבודה

תאריך פריט 5/12/2019

33.7 שושנה

תאריך פריט 5/12/2019

33.8 בן ציון

תאריך פריט 5/12/2019

33.9 דני הורנסקי על בריכת המים

תאריך פריט 5/12/2019

33.10 ברוך

תאריך פריט 5/12/2019

34.1 התעמלות וריקודים בחג הסיום של הנוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

34.2 חג הסיום של הנוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

34.3 חגיגות הסיום של נוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

34.4 חגיגות הסיום של הנוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

34.5 חג הסיום של נוער ב 1951 ברקע מגדל הסילו ונחל העורבים

תאריך פריט 5/12/2019

34.6 חג הסיום של הנוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

34.7 חג הסיום של הנוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

34.8 חג הסיום של הנוער 1951

תאריך פריט 5/12/2019

35.1 הנוער בהופעת-הסיום 1951

תאריך פריט 5/12/2019

35.2 ריקוד למסיבת הסיום 1951

תאריך פריט 5/12/2019

35.3 מימין נורית גרצר, ציפי לוטנר, ברכה גלטר

תאריך פריט 5/12/2019

35.4 ריקודים במסיבת הסיום 1951

תאריך פריט 5/12/2019

35.5 דליה ונורית עם שלמה ש 1951

תאריך פריט 5/12/2019