תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

146. קייטנת דולב מבקרת בגלי צהל אלי ישראלי 1992

תאריך פריט 6/5/2019

147. ילדי דולב בגלי צהל 1992

תאריך פריט 6/5/2019

148. ביקור של קייטנת דולב בגלי צהל 1992

תאריך פריט 6/5/2019

149. ילדי קייטנת דולב בקיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

15. משחק סימני דרך לכפר סאלד בקב' דולב בקייטנת קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019

150. קיטנת דולב בקיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

151. יעל קן מימין ותומר יוגב בקיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

152. מימין תומר יוגב ואלישבע ארבל בקיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

153. תומר יוגב מימין ואלישבע ארבל בקיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

154. ילדי דולב בקיטנת קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

155. קיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

156. מור שדה מימין ודיקלה בכרך בקיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

157. ילדי דולב בניר אליהו בקיטנת קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

158. ילדי דולב בניר אליהו קיטנת קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

159. ילדי דולב בניר אליהו קיטנת קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

16. קב' דולב במשחק סימני דרך לכפר סאלד קייטנת-קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019

160. עילם בן דרור ולירי פרינץ מדריכי קיטנת דולב בקיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

161. ילדי דולב בקיטנת קיץ 1992 עם המדריך עילם בן דרור

תאריך פריט 6/5/2019

162. קיטנת דולב קיץ 1992 בניר אליהו

תאריך פריט 6/5/2019

163. קיטנת דולב 1992 בניר אליהו

תאריך פריט 6/5/2019

164. קיטנת דולב 1992 בניר אליהו

תאריך פריט 6/5/2019

165. קיטנת דולב קיץ 1992 ניר אליהו

תאריך פריט 6/5/2019

166. צב-ניר אליהו 1992

תאריך פריט 6/5/2019

167. קרינה הורביץ קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

168. קב' דולב בביקור במוצב ציפורן מנרה קיטנת קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

169. מוצב ציפורן קיטנת דולב בקיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

17. משחק סימני דרך לכפר סאלד בקייטנת דולב קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019

170. אלישבע ארבל במוצב ציפורן 1992

תאריך פריט 6/5/2019

171. קיטנת דולב במוצב ציפורן 1992

תאריך פריט 6/5/2019

172. קיטנת דולב קיץ 1992 במנרה, מוצב ציפורן

תאריך פריט 6/5/2019

173.קיטנת דולב במוצב ציפורן 1992

תאריך פריט 6/5/2019

174. קיטנת דולב במוצב ציפורן 1992

תאריך פריט 6/5/2019

175. קיטנת דולב במוצב ציפורן קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

176. בנות דולב במוצב ציפורן, קיטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

177. קרן שלח מימין וקרינה הורביץ בקיטנת קיץ דולב 1992 מוצב ציפורן במנרה

תאריך פריט 6/5/2019

178 קיטנת דולב 1992 במוצב ציפורן

תאריך פריט 6/5/2019

179. נועם נחשוני ותומר יוגב 1992 קיטנת דולב מוצב ציפורן

תאריך פריט 6/5/2019

18. משחק סימני דרך בקבוצת דולב בקייטנת קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019

180. מבצע נקיון בקיבוץ קיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

181. מבצע ניקיון בקיבוץ, בתי ילדים, קיטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

182. מבצע ניקיון בחצר הקיבוץ, קיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

183. מבצע ניקיון בחורשת האורנים של שיכון ב' קיטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

184. מבצע ניקיון בחצר הקיבוץ קיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

185. מבצע ניקיון בשיכון ב וחלק משיכון ברוש, קיטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

186. מבצע ניקיון בחצר הקיבוץ 1992 קיטנת דולב 1992 במרכז יוסף הפחח משמאל רוני משרדי

תאריך פריט 6/5/2019

187. מבצע ניקיון בצריף האבוד הישן קיטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

188. מבצע ניקיון בחצר הקיבוץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

19. בבריכת דגים בדרך לכפר סאלד, קייטנת קיץ בדולב 1991

תאריך פריט 6/5/2019

2. יום בוץ באי הצדפות חופשת קיץ בדולב 1991

תאריך פריט 6/5/2019

20. קבוצת דולב בקייטנת 1991 עם המדריכים מורן בן דרור ושרי קיי

תאריך פריט 6/5/2019

21. בבריכת הדגים בדרך לכפר סאלד, קייטנת דולב קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019