תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

שולה גל במשרדה במפעל 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

חוה יוגב במשרדה במפעל חוליות 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

אסתר מנצ'ר במפעל 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

המסגריה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

המסגריה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

קטיף הקיווי 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

במטע הקיווי 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מעבדת הקיבוץ לכבלים - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

אנטנת הטלויזיה של מעבדת הכבלים בקיבוץ - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מעבדת הטלויזיה של הקיבוץ - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

עובדי הנוי משקים מדשאה חדשה1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

כפור במטע האבוקדו - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

עמי פורטנוי בטרקטור הנוי - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

כפור במטע האבוקדו - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

כפור במטע האבוקדו - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

נזקים במטע האבוקדו - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מימיןרות שלח, לילו טל, מרצ'ק צור, על רקע הלול החדש - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

קטיף תפוחים - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

גיזום במטע - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

גיזום במטעיםיגאל צור 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

סככת הטרקטורים 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

סככת הטרקטורים 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מסוק ריסוס בכותנה - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

התקנת טלפונים בבתי החברים1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מסוק ריסוס בכותנה - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מסוק ריסוס בכותנה - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

ריקון סל הקטפת אל עגלת הבינייםקטיף הכותנה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

קטיף הכותנה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מהדקת הבאלות של הכותנה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

בפרדס 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

הטרקטור של המהדקת - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

בית האריזה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

הטרקטור של מהדקת הכותנה - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

בית האריזה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

רפי וינמן 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

לאחר סערה במטע האבוקדו - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

בפלחה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מטע האבוקדו לאחר סערה - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

חריש בשטח ב' - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

מטע האבוקדו 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

עקרן התירס 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

אורי גדרון בקטיף אבוקדו - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

חריש בשטח ג' 1984 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

גיזום מטע אבוקדו לאחר סערה 1985 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

חריש בשטח ג 1984 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

ריסוסים בפלחה 1984 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

רכז הכותנה 1984עוזי שלזינגר - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

קטיף הכותנה 1984 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

חריש בשטח ג פלחה 1984. - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

פלחה 1984. חריש בשטח המפעל - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017

ירון וינמן, איריס שלזינגר, תמר רינגולד בכותנה פלחה 1984 - ענפים - צילם שלמה קוגל

תאריך פריט 9/8/2017