תמונות אחרונות

24.1 ירי סביר בטיול של השנה השניה

תאריך פריט 5/12/2019

22.4חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

22.3 חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

22.2 חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

22.1 חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

21.5 מקהלת הבנות של נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

21.4 מקהלת הבנות שלנוער ב מימין דליה וינמן משמאל נורית גרצר

תאריך פריט 5/12/2019

21.4 מקהלת הבנות עם ירי סביר המלווה

תאריך פריט 5/12/2019

21.3 ירי סביר במסיבת הסיום של נוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

21.2 מקהלת נוער ב עם ירי המלווה

תאריך פריט 5/12/2019

21.1 צוות המדריכים של נוער ב - מימין ירי סביר, רות ארד עם בתה רעיה ואליהו עמידור

תאריך פריט 5/12/2019

20.5 אביבה

תאריך פריט 5/12/2019

20.4 משמאל צבי אליאש, רפי וינמן, אליהו טאוס

תאריך פריט 5/12/2019

20.3 גוטרא במסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

20.2 ברוך במסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

20.1. אביבה במסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.5 בסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.4 ירי סביר מנגן במסיבת הסיום של נוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.3 נציג הנוער במסיבת הסיום 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.2 מסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.1 מסיבת סיום לעליית נוער ב, 1951נציג התנועה האזורי

תאריך פריט 5/12/2019