תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

אסתר שהם מחזירה את הספרים לספרית הילדים 1992

אפי פרום על הסוסה לבנה 1944-46

אריה סנדרס 2 1999

אריה סנדרס 1999

בבית החרושת - חווה יוגב

בבית פרידמן בינה קפסי לאה הוטר ויירה חווה יוגב1943-44

בוץ אמא ון סקסן ואמא ון דאם 1946

ברכה פון עמרונגן נפרדת 1946

בתיה פרוילינג כותבת מפלוגות א.ט.ס.1943-44

גפיר על סוס - אולי אריה גל 1941

גרדה בחרך וציפורה קדר במרכולית 1993-94

גרעין דוונטר תמר ויהודה עמרם פרומט 1946

גרעין צור-ההשלמה בנחל תל יוסף 1953

דני הורנסקי

הויטראז' בכניסה לחדר אוכל אסתר מ. יונה ג. רות ס רונית גרצר.

הפועל חוליות

הרכבת החשמל במועדון לחבר החדש 1965

חברות עובדות בשדה - יהודית בועז 1942

חדווה וחנן פלד 1945

חוה יוגב ומרגלית אדן לאור עששיות נפט 1943

חורף בוץ אין כבישים 1950

חנות הבגדים

יהודה גוטפרוינד - גוטרא אבנר ודיני

יהודית אוסטרר ליד הירדן

יוליוס רוזנפלד בקיבוץ

יוליוס רוזנפלד במדים 1915

חתונות -חתונת צבי וטובה נעם 1942

חתונות -נישואי אפי ורחל פרום 1946-7

חתונות -נישואים אנקה ויהודה בירנבוים 1946-7

חתונות -אפי פרום והרב ממטולה 1946-7

חתונות -נישואים ארוחת חג 1946-7

חתונות -נישואים ארוחת חג אנקה וחנן פלד 1946-7

חתונות -נישואים ארוחת חג במטולה 1946-7

הרמן ולילו טל מתחתנים במטולה 1945

חתונות -נישואים במטולה 3 1946-7

חתונות -נישואים במטולה 1946-7

חתונות -נישואים ברגל למטולה 1946-7

חתונות -נישואים הרב במטולה 1946-7

חתונות -נישואים נוסעים למטולה אנקה ויהודה בירנבוים ירי ס 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי במרכז יונה גורן 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי יונה גורן קדה קידה 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי מימין יונה גורן 1946-7

במלחמות -בית משפחת צור נפגע בפגז סורי 1967

במלחמות -מלחמת העצמאות 1948

במלחמות -עצמות הצנחנים בבנייני המוסדות הלאומיים בירושליים 1952

במלחמות -עצמות הצנחנים בבנייני המוסדות הלאומיים בירושליים משה שרת נואם 1952

במלחמות -עצמות הצנחנים ביניהם רפי רייס מועלות ארצה משמר הכבוד בשדה התעופה 1952

במלחמות - ששת הימים במקלט אברהם מלאכי גדי גלטר שמעון רינגוולד יונה גורן בלהה 1967

במלחמות -ששת הימים ליד מקלט 2 1967

במלחמות -ששת הימים תצפית אל הרמה 1967