תמונות אחרונות

עפרה ואמנון ארבל בכנס קב חוחית 2010

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

קב חוחית בכנס מחזורים

חוצים את הירדן 1941

תאריך פריט 18/5/2010

גרעין צור-ההשלמה בנחל תל יוסף 1953

אהרון בן דרור במדגה

תאריך פריט 18/5/2010