תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

קב נחליאלי - יעל וונש מתרחצת 1945

קב נחליאלי - יצחק פימנטל פתיחת בית ספר 1946

קב נחליאלי - יצחק פימנטל המורה הראשון - כיתה א מרדכי פ. נסים ד. תמר ש. אורה גל. חיהפ 1946.

קב נחליאלי - יצחק פימנטל עם ילדי בבניאס אחרי הבתים 1945

קב נחליאלי - מרדכי 1945

קב נחליאלי - תמר שהם 1945

קב תמר - יונה גורן ומרים 1947

שעת אהבה ליד בית התינוקות 1946

קייץ, 1948 ילדים בים

חג הביכורים - 1945

יוליוס רוזנפלד עם הנכדים 1946

סבא רוזנפלד עם גדי ודיצה מנצ'ר 1946

אליה הוימן (דגן) עם שכן ערבי 1946

רות ויצחק סלייפר יוצאים לשליחות 3 1946

רות ויצחק סלייפר יוצאים לשליחות 1946

1947 ביקור שגריר הולנד דוד ז ברכה פון אמרוגן יצחק פימנטל

1947 חווה יוגב במכנסיים קצרות

1947 רות יצחק גדעון מרים ויאיר שלח

בוץ אמא ון סקסן ואמא ון דאם 1946

ברכה פון עמרונגן נפרדת 1946

גרעין דוונטר תמר ויהודה עמרם פרומט 1946

חדווה וחנן פלד 1945

חתונות -נישואי אפי ורחל פרום 1946-7

חתונות -נישואים אנקה ויהודה בירנבוים 1946-7

חתונות -אפי פרום והרב ממטולה 1946-7

חתונות -נישואים ארוחת חג 1946-7

חתונות -נישואים ארוחת חג אנקה וחנן פלד 1946-7

חתונות -נישואים ארוחת חג במטולה 1946-7

הרמן ולילו טל מתחתנים במטולה 1945

חתונות -נישואים במטולה 3 1946-7

חתונות -נישואים ברגל למטולה 1946-7

חתונות -נישואים הרב במטולה 1946-7

חתונות -נישואים נוסעים למטולה אנקה ויהודה בירנבוים ירי ס 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי במרכז יונה גורן 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי יונה גורן קדה קידה 1946-7

חתונות -נישואים ריקוד הולנדי מימין יונה גורן 1946-7

במלחמות -מלחמת העצמאות 1948

ברוז מים, מתבשל על פתיליה

תמר ואלדד שוהם עם עבד אל נבי 1946

עם השכנים 1945