תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 3

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 4

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 5

תאריך פריט 13/6/2019

הבית השישי בשורת הבתים הראשונים - נהרס - שמעון רינגולד

תאריך פריט 6/6/2019

הבית השישי בשורת הבתים הראשונים - צילום אחרון - שמעון רינגולד

תאריך פריט 6/6/2019

רפי ודליה וינמן, יוסף רינגולד, על מרפסת המועדון לחבר, צילמה נידה הורוביץ

תאריך פריט 30/5/2019

2019 אלה דרבטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320057

תאריך פריט 7/5/2019

2019 דליה וינמן בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320030

תאריך פריט 7/5/2019

2019 דליה וינמן בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320049

תאריך פריט 7/5/2019

2019 דני הורנסקי בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320047

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320017

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320019

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320026

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320027

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320028

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320032

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320033

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320034

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320042

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320043

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320044

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320048

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320056

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320059

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320062

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320063

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320064

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320068

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320070

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320072

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320073

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320075

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320076

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320083

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320087

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320092

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320093

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320095

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יהודה קידר בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320039

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יואב ודנה שהם בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320058

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעל משרדי בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320052

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דבו בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320021

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דוד בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320014

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דוד בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320036

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דוד בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320078

תאריך פריט 7/5/2019

2019 ירון וינמן ואלה דר בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320040

תאריך פריט 7/5/2019

2019 ירון וינמן שר בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320046

תאריך פריט 7/5/2019

1. קייטנת דולב 1991 מימין מירי עסיס, שרי קיי, דנה עמית

תאריך פריט 6/5/2019

10. טיול לכפר סאלד קיץ 1991 בקיטנת דולב

תאריך פריט 6/5/2019

100. שלג במגרש הכדורגל שדה נחמיה ינואר 1992

תאריך פריט 6/5/2019

101.בית אברהם גרצר בתקופת שולה גל אחרי מות אריה ינואר 1992

תאריך פריט 6/5/2019