תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

104.טיול קייטנת פסח אפריל 1992

תאריך פריט 6/5/2019

105. בנות דולב בטיול אופנים קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

106. בנות דולב בטיול אופנים לכפר סאלד קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

107. קבוצת דולב קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

108. בנות דולב בטיול אופנים לכפר סאלד פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

109. קבוצת דולב בטיול אופנים לכפר סאלד קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

11. טיול לכפר סאלד קיץ 1991 בקייטנת דולב

תאריך פריט 6/5/2019

110. המדריך משה אנוליק עם בנות דולב קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

111. טיול אופנים למאגרי המים קייטנת פסח אפריל 1992 בדולב

תאריך פריט 6/5/2019

112. טיול למאגרי המים קייטנת פסח 1992 בדולב

תאריך פריט 6/5/2019

113. טיול פסח 1992 בדולב

תאריך פריט 6/5/2019

114. קייטנת דולב פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

115. קייטנת פסח בדולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

116. קייטנת פסח בדולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

117. טיול פסח 1992 בדולב במצפה אליהו מפל עיט רמת הגולן

תאריך פריט 6/5/2019

118. אלישבע, יעל קן וקרינה במפל עיט פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

119. פסח בדולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

12. בדרך לכפר סאלד קב' דולב בקייטנת קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019

120. קייטנת פסח בדולב עם המדריך משה אנוליק במפל עייט 1992

תאריך פריט 6/5/2019

121. קבוצת דולב בקייטנתצפסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

122. קייטנת דוב פסח 1992 במפל עייט עם המדריך משה אנוליק

תאריך פריט 6/5/2019

123. מימין קרן שלח ותומר יוגב בחוות היענים האון קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

124. בחוות היענים קיבוץ האון פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

125. ילדי דולב בחוות היענים בקיבוץ האון בקייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

126. בנות דולב בחוות היענים עם ניידה הורוביץ קייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

127.ילדי קייטנת דולב בקיבוץ האון פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

128. ילדי דולב בכינרת בקייטנת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

129. ילדי קייטנת דולב בכינרת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

13. קב' דולב בקיץ 1991 קימזיץ בדרך לכפר סאלד

תאריך פריט 6/5/2019

130. בנות דולב בקייטנת דולב פסח 1992 מימין מור, דיקלה, קרינה, אלישבע

תאריך פריט 6/5/2019

131. מימין בכיוון השעון - אליש ארבל,נועם נחשוני, קרינה הורביץ,מור שדה

תאריך פריט 6/5/2019

132. ילדי קייטנת דולב בכינרת פסח 1992

תאריך פריט 6/5/2019

133. מחנה אוהלים על דשא הארכיון קייטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

134. לא מזוהה

תאריך פריט 6/5/2019

135. מחנה אוהלים קייטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

136. בנות דולב בריקוד לעצמאות 1992

תאריך פריט 6/5/2019

137. בן גולן כנראה

תאריך פריט 6/5/2019

138. בנות דולב בקייטנת 1992 עם המדריכה דפנה פרידמן

תאריך פריט 6/5/2019

139. קיטטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

14. משחק סימני דרך בדולב - קייטנת קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019

140. קייטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

141. קיטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

142. קייטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

143. קייטנת דולב 1992

תאריך פריט 6/5/2019

144. קייטנת ילדי דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

145. בריכת ניר אליהו קייטנת דולב קיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

146. קייטנת דולב מבקרת בגלי צהל אלי ישראלי 1992

תאריך פריט 6/5/2019

147. ילדי דולב בגלי צהל 1992

תאריך פריט 6/5/2019

148. ביקור של קייטנת דולב בגלי צהל 1992

תאריך פריט 6/5/2019

149. ילדי קייטנת דולב בקיץ 1992

תאריך פריט 6/5/2019

15. משחק סימני דרך לכפר סאלד בקב' דולב בקייטנת קיץ 1991

תאריך פריט 6/5/2019