ראיונות וקבצי קול

חדווה פלד מספרת על ארבעים שנות חינוך. מראיין יצחק פימנטל. 1984 (23 ד')

חוה יוגב מספרת על אברי יוגב 1994 (45 ד')

רחל מצר מראיינת את חוה יוגב 1989 (90 ד')

רחל מצר מראיינת את יהושוע פוגל 1990 (45 ד')

רחל מצר מראיינת את וילמה פוגל 1989 (40 ד')

אלה הם חייך - לאריה גל (247 דק')

רחל מצר מראיינת את אסתר שהם 1989 (43 ד')

רחל מצר מראיינת את רחל הוימן 1989 (53 דק')

רחל מצר מראיינת את יוסף יעקובוביץ 1990 (60 ד')

רחל מצר מראיינת את וירה יעקובוביץ 1990 (50 ד')

יהודה קידר ודני רינגל מספרים על מלחמת יום הכיפורים

נעדרים - תכנית רדיו לזכר שמעון בן דרור שנפל במלחמת יום הכיפורים

רחל מצר מראיינת את רבקה זוננפלד 1988 (21 ד')

רחל מצר מראיינת את ראובן רוזן 1988 (360 ד')

רחל מצר מראיינת את דיני רוזן 1989 (30 ד'')

רחל מצר מראיינת את שפרה ברומט 1989 (240 ד')

רחל מצר מראיינת את ליזה מספרת על ראובן גדרון 1990 (140 ד')

רחל מצר מראיינת את יעקוב בן דוד 1995 (30 ד')

רחל מצר מראיינת את יהודה (בוקי) בוקסבאום 1990 (90 ד')

רחל מצר מראיינת את מרגלית אדן 1989 (40 ד')