תוצאות חיפוש במאגר תמונות מספרות

17.2 נוער ב בטיול

תאריך פריט 5/12/2019

17.3 נוער ב בטיול חיפה

תאריך פריט 5/12/2019

17.4 דליה וינמן

תאריך פריט 5/12/2019

18.1 הצגת החולה המדומה שלמה שלזינגר ופנחס

תאריך פריט 5/12/2019

18.2 החולה המדומה שלמה שלזינגר ופנחס

תאריך פריט 5/12/2019

18.3 החולה המדומה

תאריך פריט 5/12/2019

18.4 החולה המדומה

תאריך פריט 5/12/2019

18.5החולה המדומה

תאריך פריט 5/12/2019

18.6 החולה המדומה הצגה לחגיגת השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

19.1 מסיבת סיום לעליית נוער ב, 1951נציג התנועה האזורי

תאריך פריט 5/12/2019

19.2 מסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.3 נציג הנוער במסיבת הסיום 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.4 ירי סביר מנגן במסיבת הסיום של נוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

19.5 בסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

20.1. אביבה במסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

20.2 ברוך במסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

20.3 גוטרא במסיבת הסיום לנוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

20.4 משמאל צבי אליאש, רפי וינמן, אליהו טאוס

תאריך פריט 5/12/2019

20.5 אביבה

תאריך פריט 5/12/2019

21.1 צוות המדריכים של נוער ב - מימין ירי סביר, רות ארד עם בתה רעיה ואליהו עמידור

תאריך פריט 5/12/2019

21.2 מקהלת נוער ב עם ירי המלווה

תאריך פריט 5/12/2019

21.3 ירי סביר במסיבת הסיום של נוער ב 1951

תאריך פריט 5/12/2019

21.4 מקהלת הבנות עם ירי סביר המלווה

תאריך פריט 5/12/2019

21.4 מקהלת הבנות שלנוער ב מימין דליה וינמן משמאל נורית גרצר

תאריך פריט 5/12/2019

21.5 מקהלת הבנות של נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

22.1 חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

22.2 חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

22.3 חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

22.4חגיגות השנה 1950

תאריך פריט 5/12/2019

24.1 ירי סביר בטיול של השנה השניה

תאריך פריט 5/12/2019

24.2 בטיול של השנה השניה עם הנהג יוסף ליפמן

תאריך פריט 5/12/2019

24.3 הנהג יוסף ליפמן

תאריך פריט 5/12/2019

24.4 משאית ה-gmc

תאריך פריט 5/12/2019

24.5 יעקב, אבנר, בוקי, חנה, ראובן, מאיר

תאריך פריט 5/12/2019

25.1 טיול להרי ירושלים, דני ואבנר

תאריך פריט 5/12/2019

25.2 טיול להרי ירושלים

תאריך פריט 5/12/2019

25.3 טיול להרי ירושלים

תאריך פריט 5/12/2019

25.4 נוער ב בטיול להרי ירושלים

תאריך פריט 5/12/2019

25.5 טיול להרי ירושלים

תאריך פריט 5/12/2019

25.6 טיול להרי ירושלים

תאריך פריט 5/12/2019

25.7 טיול להרי ירושלים

תאריך פריט 5/12/2019

26.1 נוער ב על רקע צריפי מגוריהם במרכז חוה שלזינגר

תאריך פריט 5/12/2019

26.2 ירי סביר מנגן עם מקהלת נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

26.3 גרעין צור, חוליות וכנרת, בנח'ל

תאריך פריט 5/12/2019

26.3 מאיר עם הסוסה ורדה

תאריך פריט 5/12/2019

26.4 הרי ירושלים, כנראה

תאריך פריט 5/12/2019

26.5 בחור מנוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

27.1 טיול

תאריך פריט 5/12/2019

27.2 טיול להר תבור כנראה

תאריך פריט 5/12/2019

27.3 רכבת ישראל במישור החוף כנראה

תאריך פריט 5/12/2019

27.4.טיול

תאריך פריט 5/12/2019