תמונות אחרונות

במת חג השבועות 2019

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 5

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 4

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 3

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 2

תאריך פריט 13/6/2019

טקס חג שבועות 2019 צילם רועי יוגב 1

תאריך פריט 13/6/2019

הבית השישי בשורת הבתים הראשונים - נהרס - שמעון רינגולד

תאריך פריט 6/6/2019

הבית השישי בשורת הבתים הראשונים - צילום אחרון - שמעון רינגולד

תאריך פריט 6/6/2019

רפי ודליה וינמן, יוסף רינגולד, על מרפסת המועדון לחבר, צילמה נידה הורוביץ

תאריך פריט 30/5/2019

2019 ירון וינמן שר בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320046

תאריך פריט 7/5/2019

2019 ירון וינמן ואלה דר בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320040

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דוד בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320078

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דוד בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320036

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דוד בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320014

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעקב בן דבו בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320021

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יעל משרדי בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320052

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יואב ודנה שהם בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320058

תאריך פריט 7/5/2019

2019 יהודה קידר בטקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320039

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320095

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320093

תאריך פריט 7/5/2019

2019 טקס יום השואה ליד האנדרטה לזכר הנספים שדה נחמיה צילם אורן דאיp1320092

תאריך פריט 7/5/2019