תמונות אחרונות

ירון & ירון בהתייעצות מקצועית במטע השקד 2018

תאריך פריט 12/8/2018

השותפים מרימים כוסית לכבוד מפעל חוליות והשותפות 2018

תאריך פריט 12/8/2018

אילון בכרך מטעם הקיבוץ ואייל אטייה מטעם קרן טנא חותמים על הסכם למכירת המפעל 2018

תאריך פריט 12/8/2018

2018 בניית הקונסטרוקציה לפאנלים הסולארים על לול 3

תאריך פריט 12/8/2018

469 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

468 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

467 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

466 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

465 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

463 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

462 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

461 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

459 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

458 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

456 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

455 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

454 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

453 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

452 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

451 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018

450 טיול מזכירות 2015

תאריך פריט 1/8/2018