תמונות אחרונות

רותקו ושלמה קגל שנות הארבעים

תאריך פריט 2/10/2018

רות קגל ואמא של שלמה

תאריך פריט 2/10/2018

‏‏אוטו פרנק מבקר בקיבוץ אשתו השניה מימין קרובה רחוקה של רותקו

תאריך פריט 2/10/2018

370. רותקו קגל משמאל, עם אוטו פרנק ואשתו קרובה רחוקה של רותקו

תאריך פריט 2/10/2018

רותקו ואביבה ברון

תאריך פריט 2/10/2018

- טיול ותיקים, , חוה ש. רוזין, רותקו (צולם ב-2001) מס-4216118

תאריך פריט 2/10/2018

יום הולדת לשלמה. רותקו (צולם ב-2000) מס-4221235

תאריך פריט 2/10/2018

טיול ותיקים לגני הבאהים. רותקו, רותיה, ענת (צולם ב-2001) מס-4216414

תאריך פריט 2/10/2018

טיול ותיקים לגני הבאהים. רותקו, חוה שלזינגר, מרגלית אדן (צולם ב-2001) מס-4216423

תאריך פריט 2/10/2018

טיול ותיקים לגני הבאהים. רותקו (צולם ב-2001) מס-4216421

תאריך פריט 2/10/2018

-חגיגת וותיקים רותקו (צולם ב-2001) מס-4216149

תאריך פריט 2/10/2018

שדה נחמיה - תיק תוצרת רותקו בסנדלריה (צולם ב-1990) מס-4220097

תאריך פריט 2/10/2018

שדה נחמיה - רותקו בסנדלרייה. (צולם ב-1990) מס-4220106

תאריך פריט 2/10/2018

שדה נחמיה - רותקו בסנדלרייה. (צולם ב-1990) מס-4220105

תאריך פריט 2/10/2018

שדה נחמיה - רותקו בסנדלרייה. (צולם ב-1990) מס-4220104

תאריך פריט 2/10/2018

שדה נחמיה - רותקו בסנדלרייה. (צולם ב-1990) מס-4220102

תאריך פריט 2/10/2018

8. רות קוגל והגורים בחדר אוכל 1994

תאריך פריט 2/10/2018

7. רות קגל, רחל מצר ונסים דהאן בחג 40 של הגורים -1994

תאריך פריט 2/10/2018

5. רות קוגל ורחל מצר 1994

תאריך פריט 2/10/2018

4. רות ושלמה קוגל עם הגורים 1994 (1)

תאריך פריט 2/10/2018

3. הגורים במפגש 1994

תאריך פריט 2/10/2018