תמונות אחרונות

8.1 הדסה

תאריך פריט 5/12/2019

7.4 נוער ב תמונה קבוצתית 1949

תאריך פריט 5/12/2019

7.3 נוער ב תמונה קבוצתית1949

תאריך פריט 5/12/2019

7.2 נוער ב גדנ'ע משמאל עומד שלמה שלזינגר

תאריך פריט 5/12/2019

7.1 בן ציון עם נערים על רקע הלולים הישנים, היום שינקין-סלאם

תאריך פריט 5/12/2019

6.4 נוער ב 1949

תאריך פריט 5/12/2019

6.3 נוער ב 1949

תאריך פריט 5/12/2019

6.2 מישהי ברקע שדרת החרובים העתיקים ורמת הגולן

תאריך פריט 5/12/2019

6.1 פרץ 1949

תאריך פריט 5/12/2019

5.4 נוער ב 1949

תאריך פריט 5/12/2019

5.3 נוער ב יושבות במרכז דליה ונורית גרצר מעליהן דני ה

תאריך פריט 5/12/2019

5.2 מאיר בוכבינד (חסר

תאריך פריט 5/12/2019

5.1 ראובן, דוד א, פנחס ברנרד

תאריך פריט 5/12/2019

4.5 נער ונערה מנוער ב 1949

תאריך פריט 5/12/2019

4.4 נוער ב בשורה 1949

תאריך פריט 5/12/2019

4.3 חוה קין-שלזינגר 1949

תאריך פריט 5/12/2019

4.2 דני הורנסקי עם הסוסה מרי ופעמון הברזל 1949

תאריך פריט 5/12/2019

4.1 רפי וינמן במטע, כנראה 1949

תאריך פריט 5/12/2019

3.4 תמונה קבוצתית של נוער ב

תאריך פריט 5/12/2019

3.3 תמונה קבוצתית 1952

תאריך פריט 5/12/2019

3.2 עדנה רוביצק, חיים שמול יוני 1949

תאריך פריט 5/12/2019