תמונות אחרונות

מבנים היסטוריים

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - עמדת שמירה - נבנתה ב1948

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - מחסן תבואות - נבנה 1954

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - מגדל המים - מבנה ב 1941

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - מגדל האסם - נבנה 1960

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - הרפת הוקם ב1948

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - הצריף השוודי - בית ילדים הוקם ב1951

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - הפילבוקס - עמדת שמירה הוקם עי הבריטים 1941

תאריך פריט 17/3/2018

מבנה היסטורי - הסנדלריה - מעבדה לחקלאות הוקם 1945

תאריך פריט 17/3/2018

הסילו - מגדל התחמיץ הוקם ב 1950

תאריך פריט 17/3/2018

הנוקטה - מחסן נשק הוקם עי הבריטים ב 1941

תאריך פריט 17/3/2018

אתר היסטורי המחנה הראשון במפגש הנחלים הוקם 1940

תאריך פריט 17/3/2018

שנימעשר השבטים ויטרזים בבית הכנסת שדה נחמיה

תאריך פריט 14/3/2018

בית הכנסת בשדה נחמיה 1 2017

תאריך פריט 14/3/2018

בית הכנסת בשדה נחמיה מבפנים 2017

תאריך פריט 14/3/2018

בית הכנסת בשדה נחמיה 3 2017

תאריך פריט 14/3/2018

בית הכנסת בשדה נחמיה 2 2017

תאריך פריט 14/3/2018

מפגש נוער א' בשדה נחמיה ברכה גלטר שנייה מימין

תאריך פריט 14/3/2018

מאיר מוזס בביתו 2018

תאריך פריט 10/3/2018

מאיר מוזס פדוי שבי ואשתו 2007

תאריך פריט 10/3/2018

מאיר מוזס חוזר מהשבי 1956

תאריך פריט 10/3/2018