קבצים

הזרם של חוליות חוגג 10 שנים

תאריך פריט 11/9/2018

פעילות גד"ש (גידולי שדה) אפריל 2016

תאריך פריט 20/4/2016

מבנים לשימור בשדה נחמיה - החוברת

תאריך פריט 10/12/2015

תכנית שטחים ציבוריים פתוחים בהרחבה ב' 2015

תאריך פריט 6/8/2015

עלי גדה 3 - גיליון שבועות 2015

תאריך פריט 11/6/2015

עלי גדה 2 גיליון פורים 2015

תאריך פריט 31/5/2015

מכתבו האחרון של רפי רייס בצ'כית 19.11.1944

תאריך פריט 27/11/2014

נוהל סיעוד 2014

תאריך פריט 13/11/2014

איתן נויוירט

תאריך פריט 29/9/2014

אברהם פרידמן

תאריך פריט 29/9/2014

יצחקי מרוק

תאריך פריט 29/9/2014

שמעון בן דרור

תאריך פריט 29/9/2014

גלעד פלד

תאריך פריט 29/9/2014

עמוס שחר

תאריך פריט 29/9/2014

פנחס מנצ'ר

תאריך פריט 29/9/2014

רפי רייס

תאריך פריט 29/9/2014

גשרים ישנים - לצפייה במצגת לחצו על הצלמית מתחת לתמונה

תאריך פריט 5/6/2014

עדכונים לחוברת השינויים 2010

עלון שדה נחמיה חוליות 1941

עלון שדה נחמיה חוליות 1940

עלון שדה נחמיה חוליות 1939