שם המגיב
עמית
אין על חג'י:)
אין על חג'י, אחד בדורו