שם המגיב
מיכאל פלד
שאלה
האם חנה לנגפלדר עדיין בינינו
מיכאל פלד לבית לנגפלדר