שם המגיב
יוכי חר"ג
דוא"ל
חתונה
הורי אנקה ויהודה אילן נישאו במלון שלג הלבנון במטולה  ב24.9.48 
אמי אנקה הגיעה לחוליות מיד עם תם המלחמה מהולנד שם הייתה בהכשרה 
ואבי יהודה בירנבאום יליד סלובקיה הגיע אף הוא ב1945 בעקבות בת דודתו בינה.