Page 89
P. 89


- 21 ־
ד"יש ת תסרה ימ וכ יס

יי כ חס ם רע י ם יל גע ת וריכ ב מ ת ול גע דע ת ולגע ןהמ תו רס : רדעה
« 2ח לעמ םייזזידח ת וב לוח
׳־־ 1 ־־־
~82~“ 1 6 ק 6 4 32 44 גייישת ךרסב
93 1 8 23 7 47 54 ב״ישת ףוס ב
90.6 1 - • 7 4.5 29 2 • 8 3 0 D C • 52 • 6 ג״יט ת עצוממ

-.6 4.5 30 8• 6 35.8 44.1 ב״ישמ עצוממ
C
C
r-

D
D
: ח בוג תח
( רט יל ( !" ימ ח )רס י ל( גייישת
1 23.5 45 117610 זובו ג-תל
38108 40265. ל ו ד ג חבטמ.
י i ’ ־ . .״ ■ ן 1 ׳ 4 180 ׳ 1601 ? ם יד ל י חבטמ
־ 10 5 0 6971 ל ו ד י ג
186487 180888 יי כ חס

רס 4£30 יל רט י ל 3440 :הרפ ל עצוממ

: ! ־ ־ 0 ■ ־ ג ״ V 43 5 5 ג" ק 3542

J1 גמ ב ־דח ו ימ ב ה י ו קלח x n רכע.תחח • ת וב יס חמכ ( 0 י ח ב ונ ח ח ת ד י ר י ל : ת ור ע ה
ח ב ינ ת ח חתלע ךכ י ד י ל ע ו ח נ^ ח ת וא ב ב ר ן מ ז ו ב ל ח נ ת ורס ח ש ח מ ר ג ב ייימ ח

לש ב ר ר־פסמ ו ל ח גש בש ך כ ל ה מ ר ג )ת ור ב ע ח ה - יא ( ה ב יס ה החרא • ל יג ר ה לעמ
ח א ווש ה ב ת וב ל וח ה ת ורילה ע צ ומ מ חא ה אר נ םא ר ר ב ח מ ה ז • ת ומ ב י וד מ ע ח ור ס

ת וב ל וח ה ת ור ס ח ר פ ס מ ב קר• ה ב ונ ת ה תא קלחינ םא . ת ו ר ד לש לל< כה רס ס מ ל

ח מ וע ל ג"י> עת ב 4700 :ח ר ב ע ש חג\ 0 ל ת א זח חנשח ן י ב $ רפ ה ח ח מ - ת ד ימ ב ןס ק וח
לס ח ג ו# א ר ה הגשה ו ג ל י ה ו ז ש ן י י צ ל ש י ןכ לע ר ת י • ב ״ יש ת ב ר ט י ל 5000


גוא ו נדסיפח ח !יל זוח .ת ג וכ מ .תםנכח רח א ל# ם ינ וש א ר ה ם יש ד וח ב • ת ינ כ מ ח ב יל ח
א ל . ת ו ר 9 ח קלחש ן ו ב & ח ב ^ ח ק ל ש י ךכ רחא ם ג ךא , ה ל י ג ר ה ע פ ות - בלח ה לכ
® ו ר ד ח ן ו י ס ג ז ז ד ו ע םח ל ח יח א ל ם י ד ב ו ע ה ם ג ו , ה נ ו כ מ ל י ר מ ג ל ד ו ע ו ל ג ר ת ה
~מח ח ד וב ע ל הגשח ו ס נ כ ו ח® ס ימ ד ח ם י ד ב ו ע לזמ ברח רמס מ ח ם ג • ו ז ח ד וכ ע ב
זב ו ־רמח ן ו ז מ ח ב כ ר ח ש ר מ ול ש י ה נדת ה _ח ע$זמ ח ל רזעקכ • ב ח ג גתה גרד י ר י ל ע י 5
ז
, ר ח ו י 1 ) ע ו ר ג ב י ט ב ח יח ץ ימ ח ת ה ,ה נש ה ל כ ךש מכ ם י נ ו ב ל ח ב דא מ ל ד ח יח
^ ויב ד מ ב ךא , ח ץ יס ם ח ךכ רחא ,ץ יר יח ת ומ כ בוקעסמ ח ח יח א ל ה נשח תלחתהב
: ג 'י . ; r : י • יד מ ל ע ר ו ב יט ח יח הנשה ימ ר ח

_ ________ a י " שח _______ י יי ג שח ______ _ : ח דדב ע ח
, '- - י .... י־״ ‘ ׳*־ 628 2/8 66 ^ .ם יר ב ח
10 5 2/8 56 5 /8 ״ . - . ר ע ג ו
_ ______ 10 66 1/8 712 . 5 /8 ם י ר י כ ש
16 99 5 /8 1433 2 /8 ....... כ״ח ם

3 8 .6 2 7 .2 ח ר פ ל ח ד וב ע י מ י
110 126 . . ח ד וב ע ם-ו׳יל רס י ל -


-תב יל ח כ ד ו ע ו נ ד ב ע הגשה לש קלחש ר יע ה ל ש י ה ד וב ע י מ י ר. 0 0 מ ל : ו ת רעה
ו ל ל כ נ ש ם יש ד ח ס י ד ב י ע גור ש כ ה ב ה ד וב ע י מ י 300 - ב הגשה וע ק ש וח • ם י י ד י

• ה ד וב ע י מ י לש ה ז ןוב ש ח ב ם ל וכ
0 ’ 0 / ^ ו ו b JJ׳ 10 . 1 3 5 3 ׳
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94