Page 94
P. 94
-ד-
)חומלש תורילב( 30.6.59 - 1.10.58 הפוקתב תוסנכהה
םישדח 9 - ח״ישת םישדח 9 - ם״ישת

הדש ילודג
1 3 0 5 0 .- ןוט 58 34770.- (x ןוט 183 הטיח
9 7 5 0 .- ״ 13 10200 . - ״ 19 הצמוח
10000 .- ״ 10 8500. - 8 ״y2 ןתלח יערו
) 1750.- ״ 25 ״ ריצח
700.-) 1380 .- ״ 23 חיפס יי
1 5 6 0 .- ״ 52 8000.- ״ 200 , שק
2300.- 5450.- דקתשאמ םישרפה
37360.- 7 0 0 5 0 - .
2 9 7 0 0 - . ׳י 259 56150.- ״ 416 חמק - תספסא
6 8 0 0 .- ״ 57 1800.- ״ 18 ריצח - יי
320 .- קרי - ״ י
9500.- 21850.- (xx דקתשאמ םיסרפה - ״
46000.- 8 0 1 2 0 .-
12520.- ״ 75 5 8 7 0 .- ןוט 61 םינולמ
2 9 0 5 0 0 . - 466600.- חוריפ
5 1 2 0 0 .- ״ 30 ^ 2 51100.- •יי 3 3 ח ו פ ו ע - ל ו ל
ן ’
71300.- 871000 78500. - 1.018000 םיציב ״
122500.- 1 2 9 6 0 0 .-
1505 0,0 . - ןוט 100 1 2 8 0 0 0 - . (xxx סינויפרק
6 5 9 3 8 0 .- 880240.- יאלקחה קשמהמ חוסנכה ה"ס

157050.- 160900.- חשורח חיב
5400.- 11700.- םיגהנ תרוכשמ
12200. *-. 1 8 4 5 0 . - ם י ר ו מ - ץ ו ח תדובע
11350.- 1 7 9 0 0 . - ת ו ש ו נ - ״ יי
י 5 2 5 0 ,- 7550 . - ת ו ו נ כ מ - ״ ״
28800.- 43900.-
1000.- 6550.- תונוש תוסנכה
851630.- 1103290. - ה״ס

הרחטפומ ללוכ (x
~ i . י 31 . 1.59 הלע ןזאמ יפל חויר ללוכ (xx
םיגיגד ללוכ (xxx
= — — — = =t = = rr - -


' י ■ ' י ־ ’ ¥ םינורחאה םישדחב ןופלטה תונובשח
ץוח תוחיש תוימוקמ תוחיס שדוחה
םוכסה םוכסה רפסמ

20 .065 223 • 59 ראוני
100.810 58 רבמצד

137.280 59 ראוני

117.790 2/59 78.565 873 59 סרמ-.רבפ
194.090 3/59
)תסורח חיב ילב( 238.390 126 . - 1200 59 יאמ-לירפא
62.070 6 .560 73 )ח'׳יב( ״ ז! 11

:תוביס 3 ' לס תורשפא הנשי תוימוקמה תוחישה רפסמב הלודגה הילעל
תוימוקמה תוחישה רפסמב חישממ הילע )א

לכ ובייח ןכ ינפל יכ( הילעל המרג רימע םע ףתושמה וקהמ הדרפהה )ב
׳י .)תוימוקמה תוחישהמ 5 0 $ -ב קשמ
.ץראב םירחא תומוקמב רבכ חכוה הזה רבדה .הנומב לוקלק )ג
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99