קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/275/f39_דף קליט מספר 4 אילנה עמידור.pdf