הארכיון מגיש: הוראות ביטחון מלפני 50 שנה

02/01/2024

האיום הבטחוני העיקרי בימים שאחרי מלחמת יום הכיפורים הגיע מכיוון גבול לבנון.

באפריל 74 השתלטו 3 מחבלים על בית ברח' יהודה הלוי בקרית שמונה. 16 אזרחים ושני חיילים נרצחו בפיגוע. מאי 74, תלמידים מצפת, לנו בבית ספר במעלות, נלכדו כבני ערובה. במהלך ניסיון החילוץ נרצחו 22 תלמידים. ביוני 74 נכנסו ארבעה מחבלים למכוורת של קיבוץ שמיר ורצחו שלוש נשים.

בשדה נחמיה תוגברה השמירה והגיעה בשיאה ל-8 שומרים בכל שעות היממה. אריה גל היה הקצין המופקד על הביטחון (מא"ז). אורי גרצר ניהל את השמירה על הישוב.

להלן הצצה לדפי ה"ביטחון" שהופצו לחברים בתדירות גבוהה. 

תמונות השומרים, השומרות וכיתות הכוננות נאספו משנות השישים ועד היום.


 כיתת כוננות שנות ה-60: אהרון בן דרור, ?, ?, מני כהן, צבי נועם, איתן ילינק, עסיס, איתן נויוירט, אבנר עמית, אברהם פרידמן, שלמה שלזינגר, אמנון ארבל, שלמה קקטוס, אורי הוימן. (הערות ותיקונים יתקבלו בתודה)

8,6,741 הכוננות במשק כל שעות היממה תתארגן כדלקמן

שעות הלילה

עם השמע אעזקה או יריות ייתפס המערך על ידי החברים (על יד הבתים) כפי שתרגלנו ועוד נתרגל.

שעות היום

א.    לא יצא עובד לשדה ללא נשק.

1.    אין להוציא מתנדבים או ילדים יחידים לבד לשדה.

2.    כל עובד שדה (מטעים) יסרוק את שטח העבודה לפני התחלתה על ידי סבוב לשטח העיבוד. (סבוב בטרקטור).

3.    על כל קבוצת עובדים עד 4 איש יהיה מזוין אחד. קבוצות יותר גדולות: 2 מזוינים

4.    במקרה של אעזקה, יריות או חשד איזה שהו יש לרכז את העובדים, לוודא שלא נשאר איש בשדה (מטע) ולחזור מיד למשק.

ב.     כל העובדים בתוך חצר המשק ובית החרושת יישאו איתם נשקם כל היום (כולל ארוחות).

ג.      במקרה של אעזקה או יריות יתארגנו העובדים בחצר המשק כדלקמן:

1.         כיתת כוננות תתרכז מיד על יד חדר המזכירות:
רפי סלע מפקד, אלדד שהם סגן, דני, נעים הרמן אורי גרצר חנן אופיר נסים דהאן

2.         סריקה בקטע א - שכון מזרח ושיכון ב': אליהו טאוס וחנן פלד יסרקו את השיכון מדרום לצפון יתפסו עמדותיהם לפי תכנןן לילה,

3.         תגבור - שמירת בתי הילדים ומקלטי ילדים: החבר שעובד במטבח וחיים אדן יבואו לעזרת משה ר. (שומר בתי ילדים) וישמרו איתו ביחד על האזור הזה.

4.         אבטחת "עלה" - יעקב בן דוד עם עובד המפעל יבטיחו את המפעל בצידו הדרומי-מזרחי (לכוון הלול החדש).

5.         בית החרושת "חוליות" יובטח על ידי חוליה: צבי נועם מפקד, גד מצר, בוקי + 3 פועלים (הנשק במפעל). חוליה זו מהווה גם תגבורת לשומר על יד כניסת המשק.

6.         ראובן רוזן יתפוס את עמדת התצפית על הסילו.

7.         מרדכי לונו יבטיח את המרפאה.

8.         יגאל מגדל יתייצב במפקדה (מזכירות) וידאג לתקינות הקשר.

9.         כל החברים שנמצאים בבתיהם (סיבת, מחלה, חופש) יסרקו את הבתים הקרובים ביותר לחדרים וישכבו צמודים לביתם לאבטחה.

10.    במקרה ויש ילדים בבריכת השחיה, ישכיב השומר את כל הילדים בפזור על הדשא. העברת הילדים למשק תעסה באבטחת כיתת הכוננות.

ד.     כל המערך הזה יתורגל בימים הקרובים (הודעה תפורסם ברבים).

חברים אין לנו אפשרות כפיה להוראות אלה, אבל ידע כל חבר שבאי-מלוי ההוראות הוא מסכן לא רק את עצמו אלא את המשק כולו.


 כוננות לאחר ליל הגלשנים 1987

29.8.74  חוזר ביטחון מספר 6 – מאת אריה גל

סידורי שמירה

ע״מ להקל בעומס ומאמץ השמירה נעבור לסדור שמירה זמני וניסיוני חדש.

סדור זה יישאר בתוקפו כל עוד מצב הביטחון מאפשר זאת ובתנאי שכל השומרים יקיימו אח ההוראות ברוחן וכלשונם. אנו יודעים שלא קל לשמור לבד במשך 4 שעות, אבל - כאמור - הסידור הוא ניסיוני, ובאם יתברר שהחברים לא יכולים לעמוד בו, נצטרך לחזור לשיטה הקיימת עכשיו.

בינה רוזנברג ולודי כהן - ששת הימים

שמירת לילה

משמרת 1: 22:00-02:00, משמרת 2: 02:00-06:00 ישמרו 4 שומרים בכל משמרת.

מערב מבית גדעון שלח עד למשתלת גן נוי

מזרח מבית חנן פלד עד "עלה"

צפון בית גדעון שלח עד חנן פלד

השער שומר קבוע - מרכז את קשר השומרים.

בשעה 24.00 (0.00) ובשעה 04.00 יבוא השומר בגזרת הצפון ויתחלף עם שומר השער (קשה מדי לשבת 4 שעות לבד במקום אחד).

השומרים חייבים להתקשר טלפונית עם השער פעם אחת בכל שעה, כדי לוודא ערנות וכוננות. השומרים ממזרח ומערב רשאים לבקר את השומר בסער, אבל לא להשתהות יותר מכמה דקות, (אין אסיפות שומרים על יד השער).

השומרים לא יעזבו את גזרתם לשם אכילת ארוחת לילה אלא יאכלו וישתו לפני ואחרי שמירתם, ז״א השומר עד שעה 02.00 יאכל אחרי 02.00 והשומר של המשמרת השניה לפני התחלת שמירתו.

בגזרת צפון - מזרח ומערב יקבע איש רזרבי שיהיה תורן למשך שבוע ימים: איש הרזרבה חייב לישון כשבגדיו, נעליו ונשקו על יד מיטתו, כדי להיות מוכן לצאת תוך דקה מביתו.

איש הרזרבה יופעל במקרים הבאים:

א.    באם השומר בגזרה מרגיש במשהו חשוד, הוא רשאי לקרא לרזרביסט לעזרתו.

ב.  במקרה של קבלת הודעת עירנות מהצבא יוצאו אנשי הרזרבה לתגבור שמירה עד להודעת בטול הכוננות.

השומרים במשמרת ראשונה יבקרו את הרזרביסט בגזרתם כל ערב עם התחלת תפקידם כדי לוודא שהוא בבית ויודע על היותו רזרויסט. השומר במשמרת הראשונה ידווח למשמרת השנייה על ביקור זה.

מקומות החלפת השומרים לכל משמרות השמירה: מזרח – בית פלד, צפון – בית אופיר, מערב – גן רפי.

השומרים מתבקשים לדבר בשקט ולא להפעיל טרנזיסטור בקול ע"מ לא להפריע למנוחת השכנים. 

שמירת יום – השומרים יתחילו משמרתם בשעה 05:00 בבוקר.

1.    שומרי השער יישארו עם החלפות כמוקבל עד שעה 15.00, שעת התחלת תורנות שמירח השער.

2.    שומר הצפון (אזור בתי הילדים) יישאר עד שעה 15.00 עם החלפות כמקובל היום.

3.    השומר במערב יישאר במשמרתו עד שעה 08.30 ולא יוחלף.

4.  השומר במזרח יישאר גזרתו משעה 06.00 (אזור השיכונים) עד 07.30 ולא יוחלף.

5.  האחראי לסדורי שמירה יעשה בדיקת בתי ילדים, בתי ספר ומקלטים כמקובל.

שמירח ערב תתחיל בשעה 19.00 ועד 22.00 בגזרות צפון, מזרח, מערב, שער.

מתפקידו של השומר במזרח לסגור אח השער על יד הלול (הצינור).

ח ב ר י ם ! על ידי סדור זה נוכל להקל במידה ניכרת על כולכם ועל סדור העבודה, אבל נוכל לעמוד בסדור זה רק בתנאי שיעילות השמירה לא יורדת - וכל עוד מצב הבטחון מאפשר זאת.

לכן הנכם נדרשים למלא אחרי ההוראות בדייקנות.                   ,

עלי לציין שסדור זה נעשה ללא אישור מוסדות הצבא והוא על אחריותי האישית, ורק אוכל לעמוד בזה בעזרת כולכם. ולכל החברים אני רוצה לחזור ולהזכיר שיש לשאת נשק בכל שעות היום, במיוחד בעבודות מחוץ למשק במטעים ובשדות.

 

10.74 לכל החברים ובעיקר לחברות! – מאת אריה גל

לצערי עלי שוב לפנות אל כולכם בענייני שמירה:

זה למעלה משבוע שנכנסה הפקרות מוחלטת בכל הקשור לשמירה ולביטחון.על אף ההוראה הברורה שחייבים ללכת עם נשק צמוד, אפשר לספור על אצבעות של יד אחת את מספר החברים הממלאים אחרי הוראה זו.

עוד יותר גרוע המצב בשמירה. אני איני יודע דרך אחרת אלא לפרסם שמות החברים שלא יוצאים לשמירה ללא סיבה או לאחר הסבר שאינו מתקבל על הדעת.

קרו גם מקרים בהם נרדמו חברים בשמירה, מי על הכסא ומי ברכב הצמוד לו.

היו מקרים בהם הלכו חברים הבייתה באמצע השמירה אחרי שהגיעו למסקנה על דעת עצמם שאין לה ערך. כמעט ואין שומר הנשאר כמקומו ומחכה למחליף. נגמרת שעת התורנות, ואז פשוט הולכים הביתה "אחרי המבול",

דעו לכם חברים שאני איני מוכן לשאת באחריות במצב כזה, ואם לא יתחילו מיד להקפיד על אחריות השמירה כרוחה וכלשונה לא תישאר בידי כל ברירה אלא להחזיר לידכם את 'תפקידי הנכבד'. (אריה גל ואברהם זהבי)


חרבות ברזל 2023:

מימין לשמאל: רם גרוס, גלעד אהרונסון, מוקי ברזני, אלעד גונן, אופיר טולדו , מאור הורביץ, רועי לשם, אמיר איילון, גלעד ארבל, עילם רינגוולד, דודו שנהב, ניר אורן, יוגב נגרקר, אסף מזרחי, רון פלדמן.

לדפדוף בתיק דפי הביטחון מ74 ותמונות נוספות


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

מרתק לקרוא

מיה אור | 6/1/2024

מרתק במיוחד לאור תפקידן הקריטי של כיתות הכוננות בישובי העוטף ב 7 לאוקטובר

מרתק

מיה אור | 6/1/2024
חסר רכיב