תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

בשעה טובה
15/03/2020 09:50
אנו מקווים שבימים אלה זה ייתן עניין לציבור בבתים, ונקבל תגובות. 

 

ברכות בהנגשת ארכיון קבוצכם שדה נחמיה , בעשיה זו הפכתם להיות חלוצים ומובילים בתחום זה בגליל . ישרו כוח העושים במלכה נשמח ללמוד מניסיונכם גם
14/03/2020 00:25
בברכה אמנון דותן